اخذ پاسپورت روسی

پاسپورت روسیه، شیوه های مختلف مهاجرت به کشور روسیه، همچنین وارسی ارزش پاسپورت روسیه 2022 ضمن این متن از گروه حقوقی سروش عدل، مورد وارسی و تحلیل واقع میشود. به منظور اخذ پاسپورت روسی میبایست چه مراحلی طی شود!

آیا کلّیه ی مسیرهای مهاجرت به روسیه موجب اخذ تابعیت یا پاسپورت روسیه میشود؟ ارزش و اعتبار پاسپورت روسی میان کشورهای جهان به چه گونه است؟ کشور روسیه گسترده ترین کشور دنیا میباشد، که با 14 کشور از آسیا و اروپا هم مرز است. این کشور در عرض های بالای جغرافیایی واقع شده است و به همین علّت اکثریت منطقه های آن سردسیر است. پایتخت روسیه شهر مسکو دوّمین شهر پر جمعیت قاره ی اروپا تلقّی میشود. بهتر است کمی به تمامی راه هایی که منتهی به مهاجرت به روسیه و اخذ تابعیت و دریافت پاسپورت روسی میگردد، اشاره نماییم.

اخذ پاسپورت روسی

امتداد زندگی در روسیه و اخذ پاسپورت روسی

در ارتباط با دریافت تابعیت یا پاسپورت روسیه میبایست ابتدا به تعریف مختصری از تابعیت اشاره نماییم.

 بنا بر تعریف؛

تابعیت اصطلاحی میباشد که به مجموعه ای از روابط سیاسی، حقوقی، معنوی میان یک شخص حال آن که حقیقی باشد یا حقوقی، با یک دولتی مشخص، اشاره مینماید. بنا بر این تعریف، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با اکتفاء به تابعیت، نسبت به کشور متبوع خود دارای برخی حقوق و تکالیف به گونه ی دو سویه هستند. در حقوق بین المللی تابعیت حاوی سه اصل کلّی زیر است؛

 • کلّیه ی اشخاص میبایست دارای تابعیت باشند.
 • هیچ فردی نباید دارای بیشتر از یک تابعیت برای خود باشد.
 • اشخاص میتوانند به گونه ای کاملاً آزادانه تابعیت خود را تغییر دهند.

لازم به بیان است که تابعیت عموماً بر پایه دو اصل خاک و خون معین میگردد. اصل خاک چنین بیان میدارد که افرادی که ضمن حوزه ی یک کشوری اعم از؛ زمینی، دریایی، هوایی به دنیا چَشم گشوده اند، به واسطه ی تولد در خاک آن کشور، تابعیت کشور نام برده شده بدان ها تحمیل خواهد شد. کشورهایی همانند؛

 • برزیل.

 • کانــادا.
 • آمریکا.

 • آرژانتین.

از جمله کشورهای عظیمی میباشند که پیرو ضوابط خاک هستند. بنا بر اصل خون، افراد به وسیله ی پدر و یا مادر خود تابعیت یک کشور را به دست می آورند. کشور روسیه مِن جمله کشورهایی میباشد که از اصل خون تابعیت مینماید. بنابراین نوزادانی که از مادر یا پدر روسی چَشم به جهان باز میکنند، تابعیت و یا پاسپورت روسی بدان ها  تعلق خواهد گرفت.

مقدار ارزش و اعتبار پاسپورت روسیه به چه میزان است!

ارزش و نیز اعتبار پاسپورت روسی مِن جمله علّت هایی میباشد. که گاه موجب میشود تا اشخاص به منظور اخذ آن اقدام به مهاجرت بدان نمایند. ما در این قسم به گونه ای علمی ارزش و اعتبار پاسپورت کشور روسیه را بنا بر رتبه بندی های دنیوی با سایر کشورهای عظیم جهان وارسی خواهیم نمود. پاسپورت روسیه از منظر ارزش و اعتبار خود رتبه 37 دنیا را دارد. امتیاز پاسپورت روسی 116 میباشد که هم امتیاز با کشورهایی همانند؛ گرجستان و نیکاراگوئه است. در ارتباط با امتیاز بندی و ارزش پاسپورت  کشورهای گوناگون سه عامل دخیل میباشد؛

