تغییرات شرکت ، توافقی قانونی برای یک تغییر

پس از ثبت شرکت، مؤسسین ممکن است تصمیم به ایجاد برخی تغییرات در شرکت بگیرند. قانون به شرکاء شرکت های تجاری این امکان را داده که در چارچوب قوانین تغییراتی را در آن به وجود بیاورند، تغییراتی که از نظر قانون، با نام تغییرات شرکت شناخته می شود و اصول و الزامات خاصی برای آن تعریف شده است. یکی از تخصص های مرکز حقوقی و داوری سروش عدل موضوع تغییرات شرکت و تنظیم صورت جلسات مربوطه است، پس با ما همراه باشید.

تغییرات شرکت ها

 تغییرات شرکت ها چرا و چگونه صورت می پذیرد؟

شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل است که می تواند دستخوش تغییرات زیادی شود، از جمله اینکه آدرس محل کار شرکت تغییر کند، سمت اعضای شرکت به شخص دیگری واگذار گردد، ورود و خروج افراد جدید صورت بگیرد یا مواردی از اساسنامه ی شرکت مورد تجدید نظر قرار بگیرد و البته بسیاری تغییرات دیگر که همگی نیازمند ثبت قانونی هستند تا از طرف قانون با نام تغییرات شرکت به رسمیت شناخته شوند.

ثبت تغییرات شرکت، با تنظیم صورت جلسات مربوطه،  ثبت و ارائه ی آنها به صورت اینترنتی آغاز می شود. تمامی صورت جلسات به همراه سایر مدارک برای بررسی به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می شود تا موضوع در اسرع وقت رسیدگی گردد و پس از طی مراحل لازم ، در صورت تکمیل بودن مدارک  ، با درج آگهی تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی روال قانونی و اداری این پروسه به پایان می رسد.

تصمیم گیری برای تغییرات شرکت  از طریق گزینه های زیر امکان پذیر است:

هیات مدیره

تشکیل مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

مزایای و معایب تغییرات شرکت ها

تغییرات شرکت گزینه ای است که در عین کارآمد بودن،  پیچیدگی های زیادی به همراه دارد. حمایت قانونی،  نکته ی مثبتی است که قانون گذار با اعمال صحیح هرگونه تصمیمات، برای شرکت شما در نظر گرفته اما پیچیدگی های قانونی مراحل ثبت تغییرات شرکت برای بسیاری از افراد ناشناخته است و بروز هرگونه سهل انگاری و خطا در مراحل تنظیم صورت جلسات و ثبت آن، مسئولیت اعضای شرکت را در مقابل قانون به همراه دارد.

تغییرات شرکتها

✓ مراحل مربوط به ثبت تغییرات شرکتها

بعد از اتخاذ تصمیم در رابطه با گونه‌ی تغییرات مدّنظر در راستای؛ ثبت کردن، برگزاری، تنظیم صورتجلسه منوط بدان، میبایست به جهت ثبت درخواست تغییرات در اداره ثبت عمل کنید. اگر خود مایل به ثبت تغییرات شرکت‌ هستید، طبق مراحل زیر مبادرت ورزید. حال در خاطر داشته باشید که، این امر طی مراحل بسیاری را می‌طلبد. از سویی هر نوع خطا ضمن مراحل حتی قید کدملّی اشخاص منجر به رد تقاضا می‌شود.

این امر نیازمند مراجعه حضوری نیست. شما با مراجعه به سامانه به نشانی https://irsherkat.ssaa.ir/Design/CMinutesCreate.aspx می‌توانید ثبت تغییرات را انجام دهید. پس از ثبت در وب‌سایت مربوطه متن صورتجلسه به همراه رسید پذیرشی که سایت به شما داده، باید داخل پاکت زرد رنگ که باجه‌های پستی به شما می‌دهد، قرار گیرد. در پایان به اداره ثبت شهر خود ارسال نمایید.

» به سامانه تنظیم صورتجلسه ها وارد گردید، سپس استان به همراه واحد ثبتی را وارد نمایید.

» اطلاعات شرکت خود به همراه شناسه‌ی ملّی آن را وارد کنید.

» در مرحله‌ی بعد شماره ثبت شرکت را وارد نمایید. در صورتی که شناسه‌ی ملّی شرکت خود را در اختیار ندارید، شماره ثبت موجود در صورتجلسه تأسیس و اساسنامه را وارد کنید.

» نوع شرکت خود، اعم از؛ سهامی عام، سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب نمایید.

» نوع صورتجلسه شرکت، اعم از؛ مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، و… را مشخص کنید.

» تعداد نفرات حضار در جلسه را مشخص نمایید. پس از آن مشخصات کامل، اعم از؛ نام، نام خانوادگی، کدملّی و… را درج کنید.

» سِمت درخواست کننده را معین نمایید.

» در مرحله‌ی بعد لازم است، تاریخ برگزاری جلسه، ساعت آغاز جلسه و پایان آن را معین دارید.

» شماره دستیابی نوزده رقمی را که در قسمت پذیرش موقت است، اخذ کنید.

» نام، نام خانوادگی، سِمت اعضایی که دفتر را امضاء می‌کنند، معین نمایید. پس از آن از لیست گونه‌ی تصمیم، تصمیمات اتخاذ گردیده را در جلسه معین دارید.

» طی این مرحله باید نام درخواستی خود را وارد نمایید. شما می‌توانید حداکثر پنج نام را اتخاذ فرمایید.

» معین نمودن اعضای حاضر در جلسه و عنوان سِمت اعضا در جلسه، حاوی؛ نوع، نام همچنین مشخصات شناسایی و تابعیت شخص.

» در صورتی که ایرانی هستید، کدملّی خود را وارد کنید. در غیر از این حالت شماره گذرنامه خویش را درج نمایید.

» تعیین ارتباط اشخاص حاضر در جلسه، حاوی؛ نماینده یا وکیل بودن.

» به تأیید رساندن اسناد و مدارک مورد نیاز براساس تصمیمات گرفته شده در بطن جلسه، همچنین گونه صورتجلسه به واسطه‌ی درخواست کننده.

» تایپ کردن متن صورتجلسه به واسطه‌ی متن پیشنهادی.

» به تأیید رسانیدن پذیرش به جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به اداره ثبت شرکتها.

بعد از پذیرش پایانی سامانه یک رسید پذیرش با ضمیمه کد پیگیری به شما خواهد داد. دو نسخه از آن پرینت تهیه کنید. همراه با اسناد و مدارک داخل یک پاکت پستی زرد رنگ قرار داده و به نشانی موجود برروی رسید پذیرش ارسال نمایید.

منتظر وارسی پرونده به واسطه‌ی کارشناسان اداره ثبت مانید. اغلب روند رسیدگی به پرونده طی مدّت زمان ده روز کاری انجام می‌شود. سپس لازم است شما هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنید. در پایان با پرداخت هزینه چاپ، انتشار تغییرات در روزنامه رسمی انجام خواهد شد.

✓ بنابر ماده‌ی هفت قانون ثبت شرکت‌ها؛

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

تغییرات شرکت اختیاریست که توسط قانون گذار به اعضای شرکت اعطا شده تا با کمک قانون به نفع مصالح شرکت تصمیم گیری کنند. برای آگاهی بیشتر از مراحل تغییرات شرکت و همچنین نحوه ی تنظیم صورت جلسات می توانید با کارشناسان ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در ارتباط باشید.

برای سپردن امور ثبتی شرکت خود به کارشناسان متخصص سروش عدل فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.