داوری  روشی برای حل اختلافات است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قراردادبا آوردن شرط داوری پیش‌بینی شود.  این روش حل اختلاف از مزایای فراوانی نسبت به مراجع قضایی برخوردار است از جمله سرعت در رسیدگی به اختلاف،سهولت و آسانی در رسیدگی،کمتر بودن هزینه رسیدگی در مقایسه با هزینه های رسیدگی در مراجع قضایی و همچنین اجرای سریع رای داور.

موسسه حقوقی و داوری بین المللی سروش عدل با بهره گیری از وکلای حاذق و حقوقدانان و کارشناسان متخصص

آماده ارائه خدمات مشاوره ی بین المللی ، انجام داوری بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات مربوط می باشد.

برای سپردن  داوری و امور مربوط به آن به گروه تخصصی داوری بین المللی سروش عدل، فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.