 • ابتدایی ترین عامل تعداد کشورهایی میباشد که بدون روادید میتوان بدان ها سفر نمود. که با پاسپورت روسیه میتوان به هشتاد کشور دنیا بدون در اختیار داشتن ویزا سفر نمود.
 • دوّمین عامل دخالت کننده تعداد کشورهایی است که نیازمند ویزای ورودی میباشند. (ضمن ویزای ورودی، شما نیاز به معین نمودن وقت پیشین و رجوع به سفارت کشور مورد نظر خود نخواهید داشت). با پاسپورت روسی میتوان برای 36 کشور با ویزای ورودی اقدامات را به انجام رساند.
 • تعداد کشورهایی که به منظور ورود بدان ها نیاز به ویزا است. با در اختیار داشتن پاسپورت کشور روسیه شما نیازمند به دریافت ویزا به منظور ورود به 82 کشور دنیا هستید.

اخذ پاسپورت روسی

طرق گوناگون اخذ پاسپورت روسی

اخذ پاسپورت روسی برای تبعه خارجی و درخواست کنندگان مهاجرت به کشور روسیه به طریق کار در روسیه، تحصیل، سرمایه گذاری، ازدواج با تبعه روسی، تولد در این کشور و نیز پناهندگی با اکتفاء به موقعیت و قوانینی ممکن میباشد. شما دوستان گرامی بهتر است در نظر داشته باشید که؛ هیچ یک از موارد نام برده شده همان ابتدای مسیر موجب اخذ پاسپورت روسی نخواهد شد. ولو درخواست کنندگان پاسپورت روسی با یکی از شیوه های مهاجرت به روسیه که ذکر گردید. میتوانند در آغازین مسیر اقامت کشور روسیه را به دست آورند. و سپس از انطباق پذیری و طی نمودن قوانین و ضوابطی، موفق به جهت دریافت پاسپورت گردند.

اخذ پاسپورت روسی به طریق کار

دریافت پاسپورت روسیه به طریق کار، یکی از شیوه های پر طرفدار تلقّی میشود. میتوان در یک نگاهی کلّی، چنین بیان نمود که، کشور روسیه حاوی نرخ بیکاری نسبتاً مناسبی است. مهاجرت به کشور روسیه از طریق کار حاوی برخی ضوابط و مقرراتی میباشد. که در برابر دیگر کشورهای شناخته شده اروپایی و دنیا کمی سخت تر و مشقت بارتر است.

به منظور اخذ پاسپورت روسی به طریق کار، درخواست کننده ابتدا میبایست تقاضای کار ارائه داده و بعد از اخذ اجازه کار اقدامات لازمه را در پیش گیرد. اغلب جوازهای کار ضمن روسیه برای رشته و حرفه درخواست کننده صادر میگردد. و شخص نمیتواند به آسانی ضمن شغل و حرفه های دیگری که با تخصص وی دارای مخالفت است، اقدام به اشتغال کند. این چهارچوب در ارتباط با استان و منطقه ای که شخص موفق به اخذ جواز کار گردیده است نیز صدق مینماید. اغلب جوازهای کار ضمن روسیه نود روزه میباشد و درخواست کننده طی مدّت زمان یاد شده میبایست موفق به اخذ شغل مدّ نظر خود گردد. در ارتباط با اخذ جوازهای منوط به کار بدین نکته توجه نمایید که؛

این جواز به طور حتم میبایست از سوی [[سرویس مهاجرت فدراسیون روسیه]] صادر شود. در غیر از حالت یاد شده فاقد هر گونه اعتبار خواهد بود.

با اکتفاء به شرایط کلّی کار در کشور روسیه که درخواست کننده نیازمند اجازه کار و ویزای کشور روسیه است. متقاضیان پاسپورت روسی به طریق کار به جهت موفق شدن ضمن مهاجرت کاری به روسیه، کار چندان سهلی را پیش روی خود نخواهند داشت. زیرا؛ همان گونه که بیان داشتیم، اخذ جواز کار ضمن روسیه حاوی پیچیدگی های قانونی بیشماری است. درخواست کننده هنگامی میتواند اقدام به اخذ ویزای کار روسیه کند. که یک دعوت نامه کاری قانونی از کارفرمایانی اخذ نماید. که اجازه اخذ نیروی کار حاذق از خارج از کشور روسیه را داشته باشد. اغلب ویزای کاری روسیه برای مدّت زمان سه سال صدور مییابد.

