وکلا و حقوقدانان عزیز در صورت تمایل جهت همکاری حقوقی با مرکز حقوقی داوری بین المللی سروش عدل مشخصات خود را وارد نمایید .

  نام و نام خانوادگی

  کانون فعالیت

  گرایش ارشد و دکتری

  میزان سابقه کار حقوقی

  شماره تماس

  میزان سابقه حقوقی