ورشکستگی شرکت سهامی و آثار آن

قانون گذار در ماده۴۱۲ لایحه قانونی اصلاح  قسمتی از قانون تجارت، به بررسی موضوع ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری پرداخته است. و بیان می دارد که اگر شرکت سهامی از پرداخت دیون و بدهی های خود ناتوان شود، و دارایی هایش کفاف پرداخت بدهی های طلبکاران را ندهد‌، شرکت ورشکسته است. باید به دادگاه اعلام ورشکستگی کند. باید دانست شرکت سهامی چه عام باشد و چه خاص، شرکت تجاری بوده و شخصیت حقوقی مستقل از شرکا دارد. و ورشکسته شدن آن، ارتباطی با ورشکستگی شرکا ندارد.

اگر شرکتی ورشکسته شد و دارایی کافی را نداشت، مدیران و شرکا مسئولیتی در قبال پرداخت بدهی ها ندارند. علت این امر من باب مسئولیت محدودی است که قانون گذار راجع به مدیران و شرکا شرکت سهامی در نظر گرفته است. و آنها را تنها ملزم به پرداخت بدهی ها به نسبت مبلغ اسمی سهام شان در شرکت کرده است. مگر این ورشکستگی من باب تقصیر و تخلف مدیران شرکت باشد. که در این صورت با اثبات شدن تخلف، مدیران را منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیون که من باب تقصیر آنها می باشد به پرداخت دیون شرکت محکوم می نماید.

ورشکستگی شرکت سهامی و اعلام آن به دادگاه

زمانی که شرکت سهامی چه به صورت عادی و چه به من باب تقصیر و تقلب مدیران شرکت، ورشکسته شود. این ورشکستگی باید به دادگاه اعلام شود تا از این تاریخ شرکت ورشکسته اعلام شود و آثار حقوقی ناشی از ورشکستگی بر آن بار گردد.

ورشکستگی شرکتهای سهامی و آثار آن

وظیفه اعلام ورشکستگی به دادگاه بر عهده کیست ؟

شرکت های تجاری

شرکت تجاری (مدیران و شرکای شرکت) وظیفه دارند که این ورشکستگی را ظرف مهلت سه روز از تاریخ توقف و ناتوانی از پرداخت دیون شرکت به دادگاه اعلام کنند. و کلیه دفاتر تجاری و صورت حساب دارایی شرکت را تقدیم کنند. تا بررسی های لازمه جهت اثبات ورشکستگی شرکت سهامی صورت بگیرد. و به دادگاه اثبات شود که شرکت ورشکسته شده و از تادیه دیون خود به طلبکاران ناتوان است.

نکته مهم: دادگاه تنها زمانی به ورشکستگی شرکت سهامی حکم می دهد. و آثار حقوقی ورشکستگی را بر آن بار می کند. که ورشکستگی شرکت به تقلب نباشد.

طلبکاران شرکت

طلبکاران می توانند به عنوان اشخاص ذی النفع، من باب بدهی که از شرکت دارند. اعلام ورشکستگی کنند.

اعلام ورشکستگی باید به چه دادگاهی تقدیم شود؟

ورشکستگی باید به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت، در حوزه آن واقع شده اعلام گردد. علت آن است که قانون گذار از تاریخ اعلام است که شرکت را ورشکسته می داند و آثار ورشکستگی را بر آن بار می کند.

آثار اعلام ورشکستگی شرکت سهامی

۱.شرکت سهامی از تاریخ اعلام ورشکستگی از مداخله در امور مالی شرکت ممنوع می شود. و اداره اموالش به مدیر تصفیه در جاهایی که اداره تصفیه نبوده است، واگذار می گردد. و اگر کسی از شرکت تجاری طلبکار است باید دعوی و شکایت خود را به مدیر تصفیه و یا به طرفیت اداره تصفیه، اقامه کند و طلب خود را از او خواستار شود.

۲. اداره امور مالی شرکت از این تاریخ دیگر به اداره تصفیه و حسب مورد به مدیر تصفیه واگذار می گردد. و مدیر و هیات مدیره شرکت وظیفه ای بر اداره شرکت نخواهند داشت.