اخذ پاسپورت روسی به طریق تحصیل

مهاجرت به کشور روسیه به طریق تحصیل ضمن این کشور، از جمله شیوه های دریافت اقامت روسیه تلقّی شده که با طی نمودن شرایط و قوانینی، درخواست کننده میتواند موفق به جهت اخذ پاسپورت روسیه شود. امتداد تحصیل در کشور روسیه در مقطع های گوناگون تحصیلی اعم از؛

 • لیسانس.
 • فوق لیسانس.
 • دکتری.

ممکن میباشد. امتداد تحصیل در روسیه حاوی کیفیت مناسبی است و اسناد و مدارک روسیه در بیشتر کشورهای اروپایی و حتی دنیا قابل قبول میباشد. با عنایت بدین نکته که هزینه امتداد تحصیل و ادامه ی زندگی در این کشور به نسبت سایر کشورها مناسب است، هر ساله دانشجویان بسیاری از کشور ایران و سایر کشورهای جهان به منظور مهاجرت تحصیلی بدین کشور اقدام مینمایند.

امتداد تحصیل در مقطع لیسانس در این کشور چهار سال، فوق لیسانس به مدّت دو سال و نیز دکتری میان سه الی پنج سال طول میکشد.

از سویی هزینه ی امتداد تحصیل به طور میانگین به صورت سالانه 4.000 الی 7.000 دلار آمریکا است. هزینه های تحصیل ضمن رشته های پزشکی بالا میباشد. و شخص بعد از موفق شدن ضمن آزمون ورودی خواهد توانست وارد رشته های پیراپزشکی و پزشکی گردد.

هزینه ی امتداد تحصیل در رشته های پزشکی میان 6.000 الی 12.000 دلار آمریکا به صورت سالیانه است. یکی از بهترین و مناسب ترین شیوه های مهاجرت تحصیلی بدین کشور شرکت در دوره های پادفکت روسیه است. که شخص با پشت سر گذاردن این دوره به آسانی میتواند وارد دانشگاه های روسیه شود. اغلب دانشجویان در حین امتداد تحصیل از اجازه ی کار پاره وقت برخوردار هستند. ولیکن نکته ای که در راستای کاریابی در این کشور بسیار مهم است. این میباشد که، تسلط به زبان روسی بسیار حائز اهمیت میباشد.

اخذ پاسپورت روسی

اخذ پاسپورت روسی به طریق سرمایه گذاری

دریافت پاسپورت به طریق سرمایه گذاری در کشور روسیه ممکن میباشد. شامل حال اغلب؛ تاجران بزرگ و اشخاصی که موقعیت عمومی و شرایط قانونی فدراسیون روسیه را رعایت میکنند. در پایان موفق به اخذ پاسپورت روسی شوند. به منظور موفقیت در کار سرمایه گذاری میبایست پیش از هر گونه اقدامی در ارتباط با قوانین منوط بر مهاجرت و موقعیت عمومی آن کشور تحقیقات لازمه را انجام دهید و نسبت بدان کسب علم کنید. در این بینابین شما میتوانید با اخذ مشاوره از وکلای برتر گروه حقوقی سروش عدل، امتداد مسیر را برای خود سهل سازید.

درخواست کننده به منظور اخذ اقامت و پاسپورت روسیه به طریق سرمایه گذاری با شیوه ی کارآفرینی میبایست اقامت این کشور را به دست آورده باشد، از سویی طرح تجاری را ارائه دارد که مورد موافقت از سوی نهاد بازرگانی سرمایه گذاری خارجی روسیه واقع گردد. در این شیوه درخواست کننده با ارائه داشتن 20.000 یورو خواهد توانست اقدامات لازمه را به  انجام رساند. ولیکن شخص میبایست حاوی پشتوانه مالی خوبی باشد تا بتواند بدین شیوه موفق گردد.

 اخذ پاسپورت روسی به طریق تولد

تولد نیز یکی از شیوه های اخذ پاسپورت روسی محسوب میشود که از قانون خون در اعطای تابعیت خود پیروی مینماید. همانگونه که ضمن شرایط و موقعیت عمومی در ارتباط با تابعیت و دریافت پاسپورت خون و خاک توضیحاتی ارائه داشتیم؛ بنا بر قانون خون، فرزندی به طریق تولد میتواند موفق به دریافت تابعیت یا پاسپورت روسیه شود که یکی از والدین (مادر یا پدر نوزاد) تابعیت کشور روسیه را به دست آورده باشد. ولیکن کشورها ضمن شرایطی از ضوابط مقابل (خاک) نیز در اعطای تابعیت بهره میگیرند.

