جهت دریافت نمایندگی مرکز سروش عدل ضمن دارابودن شرایط ذیل باید ” فرم درخواست نمایندگی ” تکمیل و ارسال شود .

شرایط نمایندگی

شرایط تخصصی

1- حداقل سن جهت دریافت نمایندگی 30 سال تمام

2- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق

3- حداقل 5 سال سابقه کار مفید در زمینه حقوقی

4- حسن شهرت

5- احراز عدم سوء پیشینه

6- روابط عمومی بالا

شرایط عمومی

1- تهیه دفتر کار حداقل 80 مترمربع در یکی از مناطق آبرومند شهر مورد نظر

2- تجهیز دفتر مربوطه به تمامی وسایل مورد نیاز

3- پذیرفتن و امضاء آئین نامه و مقررات نمایندگی موسسه حقوقی بین المللی سروش عدل

4-تکمیل و ارسال فرم درخواست نمایندگی

5- ارسال تصویر مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

1- اصل و فتوکپی برابر اصل سند / قولنامه دفتر کار

2- فتوکپی شناسنامه متقاضی

3- تکمیل نمودن فرم درخواست نمایندگی

4- اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی

5- گواهی عدم سوء پیشینه

6- گواهی پایان خدمت یا معافی سربازی ( آقایان )

متقاضیان به جهت دریافت مجوز نمایندگی ملزم به تکمیل مدارک و مستندات مندرج در ” فرم درخواست نمایندگی ” بوده که پس از بررسی و تایید مدیریت سازمان قادر به اخذ نمایندگی خواهد بود .

جهت دانلود ” فرم درخواست نمایندگی ” اینجا کلیک کنید .