تنظیم صورت جلسات ، رسمیت بخشیدن قانونی به تغییرات شرکت

تنظیم صورت جلسات ، شروع تغییرات قانونی شرکت شما

مدیران شرکت ها تمامی تصمیمات و توافقات خود را در زمینه ی تغییرات شرکت،  با تنظیم صورت جلسات علنی و رسمی می کنند. کاری با ظرافت های قانونی پیچیده که مرکز حقوقی و داوری سروش عدل با داشتن کارشناسان حقوقی آگاه در این زمینه، تا انتهای راه در کنار شماست.

تنظیم صورت جلسات به چه معناست؟

پس از شکل گرفتن شخصیت حقوقی برای شرکت ، مدیران و اعضای شرکت این اختیار قانونی را دارند که برای امور مختلف شرکت تصمیم گیری کنند. گاه برخی از این تصمیمات نیازمند انجام تغییراتی در شرکت است که با توافق تمامی اعضای شرکت صورت می پذیرد مانند تغییراتی در آدرس ، ورود و خروج اعضا، تغییراتی در مفاد اساسنامه ، افزایش سرمایه و سایر تصمیماتی که در مجامع عمومی یا جلسات هیات مدیره اخذ می گردد. اما برای اینکه این تصمیمات از طرف قانون به رسمیت شناخته شوند و قابل اجرا باشند به فرآیندی قانونی به نام تنظیم صورت جلسات نیاز دارند.

تنظیم صورت جلسات گزارشی مکتوب است که در حین نشست های اعضای شرکت تنظیم می گردد و نسخه ای از آن در فرم های مخصوصی برای اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می شود.

مزایا و معایب تنظیم صورت جلسات

تنظیم صورت جلسات این مزیت را به همراه دارد که به وسیله ی آن می توانید به تصمیمات و تغییراتی که برای شرکت خود در نظر گرفته اید،  صورت قانونی ببخشید اما باید در نظر داشته باشید که فرآیندی پیچیده و زمان بر است که در صورت عدم نگارش صحیح و رعایت نکردن الزامات قانونی برای تنظیم آن، ممکن است از طرف اداره ثبت شرکت ها به رسمیت شناخته نشود.

ساز و کاری که از طرف قانون برای تنظیم صورت جلسات در نظر گرفته شده، با پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی زیادی همراه است و این امکان وجود دارد که به دلیل عدم رعایت اصول حقوقی در تنظیم آن، از طرف اداره ثبت شرکت ها رد شود. بنابراین بهتر است آن را به دست متخصصین مرکز حقوقی و داوری سروش عدل بسپارید تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با اطمینان خاطر ، مراحل قانونی تغییرات شرکت و تنظیم صورت جلسات شما به پایان برسد.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی

  • اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمی
  • مدارک مدیرعامل . اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضاء
  • صورت جلسه تغییرات مورد درخواست که به امضاء صاحبان امضا رسیده باشد .

برای سپردن امور ثبتی شرکت خود به کارشناسان متخصص سروش عدل فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.