وکالت در دعاوی بانکی:

در جامعه‌ی کنونی کمتر کسی دیده می‌شود که با بانک و خدمات مربوط با آن سروکار نداشته باشد. از سویی دیگر افراد بیشماری در انجام کارهای بانکی، دریافت تسهیلاتِ مالی از بانک، شیوه‌ی بازپرداخت آن دچار برخی مسائل و مشکلات می‌شوند‌. از طرفی پرونده‌های دعاوی بانکی پیچیدگی‌های بسیاری دارد. قطعاً بسیاری از مردم اطلاع چندانی از حقوق خود در ارتباط با بانک و دعاوی بانکی ندارند‌. با استناد به گستردگی مسائل حقوق مالی، عدم فهم مواد قانونی برای اغلبِ مردم و شیوه ی تنظیم قراردادهای بانکی،امر وکالت در دعاوی بانکی بیش از پیش احساس می‌شود. ما در ابتدا شما را با وکیل امور بانکی آشنا می‌نماییم. پس از آن وظایف وی را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان انواع دعاوی بانکی را توضیح خواهیم داد.

جایگاه وکیل در دعاوی بانکی:

وکیل دعاوی بانکی کسی است که باید بر امور و دعاوی حقوقی مرتبط با رابطه بانک و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اشراف کامل داشته باشد. حال بتواند از حقوق موکلین خود در مراجع قضایی به بهترین شکلِ ممکن دفاع نماید. موضوعات دعاوی حقوقی که امکان دارد میان بانک و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رُخ دهد، متنوع است. این موضوعات می‌تواند دربرگیرنده دعاوی وصول مطالبات بانکی و یا طرح دعوی ایفای به موقع تعهدات علیه این اشخاص باشد.وقتی بانک یک طرف دعوی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد. در این مواقع، وکالت در دعاوی بانکی معنا پیدا کرده و وی باید از طرف بانک مربوطه در محاکم قضایی حضور پیدا کند و در مقابل دادگاه پاسخ‌گو باشد‌.

مسئولیت وکیل بانکی:

وظیفه اصلی که در وکالت در دعاوی بانکی مطرح می‌شود، طرح دعاوی بانکی قضایی علیه اشخاص در محاکم حقوقی یا مراجع انتظامی است. در واقع وکیل باید از حقوق موکلین خود دفاع نماید.‌ وکیل متخصص دعاوی بانکی بایستی در انواعِ گوناگون دعاوی که اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانک طرح می‌کنند، مهارت داشته باشد. البته در محاکم قضایی و دادسرا حاضر شده و بنابر قوانین موجود، از حقوق موکلین دفاع نماید. پس وکیل متخصص بانکی می‌تواند در دعاوی بانکی از جانب هریک از دوطرف منصوب گردد‌.

مسئولیت دیگر وکیل حقوقی کمک به گردآوری مستندات لازم و انجام امور حقوقی مربوطه است‌. او باید امور حقوقی را مرتبط با مناقصات و مزایده و بررسی این اطلاعات با هدف دفاع از سازمان با موکل در محاکم قضایی پیش ببرد.

وکالت در دعاوی بانکی

برخی از مهم‌ترین دعاوی بانکی:

برخی از مهم‌ترین دعاوی بانکی مطروحه در محاکم قضایی که ضمنِ آن‌ها وکالت در  دعاوی بانکی معنا پیدا می‌کند را می‌توانیم به شرح ذیل بیان کنیم؛

 • مطالبه وجه نقد، به دلیل صدور چک و سفته و برات از جانب بانک علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی.
 • الزام به انجام تعهدات از جانب بانک علیه اشخاص. مانند؛ ترهین وثایق ملکی جهت وصول مطالبات.
 • دعوی جلب ثالث، ورود ثالث و یا دعوی تقابل.
 • دعاوی منوط بر انواعِ گوناگون ضمانت نامه و یا اعتبارات اسنادی.
 • الزام به تنظیم سند رسمی ملکِ مورد وثیقه به اسم بانکِ موردنظر.
 • دعاوی مربوط به قراردادهای مشارکتی چون؛ ابطال قرارداد مشارکت مدنی، مضاربه.
 • دعاوی ابطال ضمانت نامه‌های بانکی‌.
 • و دعاوی منوط بر دیگر معاهدات بانکی چون؛ فروش اقساطی.
 • دعاوی مربوطه به اختلافات با مؤسسه‌های اعتباری.
 • همچنین دعاوی منوط بر مؤسسات فاقد جواز از جانب بانک مرکزی.
 • دعاوی معاهدات بانکی و یا تبدیل آن‌ها.

