فروش و انتقال مال غیر

زمانی که شخصی بدون داشتن اذن یا وکالت از کسی مال دیگری را بفروشد. یا به شخص ثالثی انتقال دهد. عمل او طبق قانون جرم است. و محکوم به تحمل مجازات کلاهبرداری خواهد شد. و ملزم به آن می گردد مالی را که بدون اجازه مالک آن را تصاحب کرده است به صاحب اصلی آن بازگرداند. در صورتی که خریدار مال بداند که انتقال دهنده، بدون اجازه مالک اصلی مال او را  نقل و انتقال داده است او نیز مانند فروشنده، در مقابل مالک مسئول است. و به ضمانت اجرای قانونی تعیین شده محکوم خواهد شد.

فروش و نقل انتقال مال غیر، با سند عادی

اینکه نقل و انتقال مال غیر با سند عادی باشد یا رسمی تفاوتی نمی کند. چرا که در هر صورت سو نیت عامدانه مرتکب است که او را مستوجب مجازات کلاهبرداری می کند. و او را وادار  می کند که مال غیر را که تعلق به مالک اصلی دارد به او بازگرداند.

فروش و نقل و انتقال مال مشاعی

مالکین ملک مشاعی، تا زمانی که افراز ملک صورت نگرفته باشد. در جز به جز مال مشاع حق مالکیت دارند و صاحب حق هستند. اگر یکی از مالکین بدون داشتن اذن از سایرین اقدام به نقل و انتقال و فروش کند عمل وی جرم است. و در مقابل مالکین دیگر ضامن است.

مسئولیت کیفری خریدار

در جرم فروش و نقل و انتقال مال غیر، گاهی اوقات از دید قانون گذار نیز خریدار ضامن است. و شریک در جرم کلاهبرداری می باشد. این حالت زمانی است که خریدار، به اینکه مال مورد معامله مال غیر است علم و آگاهی دارد. و با این حالت اقدام به انجام معامله می کند‌. اما اگر خریدار جاهل باشد، و نداند که مال مورد معامله به بایع تعلق ندارد. چون فاقد سونیت عامدانه بوده است عملش جرم نیست. و می تواند خواستار مطالبه ثمن خود از بایع فضول باشد.

فروش و انتقال مال غیر

مجازات کسی که مرتکب جرم فروش یا انتقال مال غیر شده چیست؟

فاعل جرم که بدون اذن، اقدام به انتقال و فروش مال غیر کرده محکوم به مجازات حبس تعزیری یک تا هفت سال است‌. مگر ارزش مال تا یک میلیارد ریال باشد. که در این صورت بایع، علاوه بر جبران ضرر و زیان و رد مال، به تحمل مجازات حبس از شش ماه تا سه و سال و نیم خواهد شد.

مراحل شکایت پرونده کیفری فروش و انتقال مال غیر

برای اقدام به شکایت، مالک اصلی که مال او بدون اذن به شخص ثالثی انتقال یافته است، و یا به فروش رسیده است‌. این حق را دارد که اقامه دعوی کند. و شکوائیه تحت عنوان فروش و یا انتقال مال غیر به طرفیت بایع فضول مطرح، و آن را به دادگاه ارائه دهد.

نکته

در صورتی که خریدار با بایع فضول تبانی کند. و به خرید مالی که از آن فروشنده نیست اقدام کند. عملش جرم می باشد و این حق را به مالک اصلی می دهد که به طرفیت او نیز اقامه دعوی کند. و خواستار رد مال خود باشد.

اثبات مالکیت

برای کسب نتیجه مطلوب از پرونده، مالک اصلی بایستی مدارک ومستنداتی که دلالت بر مالکیت دارد. و مثبت ادعایش می باشد، به دادگاه ارائه دهد. چرا که باید به محکمه اثبات شود که مال بدون اذن مالک بوده است که به شخص ثالثی انتقال یافته است. و شخص فضول بدون داشتن اجازه و وکالتی از سوی مالک، به فروش و نقل انتقال مال وی اقدام کرده است.

