✓ قوانین تغییر نام در ایران

اتخاذ اسمی مناسب و درخور فرزندان از جمله حقوقی است که پدر و مادرها در مقابل فرزند یا فرزندان خود برعهده دارند. طی موارد متعددی افراد بنابر دلیل عدم رضایت از اسمی که به واسطه‌ی والدین برای آن‌ها اتخاذ گردیده، نسبت به تغییر نام خود مایل هستند. بله، قوانین تغییر نام در ایران چندان هم پیچیده و سخت نبوده و هر کس می‌تواند برای یک‌بار درخواست تغییر نام دهد.

پس هر فردی می‌تواند برای یک‌بار نسبت به تغییر نام خویش به واسطه‌ی رجوع به نهاد ثبت احوال محل صدور شناسنامه اقدام بنماید. اگر که بنابر هر علّت نهاد ثبت احوال مربوطه تقاضای یاد شده را قبول نکرد، فرد می‌تواند با رجوع به مراجع قضایی تقاضای خود را طرح و اگر که اسم نوین مورد تقاضا از اسامی منع شده نباشد، دادگاه رسیدگی کرده و حکم بر محکومیت نهاد ثبت احوال را صادر خواهد کرد.

قوانین تغییر نام در ایران

» دستورالعمل مربوط به تغییر نام

تدوین دستورالعمل نوین تغییر نام در شناسنامه و تصویب آن به واسطه‌ی شورای عالی ثبت احوال اختیار تغییر اسم، همانند؛ تغییر نام خانوادگی به نهاد ثبت احوال داده و روند مراجعه به دادگاه در راستای تغییر نام و گردش قضایی برای این موضوع تماماً حذف گردیده است. در روزهای کنونی درخواست تغییر نام در کمیته مخصوصی تحت عنوان «کمیته نام» که در نهاد ثبت احوال ایجاد شده است، رسیدگی می‌گردد. به هنگامی‌که مغایرتی با دستورالعمل تغییر اسم به چَشم نخورد، با آن موافقت‌های لازم صورت می‌گیرد.

رویه پیشین تغییر نام به این حالت بود که فرد درخواست کننده می‌باید دادخواست خویش را به دادگاه تحویل می‌داد. سپس با بهره‌گیری از وکیل، از خود در دادگاه مربوطه دفاعیات لازم را به انجام می‌رساند. به عبارتی در رویه پیشین، درخواست کنندگان را با برخی از مشکلات مواجه می‌نمود. حتی بعضاً درخواست کنندگان تغییر نام، ناچار می‌گردیدند که اظهارات خلاف حقیقت را طرح نمایند تا موافقت از جانب دادگاه صورت گیرد.

» شرایط مربوط به تغییر نام در شناسنامه

 • افراد هجده سال به بالا.
 • اشخاص کمتر از هجده سال، البته به شرطی که دارای حکم رشد باشند.
 • پدر و یا جد پدری با عرضه شناسنامه خود در راستای تغییر نام فرزندان کمتر از هجده سال.
 • سرپرست قانونی اعم از؛ قیم، امین، وصی، برای اشخاص صغیر و محجور با عرضه اسناد و مدارک مستند که سِمت وی احراز گردیده باشد.

_ نکته بسیار مهم

اگر که تغییر نام برای نخستین بار باشد. اسمی که تقاضای تغییر آن ارائه می‌شود جزئی از نام‌های مقدس نباشد. البته اگر که نام مقدس است با اسم مقدس دیگری درخواست تغییر داده بشود. نیز از سویی در راستای اثبات در دادگاه الزاماً نیاز به استشهادیه و حضور شاهدان در حضور دادگاه است. نکته پایانی هم این است که فرد می‌تواند در محل سکونت خود نیز درخواست خودش را طرح کند. هرچند که نهاد ثبت احوال مربوطه، در آن حوزه و یا شهر قرار نگرفته باشد که بدین هنگام مرجع مربوطه یک جلد از دادگاه و ضمائم و مستندات را برای نهاد موردنظر ارسال می‌کند. حال آن‌که نهاد مزبور در مؤعد زمانی مقرر نسبت به عرضه لایحه دفاعیه عمل خواهد نمود.

قوانین تغییر نام در ایران

» شرایط مربوط به تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

براساس ماده‌ی ۹۹۷ قانون مدنی هر فردی میبایست حاوی نام خانوادگی باشد و بنابر ماده‌ی ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی افراد تنها با تصویب نهاد ثبت احوال صورت خواهد گرفت. هریک از افراد نام برده شده در قسمت ذیل که حاوی نام خانوادگی قابل تغییر می‌باشند، می‌توانند با رجوع به نهاد ثبت احوال مکان اقامت در راستای تقاضای تغییر نام خانوادگی اقدامات لازمه را به انجام برسانند.

 • افراد هجده سال به بالا.
 • افراد کمتر از هجده سال، البته به شرطی که دارای حکم رشد باشند.
 • پدر و یا جد پدری با عرضه شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از هجده سال به هنگامی‌که نام خانوادگی پدر تغییر نموده باشد.
 • قیم و یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خویش یا عرضه اسناد و مستندات که سِمت وی احراز گردیده باشد.

» هزینه مربوط به تغییر نام در شناسنامه

هزینه مربوط به تغییر نام در شناسنامه جزئی از دعاوی غیرمالی به شمار می‌رود.‌

» اسناد و مدارک موردنیاز در راستای تغییر نام در شناسنامه

 • عرضه اصل به همراه دو برگ فتوکپی از شناسنامه.
 • کامل نمودن فرم مربوط به تقاضای تغییر نام در شناسنامه.
 • تأدیه هزینه متعلقه براساس تعرفه جاری در سال موردنظر.

» تغییر اسم مذهبی در شناسنامه خود

اغلب چه رأساً به واسطه‌ی ثبت احوال اقدامات مربوطه انجام بشود و چه به واسطه‌ی مرجع قضایی، نسبت به تغییر نام‌های مذهبی مخالفت صورت می‌گیرد. مگر زمانی‌که نام جدید مورد درخواست از نام‌های مذهبی باشد و فراوانی مربوط بدان نسبت به اسم پیشین بیشتر باشد. به عنوان نمونه؛ کسی که نام وی جعفر است، درخواست تغییر نام خود به حسین را می‌نماید. حال آن که برعکس این موضوع صادق نیست.

دوستان ما در این متن از خود سعی نمودیم شما را با قوانین تغییر نام در ایران آشنا سازیم. حال آن‌که شما می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه با ما در سروش عدل تماس حاصل فرمایید.