انواعِ گوناگون قراردادهای بانکی:

روابط بین بانک و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به واسطه‌ی قراردادهای دوجانبه تنظیم خواهد شد. از این جهت اشراف بر مفاد و مقتضیات این معاهدات از جمله خصوصیاتی است که یک وکیل بانکی زبردست باید داشته باشد. ما در این بخش از مطلبِ خود به بعضی از این نوع قراردادها خواهیم پرداخت. بدیهی است که وکالت در دعاوی بانکی نیازمند صرفِ وقت و تجربه برخورد با پرونده‌های مشابه در محاکم می‌باشد. این موضوع تنها از جانب وکلای بانکی با سابقه که علمِ کافی را در این زمینه دارند، برآورد می‌شود. بعضی از این قراردادها از قرار ذیل هستند؛ قرارداد :

 • سلف.
 • خرید تجهیزات.
 • مشارکت در ساخت.
 • قراردادهای بانکی ‌در قالب عقود جعاله و مضاربه.
 • قرارداد وام‌ قرض‌الحسنه چون؛ ازدواج، هزینه تحصیلی و درمان، تعمیر مسکن و خرید آن.
 • قراردادهای اجاره به شرط تملیک در قسمتِ صنعت و معدن و کشاورزی و همچنین ساختمان بانک.

لزوم مشاوره با وکیل امور بانکی پیش و پس از قراردادهای بانکی:

با عنایت به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر، استقبال از تسهیلات بانکی بیش از پیش شده است. افراد در راستای تضمین بازپرداخت این تسهیلات، املاک و دارایی‌های خود را در گروِ بانک می‌گذارند. گاهاً بانک‌ها شروط بسیاری را به حالت یک‌جانبه به مشتریانِ خود تحمیل می‌کنند. از سویی هم انواع ضمانت نامه‌های اجرایی را برای مشتریان در نظر می‌انگارند. بانک‌ها به هنگام عدم بازپرداخت تسهیلات و یا تجربه‌ی تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه‌های بسیار سنگینی را به مشتریان تحمیل می‌کنند.

پس اگر نمی‌خواهید گرفتارِ مشکلات  در دعاوی بانکی شوید، حتما با یک وکیل پیش از قرارداد بانکی مشورت نمایید ،مشاوره حقوقی با وکیل بانکی قبل از انعقاد قرارداد بانکی، به شما این امکان را میدهد تا با کسبِ اطلاعات از تعهدات بازپرداخت حقوق بانکی، بهترین تصمیم‌گیری را داشته باشید و در نتیجه ضرر و زیان ناخواسته و ناگهانی را هم تجربه نخواهید کرد. هدفِ اصلی این مشاوره‌ها عبارت است از آشنایی با انواعِ گوناگون تعهدات و الزامات حقوقی و اطلاع از انواع تسهیلات و وام‌هایی که بانک در قالب قراردادهای گوناگون ارائه می‌نماید.

وکالت در دعاوی بانکی

مشاوره بعد از انعقاد قرارداد با بانک:

مشاوره بعد از انعقاد قرارداد بانکی تنها منوط بر پیگیری و طرح دعاوی حل اختلاف می‌باشد. با مشاوره حقوقی بعد از انعقاد قرارداد بانکی می‌توان از انواع تخلفات و الزامات حقوقی منوط بدان مطلع گردید.

