پلمپ دفاتر ، ثبت قانونی تبادلات تجاری شما

پلمپ دفاتر، پیش نیاز تنظیم اظهارنامه ی مالیاتی

میزان واقعی مالیات تجار و شرکت های تجاری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوقی در سالهای اخیر است اما بد نیست بدانید که همه چیز از پلمپ دفاتر و نحوه ی تنظیم آن آغاز می گردد. مرکز حقوقی و داوری سروش عدل، راهنمایی های قانونی زیادی برای شما در این زمینه دارد، پس با ما همراه باشید.

پلمپ دفاتر به چه معناست؟

ماده 6 قانون تجارت ایران الزام شخصیت های حقیقی و حقوقی را نسبت به پلمپ دفاتر صراحتا اعلام می کند.  این ماده فقط کسبه ی جزء را از این کار منع کرده و باقی افراد اعم از تجار و شرکت های تجاری ملزم به ارائه ی پلمپ دفاتر به حوزه ی مالیاتی تعیین شده می باشند.

بر اساس قانون تجارت، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که ارتباط تجاری با سایر افراد دارد باید تمامی عملیات مالی خود را در دفاتر مخصوصی ثبت و نگهداری کند . برای یکپارچه شدن این سیستم، پلمپ دفاتر در نظر گرفته شده و تجار و شرکت های تجاری موظفند در موعد قانونی مقرر،  نسبت به گرفتن دفاتر جدید و ارائه ی دفاتر سال قبل برای هر سال مالی اقدام کنند. این دفاتر به شرح زیر می باشد:

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر دارایی

دفتر کپیه

تمامی هزینه ها و درآمدهای هر سال مالی باید به صورت دقیق در این دفاتر ثبت شوند و در صورتی که فعالیت های تجاری شما قطع گردیده باید صفحات دفاتر را سفید باقی بگذارید.

پلمپ دفاتر چه مزیت هایی به همراه دارد؟

اگر دفاتر پلمپ شده ی خود را به طرز دقیق و قانونی تنظیم کنید هنگام ارسال اظهارنامه ی مالیاتی، از علی الراس شدن شما یا شرکتتان جلوگیری می کند.  همچنین عدم تنظیم درست این دفاتر، مخدوش کردن یا هرگونه دستکاری غیرقانونی در پلمپ دفاتر، مسئولیت های قانونی برای شما به همراه خواهد داشت و به عنوان تخلف قانونی شناخته می شود و همچنین با پرداخت جرایم مالی سنگین همراه است.

پلمپ دفاتر یکی از فاکتورهای تعیین کننده و اصلی  برای تعیین میزان مالیات شماست و شما را از پرداخت مالیات های سنگین معاف می کند. مشاوره با تیم حقوقی مرکز حقوقی و داوری سروش عدل، راهگشای خوبی برای سوالات و مشکلات حقوقی شما در این زمینه خواهد بود، پس با ما در ارتباط باشید.

برای سپردن امور ثبتی شرکت خود به کارشناسان متخصص سروش عدل فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.