مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ی ریاست جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 12 مرداد 1400 با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حسینیه ی امام خمینی (ره) برگزار و منتخب ملت ایران توسط ولی فقیه به سمت (ریاست جمهوری) منصوب میشود.  بر اساس اصل 110 قانون اساسی (امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ) از جمله (وضایف و اختیارات رهبری ) است و طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ( دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله ی مقام رهبری آغاز میگردد.