وکیل دعاوی بانکی و روشِ محاسبه سود بانکی:

طی موارد بسیاری بانک‌ها برخلاف قوانین و مقررات موجود «مانند قانون بانکداری بدون ربا» با زیاده خواهی، حقوق مشتریانِ خود را نادیده می‌انگارند. به عنوان نمونه؛ امکان دارد تسهیلاتی را با سود اسمی هشت درصد به مشتری ارائه دارند. اما عملاً به حالتی محاسبات سود را انجام بدهند که سودِ پایانی سی درصد شود. در این شرایط لازم است مشتریان از وکالت در دعاوی بانکی استفاده نموده و علیه بانک طرح دعوی کنند.

حتی چنانچه بانک نسبت به صدور اجرائیه ثبتی یا طرح دعوی در محاکم دادگستری عمل نموده باشد، در پرونده‌های بزرگ رقم محاسبه سود از جانب بانک‌ها امکان دارد در مغایرت با قوانین بانک مرکزی باشد. پس در این هنگام نیاز به دخالت وکلای باتجربه دعاوی بانکی احساس می‌شود. مثلاً؛ طی سال‌های اخیر رأی دیوان عالی کشور مبنی بر وحدت رویه رسیدگی به دعاوی بانکی صادر مهر ابطال معاهدات یک طرفه بانک‌ها علیه مشتریان تلقّی می‌شود. نهایتاً به تقویت موقعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی منتهی شده است.

چرا باید به یک وکیل با سابقه  و متعهد مراجعه کنیم!

در مجموع می‌توانیم بگوییم که دعاوی بانکی به دلیل پراکندگی ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و همچنین عدم دسترسی به آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها و بانک مرکزی، اغلب پیچیدگی خاص خود را دارد. این‌گونه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی سردرگم و در میانه‌های راه مبهم می‌مانند. پس ما به شما توصیه می‌کنیم که وکالت در دعاوی بانکی را به یک وکیلِ حاذق و باتجربه بسپارید. یکی از شروط بسیار مهم اعتماد و اعتباری است که شما باید نسبت به وکلا داشته باشید. پس ما می‌توانیم مرحله نخست شروع دعاوی بانکی را، حضور یک وکیل با سابقه و متعهد در نظر بگیریم. او باید بتواند نسبت به احقاقِ حقوق موکل خود با تمام قدرت پیش رود.

چگونه می‌توانیم از یک وکیل دعاوی بانکی مشاوره بگیریم؟

به هنگام تصمیم‌گیری در راستای واگذاری وکالت در دعاوی بانکی به یک وکیل متبحر بهتر است بدانید که؛ مشاوره ابتدایی با وکیل متخصص دعاوی بانکی نیاز به صرف هزینه ندارد. پس شما می‌توانید از این فرصت استفاده نموده و با توجه به شرایط خود، بهترین وکیل را انتخاب کنید.

استفاده از وکیل بانکی را بنابر پیچیدگی موضوعی که شما با آن روبه‌رو هستید، می‌توانید از سه طریق پیش ببرید. شما می‌توانید به صورت حضوری به دفترِ حقوقی سروش عدل مراجعه نمایید. به صورت تلفنی با مشاوران حقوقی ما در ارتباط باشید و یا روش آنلاین را انتخاب نموده و مشکلات خود را حل کنید. حال اگر که نیاز به گردآوری اطلاعات و حضور در دادگاه برای استیفای حقوق موکلین حس شود، کانال ارتباطی میان شما و وکیل وسعت می‌یابد. البته این موضوع تا حد بسیاری به این بستگی خواهد داشت که طرف دعوی بانکی شخصیتی حقیقی می‌باشد یا حقوقی!

سخن پایانی:

با توجه به مطالب ارائه شده وکالت در دعاوی بانکی می‌تواند موارد بسیاری را در دِل خود جای دهد. به طور کلّی بانک شاخه‌ای است که به هنگام وقوع دعوی در آن نیاز به حضور یک وکیلِ زبردست در کناره‌ی فرد زیان دیده شدیداً احساس می‌شود. اکنون این خود شما هستید که باید تصمیم‌گیری‌های لازم را کرده و بگویید، آیا به یک وکیل در این راستا نیاز دارید؟ یا خود می‌‌توانید برای احقاقِ حقوق خود اقدام کنید!