وضعیت ثبتی املاک بدون سند

قانون گذار در رابطه با زمین ها و املاک بدون سند که فاقد سابقه ثبتی هستند. در سال 1390 با تصویب قانونی، تحت عنوان قانون تکلیف وضعیت ثبتی املاک بدون سند رسمی راه کارهایی را ارائه داده است. و به مالکین زمین های فاقد سند این اجازه را داده است. که بتوانند تحت شرایطی، از حوزه ثبتی ملک خود، درخواست صدور سند مالکیت را خواستار شوند. اینکه داشتن سند مالکیت اهمیت زیادی دارد و مالکین متعدد اصرار دارند که برای ملک شخصی و یا مشاعی خود سند داشته باشند علت قانونی دارد.

قانون گذار مطابق قوانین ثبت، این الزام را برای مالکین به وجود می آورد که:

برای اثبات مالکیت خود نسبت به ملک مفروز یا مشاعی، سند مالکیت داشته باشند. و در تشخیص مالک قانونی ملک، کسی را صاحب حق مالکیت می داند که ملکش سابقه ثبتی دارد. و در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است. پس ملاحظه می کنید که داشتن سند مالکیت رسمی، دلیل بر مالکیت است. و اگر کسی متصرف بر مالی است و ادعای مالکیت بر آن دارد، باید با توسل به ادله ای درصدد اثبات حق خود باشد. در اینجاست که موضوع تکلیف وضعیت ثبتی املاک اهمیت پیدا می کند. و مالکین را به سمت گرفتن سند منگوله دار یا تک برگی برای ملک خود سوق می دهد.

سند ملکی که فاقد سند هست را پگونه دریافت کنیم؟

قانون گذار در پاسخ به این سوال به ماده ۱۴۷ قانون ثبت و قانون جدیدی که در سال ۱۳۹۰به ثبت رسیده است و تکلیف وضعیت ثبتی املاک را مشخص کرده اشاره دارد. و به افرادی که ادعای مالکیت بر ملکی را دارند که سابقه ثبتی دارد اما نسبت به آن سند مالکیت رسمی به دلایلی از جمله انجام شدن نقل و انتقال عادی، سندی اخذ نشده است. راهکار ارائه داده اند و بیان می دارد که مالکین ملک تحت شرایط ذیل می توانند با مراجعه به هیات حل اختلاف ثبتی، درخواست خود را مبنی بر صدور سند به ثبت برسانند.

وضعیت ثبتی املاک بدون سند

درخواست ثبت مالکیت نسبت به موارد ذیل مورد قبول است:

۱.اگر ملکی اعم ازاراضی کشاورزی، باغ ها، ساختمان ها توسط مالکی خریداری شود. و طی قولنامه عادی نقل و انتقال صورت بگیرد. و به مالک اصلی و یا ورثه او دسترسی نباشد.

۲.در جایی که ملک به صورت مشاعی است. و به مالکین دیگر و یا ورثه آنها، جهت صدور سند شش دانگ، هیچ گونه حق دسترسی نیست.

۳. جایی که عرصه وقفی باشد. و متقاضی با حق احداث اعیان، آن را اجاره کرده است. اما نتوانسته برای آن سند مالکیت رسمی اخذ کند.

در این سه حالت این حق برای مالک است. که به حوزه ثبتی که ملک در آنجا واقع شده مراجعه کند. و درخواست خود را مبنی بر صدور سند مالکیت از هیات حل اختلاف مذکور تقاضا نماید. این هیات ملزم است که بررسی های لازمه را به عمل آورد. و در صورت نیاز برای صدور رای از کارشناس ثبتی نیز استفاده نماید.

اگر هیات ثبتی ادعای مالک را وارد تشخیص ندهد تکلیف چیست؟

بعد از صدور رای توسط هیات، اداره ثبت اسناد املاک ملزم است که آن را در دو نوبت در روزنامه کثیر الانتشار و محلی گواهی کند. در صورتی که اشخاص ذی النفع نسبت به این آرا اعتراضی داشته باشند. باید اعتراض خود را ظرف مهلت قانونی که دو ماه از تاریخ نشر آگهی است. و در روستاها از موعدی که الصاق آگهی صورت گرفته باشد. به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهند تا بررسی های لازمه صورت بگیرد.

