تغییرات شرکت ، احترام به تصمیمات شرکاء

تغییرات شرکت ، توافقی قانونی برای یک تغییر

قانون به شرکاء شرکت های تجاری این امکان را داده که در چارچوب قوانین تغییراتی را در آن به وجود بیاورند، تغییراتی که از نظر قانون، با نام تغییرات شرکت شناخته می شود و اصول و الزامات خاصی برای آن تعریف شده است. یکی از تخصص های مرکز حقوقی و داوری سروش عدل موضوع تغییرات شرکت و تنظیم صورت جلسات مربوطه است، پس با ما همراه باشید.

 تغییرات شرکت چرا و چگونه صورت می پذیرد؟

شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل است که می تواند دستخوش تغییرات زیادی شود، از جمله اینکه آدرس محل کار شرکت تغییر کند، سمت اعضای شرکت به شخص دیگری واگذار گردد، ورود و خروج افراد جدید صورت بگیرد یا مواردی از اساسنامه ی شرکت مورد تجدید نظر قرار بگیرد و البته بسیاری تغییرات دیگر که همگی نیازمند ثبت قانونی هستند تا از طرف قانون با نام تغییرات شرکت به رسمیت شناخته شوند.

ثبت تغییرات شرکت، با تنظیم صورت جلسات مربوطه،  ثبت و ارائه ی آنها به صورت اینترنتی آغاز می شود. تمامی صورت جلسات به همراه سایر مدارک برای بررسی به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می شود تا موضوع در اسرع وقت رسیدگی گردد و پس از طی مراحل لازم ، در صورت تکمیل بودن مدارک  ، با درج آگهی تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی روال قانونی و اداری این پروسه به پایان می رسد.

تصمیم گیری برای تغییرات شرکت از طریق گزینه های زیر امکان پذیر است:

ثبت تغییرات شرکت از طریق هیات مدیره

ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی عادی

ثبت تغییرات شرکت از طریق مجمع عمومی فوق العاده

مزایای و معایب تغییرات شرکت

تغییرات شرکت گزینه ای است که در عین کارآمد بودن،  پیچیدگی های زیادی به همراه دارد. حمایت قانونی،  نکته ی مثبتی است که قانون گذار با اعمال صحیح هرگونه تصمیمات، برای شرکت شما در نظر گرفته اما پیچیدگی های قانونی مراحل ثبت تغییرات شرکت برای بسیاری از افراد ناشناخته است و بروز هرگونه سهل انگاری و خطا در مراحل تنظیم صورت جلسات و ثبت آن، مسئولیت اعضای شرکت را در مقابل قانون به همراه دارد.

تغییرات شرکت اختیاریست که توسط قانون گذار به اعضای شرکت اعطا شده تا با کمک قانون به نفع مصالح شرکت تصمیم گیری کنند. برای آگاهی بیشتر از مراحل تغییرات شرکت و همچنین نحوه ی تنظیم صورت جلسات می توانید با کارشناسان ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در ارتباط باشید.

برای سپردن امور ثبتی شرکت خود به کارشناسان متخصص سروش عدل فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.