۳. شرکت تجاری از تاریخ اعلام ورشکستگی از انعقاد هرگونه قرارداد و معامله تجاری منع می شود. و اگر معامله ای کند از نظر قانون گذار باطل است. و فاقد اثر حقوقی می باشد. علت این امر، ممنوعیت مداخله در اموال شرکت است. تنها قراردادی که طبق قانون، شرکت می تواند داشته باشد انعقاد قرارداد ارفاقی است که به موجب آن طلبکاران به شرکت تجاری مهلتی را می دهند. که به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. و بدهی های خود را در موعدی دیگر که طی قرارداد بدان اشاره شده بپردازد.

در ادامه :

۴. با اعلام ورشکستگی قروض موجل و مدت دار، در راستای حمایت از حقوق طلبکاران به قروض حال تبدیل می شود. و شرکت ملزم می گردد که درصدد پرداخت کلیه بدهی های حال و موجل باشد.

۵.طلبکاران شرکت با اعلام ورشکستگی تنها می توانند اصل طلب خود را از شرکت دریافت کنند. و نسبت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مسئولیتی بر عهده شرکت نخواهد بود.

۶. اگر شرکت اقدام به دریافت وام نموده باشد، سپس ورشکسته شود. تا زمان صدور رای نهایی دادگاه راجع به اعلام ورشکستگی شرکت پرداخت بدهی ها از جمله پرداخت سود، وام های دریافتی به تاخیر می افتد.

ورشکستگی شرکتهای سهامی و آثار آن

آیا با اعلام ورشکستگی شرکت تجاری منحل می شود؟

ورشکستگی یکی از مواردی است که با تحقق آن شرکت سهامی منحل می شود. و اقدامات لازمه راجع به تسویه شرکت توسط مدیر تصفیه انجام می شود. چرا که به موجب ورشکستگی شرکت از تادیه دیون خود ناتوان شده است و مانند شرکت منحل شده ای می ماند که حق دخالت در اموال را ندارد. و تسویه تمامی امور مالی طلبکارانش به مدیر تسویه واگذار شده است. اما این شرکت می تواند با انعقاد قرارداد ارفاقی، مانع شود که ورشکستگی اسباب انحلال آن را فراهم آورد. و شخصیت حقوقی خود را حفظ کند.

آیا با اعلام ورشکستگی و عدم توانایی شرکت به پرداخت این وظیفه به مدیران شرکت واگذار می گردد؟

لازم به ذکر است که قانون گذار در شرکت های سهامی مسئولیت شرکا و مدیران را محدود به مبلغ اسمی سهام آنها کرده است. و آنها را مسئول پرداخت دیون شرکت در جایی که شرکت سهامی ورشکسته شده است و از تادیه دیون ناتوان است نمی کند. جز در موردی که عامل ورشکستگی شرکت منوط به تقصیر مدیران شرکت باشد. و تقصیر آنها موجب شده باشد که دارایی شرکت، کفاف پرداخت بدهی های شرکت را ندهد.که در این صورت آن قسمت از بدهی شرکت که با دارایی های آن قابل پرداخت نیست. باید از سوی مدیران شرکت پرداخت شود.

نتیجه گیری

ما در این مقاله، به بررسی موضوع ورشکستگی شرکت های سهامی و آثار حقوقی که من باب ورشکستگی ممکن است بر آن بار شود پرداختیم. بیان کردیم این شرکت، زمانی که از پرداخت دیون ناتوان باشد. و نتواند بدهی های خود را بپردازد ورشکسته است. و باید اعلام ورشکستگی کند.

پیشنهادات

تیم حقوقی و داوری سروش عدل در تلاش است که به همکاری وکلا و مشاورین حقوقی متخصص و زبده، خدمات حقوقی را در حوزه های مختلف به شما عزیزان ارائه دهد. درصورتی که شما عزیزان درگیر مشکلات حقوقی هستید. و نیاز به خدمات مشاوره دارید. می توانید از طرق ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با وکلای ما در تماس باشید.

برخی از سوالات متداول

۱.شرکت سهامی در چه شرایطی ورشکسته می شود؟

این شرکت در شرایطی که از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشد. و دیونش کفاف پرداخت بدهی طلبکاران را ندهد شرکت ورشکسته است. و باید اعلام ورشکستگی کند.

۲.اگر شرکت سهامی ورشکسته شود چه آثار حقوقی بر آن بار می شود؟

با قبولی ورشکستگی از سوی دادگاه، شرکت از مداخله در اموال خود ممنوع می شود و مدیر تصفیه عهده دار اداره امور او خواهد شد.