به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی ملکی؛ تیم حقوقی سروش عدل این دعاوی را در دسته بندی جداگانه لحاظ کرده است

ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشد

  • دعوی ابطال سند رسمی
  • دعوی ثبت در خصوص ابطال اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
  • دعوی ابطال سند مالکیت معارض
  • دعوی ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
  • ابطال نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
  • افراز ملک
  • اجرای ثبت
  • توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار

پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ثبتی ملکی در مراجع قضائی جاری می‌باشد که از ابعاد مختلف قانونی، طرفین دعوی را دچار مشکلات و مخاطرات معمول نموده است. عموم پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی؛ به دلیل سهل انگاری و سودجویی اشخاص به وجود آمده است. از این رو؛ شناخت و آگاهی نسبت به نکات حقوقی و مناسبات قانونی بخش خرید و فروش و معامله املاک دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد. تیم حقوقی سروش عدل با ارائه خدمات ممتاز در حوزه های دعاوی ملکی و امور اداری ملکی به موکلین خود اطمینان می دهد که حقوقشان به بهترین وجه تضمین خواهد شد.

برای سپردن دعاوی ملکی و پرونده های حقوقی و ملکی خود به وکلای ما، فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.