ثبت تقاضای صدور سند مالکیت از طریق سامانه ثبت ملک

اقدام دیگر که در راستای اخذ سند رسمی برای مالکین پیش بینی شده است، راهکار ماده 147 قانون ثبت است. به موجب نص این ماده، مالکین می توانند برای دریافت سند رسمی خود سری به سایت ثبت ملک به نشانی sabtemelk.ssaa.ir بزنند. و از طریق این سامانه و درج کردن اطلاعات لازمه، تقاضای ثبتی خود را مبنی بر صدور سند مالکیت ثبت کنند. تا بررسی های لازمه به عمل آید. در صورتی که طی بررسی های لازمه توسط کارشناسان ثبتی ادعای شما وارد تشخیص داده شود. و طی مهلت اعتراض، کسی معترض بدین موضوع نباشد اقدامات لازمه راجع به صدور سند مالکیت از سوی دبیرخانه هیات نظارت صورت می گیرد.

وضعیت ثبتی املاک بدون سند

نکته مهم: مالکین تنها می توانند نسبت به املاکی تقاضای صدور سند مالکیت را کنند که واجد شرایط ذیل باشد:

۱.در جایی که مالک طی مبایعه نامه عادی اقدام به خرید ملک کرده است. و سند مالکیت اخذ نکرده است.

۲.ملک دارای سابقه ثبتی است اما مشاعی می باشد. و مالک نتوانسته سند مالکیت شش دانگ آن را به علت عدم دسترسی به مالکین دیگر و ورثه آنها اخذ کند.

۳.جایی که عرصه ملک وقف بوده است. و اعیان آن تحت اجاره و تصرف مالک است. و در اینجا این مالک نتوانسته سند مالکیت اعیان را اخذ کند.

تنها تحت این شرایط خواسته مالک مورد قبول است .

مدارکی که باید ضمیمه درخواست ثبت سند شود:

مالک حسب اینکه ملک اش مفروز است یا مشاع، باید مدارک ذیل را ضمیمه درخواست خود کند.

اگر به صورت قولنامه ای اقدام به خرید ملک کرده اید. باید کپی قولنامه های خود را ضمیمه پرونده کنید.

اگر ملک به صورت مشاعی است بایستی اصل سند مشاعی ملک یا وکالت نامه های مربوطه به آن را ضمیمه پرونده خود کنید.

  • تهیه نقشه ملک با مختصات UTM
  • ارائه مدارک هویتی
  • ارائه فیش بانکی بابت هزینه تقاضا

نتیجه گیری

ما در این مقاله به بررسی موضوع حقوقی دیگری، تحت عنوان وضعیت ثبتی املاک بدون سند پرداختیم. بیان کردیم که امروزه این موضوع ثبتی، مالکین زیادی را درگیر کرده است. و آنها را بدان واداشته که برای صدور سند رسمی ملک خود اقدام کنند. تا بدین طریق بتوانند مالکیت خود را اثبات کنند. و مانع از هر گونه جعل نسبت به سندی عادی که دلالت بر مالکیت آنها داشته، شوند.

پیشنهادات

ما در تیم حقوقی و داوری سروش عدل، در تلاشیم که به همکاری وکلای متخصص و زبده، خدمات حقوقی را در حوزه های مختلف ثبتی، ملکی، کیفری، خانواده، به شما عزیزان ارائه دهیم. شما می توانید از طرق ارتباطی که در سایت بدان اشاره شده با وکلای ما در ارتباط باشید.

برخی از سوالات متداول

۱.آیا در جایی که به مالک اصلی مال برای صدور سند دسترسی هست می توان از طریق سامانه ثبت ملک اقدام کرد؟

در جایی که دسترسی به مالک اصلی یا ورثه او باشد. نمی توان از طریق ماده ۱۴۷ درخواست صدور سند مالکیت را کرد.

۲. ملک فاقد سند رسمی است و به صورت مبایعه نامه ای می باشد، چگونه می توان اقدام به اخذ سند برای ملک کرد؟

می توان درخواست خود مبنی بر اخذ سند رسمی ملک را با ارائه دادن مدارک و مستندات مورد نیاز از طریق سامانه ثبت ملک، به دبیرخانه هیات نظارت ارائه داد. تا بررسی های لازمه صورت بگیرد. و در صورت تایید و عدم اعتراض سند مالکیت صادر گردد.