1- مرکز حقوقی و داوری سروش عدل را از چه طریقی می شناسید ؟

  2- آیا از نحوه مشاوره حقوقی و قبول دعاوی توسط پرسنل حقوقی و وکلای این مجموعه راضی بقوده اید ؟

  3- ویژگی مثبت مرکز حقوقی سروش عدل از نظر شما در کدام گزینه خلاصه می شود ؟

  4- بارزترین ویژگی منفی مرکز حقوقی سروش عدل از نظر شما در کدام گزینه خلاصه می شود ؟

  5- از نظر شما بهترین گزینه جهت بهبود هرچه بیشتر کیفیت کاری مرکز حقوقی سروش عدل کدام است ؟

  6- کدام یک از طرح های حقوقی این مرکز به نظر شما کاربردی تر است ؟

  7- به نظر شما مرکز حقوقی سروش عدل در کدام یک از موارد ذیل دارای تخصص حقوقی بیشتری می باشد ؟

  8- لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را در این سطر برای ما نوشته و از ما بخواهید .