مرورزمان فروش مال غیر

اینکه به شکایت مالک به عنوان متضرر جرم ترتیب اثر داده شود. واو بتواند به حق قانونی خویش برسد بایستی تشریفاتی رعایت شود. من جمله اینکه، دعوی در موعد قانونی اقامه شود. تا دادگاه به دعوی مطروحه ترتیب اثر بدهد. و من باب مرور زمان آن را رد نکند. مرور زمان دعوی فروش مال غیر، یک سال است. و متضرر باید در زمان مقرردعوی خود را تقدیم دارد. در غیر این صورت ممکن است به حق قانونی خود که بدون اذنش از حیطه مالکیت وی خارج شده نرسد.

به شکایت فروش و انتقال مال غیر در کجا رسیدگی می شود؟

رسیدگی به این جرم با شکایت مالک اصلی مال شروع می شود و در صورت اثبات شدن ادعای وی، به اعتراضش در دادسرای که جرم در آنجا تحقق یافته رسیدگی می شود. و با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری دو که جرم در حوزه آن واقع شده ارجاع می گردد.

فروش و انتقال مال غیر

آیا با گذشت شاکی، مرتکب از تحمل مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی معاف می شود؟

قانون گذار حسب اینکه ارزش مال غیر که مورد معامله قرار گرفته چقدر می باشد تفکیک قائل شده است. و در شرایطی گذشت شاکی را از معاذیر معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات می داند.

اگر ارزش مال، مساوی و یا کمتر از یک میلیارد ریال باشد. گذشت شاکی موجب می گردد که مرتکب از تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی معاف شود. و تنها به رد مال ملزم گردد.

اما در فرضی که ارزش مال بیش از یک میلیارد ریال باشد. تنها با گذشت، تخفیف در مجازات مرتکب ایجاد می شود. و از تحمل مجازات حبس و جزای نقدی معاف نخواهد شد.

نتیجه گیری

ما در این مقاله مفصلا به بررسی جرم فروش و نقل و انتقال مال غیر که یکی از جرایم در حوزه اموال و مالکیت است پرداختیم. بیان کردیم که سو نیت عامدانه شرط تحقق این جرم است. و بایع فضول، با علم و آگاهی بر اینکه مال مورد معامله تعلق به دیگری دارد. و از آن او نیست، مال غیر را به شخص ثالثی انتقال می دهد. که قصدش آن است که مال را از حیطه مالکانه صاحب مال خارج سازد. و به او ضرر و زیان مالی وارد کند.

پیشنهادات

ما در تیم حقوقی و داوری سروش عدل، به همکاری وکلای متخصص و زبده در تلاشیم که، در حوزه های مختلف حقوقی به شما عزیزانی که درگیر مشکلات حقوقی هستید. خدماتی را ارائه دهیم.شما می توانید جهت برخورداری از خدمات ما از طریق راه های ارتباطی که در سایت بدان اشاره شده با ما در تماس باشید.

برخی از سوالات متداول

۱.جرم فروش و انتقال مال غیر چه جرمی است و چگونه تحقق می یابد؟

این جرم یکی از جرایم در حوزه اموال و مالکیت است. و شخص فضول با علم به اینکه مال تعلق به دیگری دارد. اقدام به نقل و انتقال مال او به شخص ثالثی می کند. و یا آن را به خریدار می فروشد.

۲. مرتکب جرمی که اقدام به نقل و انتقال و فروش مال غیر کرده است محکوم به تحمل چه مجازاتی است؟

مرتکب جرم، علاوه بر تحمل مجازات حبس به پرداخت جزای نقدی و رد مال به مالک اصلی مال ملزم است. و در صورتی که عین مال تلف شده و یا از بین رفته باشد، بایستی مثل یا قیمت آن را به مالک اصلی مال بدهد.