بنا بر این موضوع چنانچه نوزادی ضمن کشور روسیه به دنیا آید که هویت مادر و پدر او نامعلوم باشد، بدان نوزاد تابعیت کشور روسیه تحمیل خواهد گشت. یکی دیگر از اثرات تولد فرزند در کشور روسیه این میباشد که چنانچه نوزاد متولد گردیده تا سن شانزده سالگی در کشور روسیه به زندگی خود ادامه داده باشد و پیش از رسیدن به شانزده سالگی تقاضای اقامت کند خواهد توانست موفق به اخذ پاسپورت روسیه گردد.

اخذ پاسپورت روسی به طریق ازدواج

ازدواج مِن جمله مسیرهای دریافت تابعیت و پاسپورت روسیه است که بخش اعظمی از اشخاص بدون کسب اطلاع از ضوابط و مقررات و رعایت نمودن شرایط عمومی آن، نسبت بدین شیوه اقدام میکنند. در ارتباط با ازدواج با یک شخص روسی و اخذ تابعیت روسیه میبایست چنین گفت که شخص مورد نظر میبایست حاوی تابعیت این کشور باشد. در ارتباط با ازدواج با یک تبعه خارجی در ابتدا میبایست اثرات ازدواج و نکاح در کشور ایران و روسیه مورد مطالعه و بررسی واقع شود و با کسب علم نسبت بدان اقدامات مورد نیاز انجام شود.

لازم به بیان است که در ارتباط با ازدواج های صوری هیچ نوع اقامتی ارائه نمیگردد و میبایست شرایط و قواعد عمومی آن طی گردد. برای اشخاص حاوی همسر روسی در ابتدا یک اقامت موقت سه ساله صادر میگردد و بعد از آن شخص میتواند تقاضای تابعیت و پاسپورت کشور روسیه را اعلام دارد. حال آن که شرایط کشور روسیه به گونه ای میباشد که اغلب بعد از گذشت پنج سال از اخذ اقامت دائم، پاسپورت و تابعیت روسیه اعطاء میگردد.

 اخذ پاسپورت روسیه به طریق پناهندگی؛

اقدام به اخذ پاسپورت روسی به طریق پناهندگی یکی از پر ریسک ترین و غلط ترین شیوه های مهاجرت به کشور روسیه تلقّی میشود. درخواست کنندگان مهاجرت غیر قانونی به کشور روسیه که اغلب به طریق قاچاق و شیوه های خطرناک اقدام میکنند، بنا بر قانون 4.1 طی مدّت بیست و چهار ساعت بعد از آن که وارد خاک کشور روسیه میگردند میبایست خویش را در یکی از نهاد های پلیس مهاجرت روسیه معرفی دارند. ضمن فرم های پذیرش، درخواست کننده میبایست به گونه ای کامل کلّیه ی ادله ای را که سرویس فدرال روسیه میبایست به او خدمات پناهندگی ارائه دهد را بیان کند.

بنا بر تعریف کنوانسیون ژنو (مقصود کنوانسیون پناهندگی است)، پناهنده به شخصی اطلاق میگردد که بر اساس ادله ای چون ترس حقیقی و شکنجه به علّت:

 • نژاد.
 • مذهب.
 • جنسیت.
 • عقیده های سیاسی.
 • عضویت ضمن گروهک های اجتماعی خاص.

جان وی در خطر باشد. اقدام به دریافت تابعیت و پاسپورت روسیه به طریق پناهندگی، یک مسیر بسیار طویل و دراز بوده و مصاحبه و بعد از اخذ تمامی ادله درخواست کننده و سنجش اعتبار اطلاعات دریافت شده، در ارتباط با کیس مدّ نظر اتخاذ تصمیم میگردد.

سخن آخر

ما در این متن از خود سعی نمودیم تمامی نکات و جوانب گوناگون اخذ پاسپورت روسی را مورد بررسی قرار دهیم. شما نیز میتوانید در صورت وجود سؤالات بیشتر با ما از طریق خدمات آنلاین و حضوری در ارتباط باشید.