لطفا فرم زیر را پر کنید :

  1- میزان همکاری و تعامل شما با مرکز حقوقی سروش عدل چه مقدار است ؟

  2- چه قدر از همکاری با مرکز حقوقی سروش عدل راضی هستید ؟

  3- ویژگی مثبتی که باعث ادامه همکاری شما با مرکز حقوقی سروش عدل شد چیست ؟

  4- ویژگی منفی مرکز حقوقی سروش عدل عبارت است از :

  5- آیا تمایل به ادامه همکاری با مرکز حقوقی سروش عدل دارید ؟

  6- انتظارات شما به عنوان وکیل مرکز حقوقی سروش عدل از این مرکز چیست ؟

  7- چه انتقاد سازنده یا پیشنهادی نسبت به روند کار موسسه و مدیریت عامل دارید ؟ لطفا ذکر بفرمایید .

  8- نظر شما نسبت به نحوه کار و پیگیری امور ، توسط مدیر بخش وکلا و موکلین چیست ؟ انتقاد یا پیشنهادی نسبت ایشان دارید ؟ لطفا ذکر بفرمایید .

  نام و نام خانوادگی