سخنان رهبر‌ انقلاب بر لزوم رسیدگی فوری به خوزستان

این 7-8 روز اخیر یکی از نگرانیهای من مسئله آب و مشکلات مردم خوزستان بود. واقعا دردآور است که انسان مشاهده کند استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستند ، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی این استان ، وضع مردم به جایی برسد که آن ها را ناراضی و ناراحت کند .

اگر به توصیه های مربوط به مسئله آب خوزستان و فاضلاب آن توجه میشد حالا مسلما این اشکالات نبود . حالا خب مردم ناراحتیشان را بروز دادند و هیچ گله ای نمیشود ازمردم داشت . ناراحت اند ، مشکل آب مشکل کوچکی نیست آن هم در آن هوای خوزستان ، آن هم مردم خوزستان که بسیار مردم با وفایی هستند .

بایستی به کار مردم خوزستان قبلا رسیدگی میشد . اگر رسیدگی های لازم در وقت خود انجام میگرفت مسلما این وضع برای مردم پیش نمی آمد . حالا هم خب دستگاههای مختلف مشغول کارند ، این کارها را با جدیت دنبال کنند .

دولت بعد با جدیت به مسائل خوزستان بپردازد .