موسسه حقوقی بین المللی سروش عدل حافظ منافع شرکت های خارجی در ایران

موسسه حقوقی بین المللی سروش عدل به شماره ثبت 2064با بیش از یک دهه فعالیت پر بار حقوقی و داوری در عرصه داخلی و بین المللی،دارای 2 شعبه فعال در ایران و یک شعبه بین المللی در کانادا با استفاده از تجارب، علم روز، کسب اطمینان و اعتماد موکلین خود و با همکاری وکلای متخصص ، سازمان ها و وزارت خانه های مختلف آماده ارائه خدمات حقوقی بین المللی به شرکت های داخلی، خارجی و چند ملیتی است.

موسسه حقوقی بین المللی سروش عدل با همکاری  شرکت های خارجی، دفاتر حقوقی بین‌المللی و وکلای خارجی به شما کمک می کند تا مناسبات تجاری بین‌المللی خود را از ابتدا تا انتها به مسیر درست حقوقی رهنمون ساخته و با کمترین معضلات در طی این طریق مواجه شده و بیشترین منفعت را از تعاملات تجاری بین‌المللی خود به دست آورید. تیم حقوقی سروش عدل با ارائه خدمات ممتاز در حوزه های تجاری بین‌المللی به بنگاه های تجاری اطمینان می دهد که حقوقشان به بهترین وجه تضمین خواهد شد.

خدمات حقوقی بین المللی موسسه سروش عدل:

 • داوری بین المللی
 • مشاوره حقوقی بین المللی
 • اخذ ویزای سرمایه گذاری و کاری
 • تنظیم قرارداد های بین المللی
 • اخذ مجوز کار شرکت های خارجی در ایران
 • حل و فصل مشکلات مالیاتی شرکت های خارجی در ایران
 • امور حقوقی مرتبط با صادرات و واردات و عوارض گمرکی و ترخیص
 • ترتیبات حقوقی مربوط به مزایده و مناقصه های بین المللی
 • داوری و طرح دعاوی در مراجع قضایی و سایر نهادهای ذیصالح خارجی و بین المللی
 • خدمات حقوقی ثبت و تشکیل استارتاپ، مدیریت حقوقی استارتاپ ها،ارزیابی و ارزش گذاری استارتاپ ها
 • ثبت و بسترسازی حقوقی برای فعالیت شرکتهای بین المللی، شعبات، نمایندگیها، شرکتهای تابعه و وابسته
 • قرارادهای تجارت متقابل نظیر سواپ، توافقات تهاتری، قراردادهای بای بک، افست و قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
 • حقوق انرژی به ویژه مالحظات حقوقی مربوط به فعالیت پیتروشیمها، ضمانت نامه و وثایق مرتبط با تعهدات بین المللی ناشی از قراردادها
 • چالشهای مدیریت قراردادهای بین المللی، مذاکره و تنظیم قرارداد بیع بین المللی در پرتو مقررات اینکوترمز و سایر موازین بین المللی