• دعاوی مرتبط با عقود بانکی
  • دعاوی ابطال قرارداد های بانکی
  • دعاوی تعهدات ارزی
  • دعاوی ملک در رهن بانک
  • دعاوی ضمانتنامه های بانکی
  • دعاوی وصول مطالبات
  • امور مربوط به چک و سفته

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص امور بانکی می باشد.

موسسه حقوقی بین المللی سروش عدل ، در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، و  طرح شکایت از بانک ها از طریق دستگاه های نظارتی هم چون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات عمومی کشور ، بانک مرکزی پیشگام بوده و آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما همراهان عزیز می باشد.

اگر در زمینه امور مالی و بانکی خود ،نیازمند مشاوره حقوقی و  تنظیم دادخواست و لایحه هستید فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.

برای سپردن دعاوی بانکی و پرونده های مرتبط با امور بانکی به وکلای ما، فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.