مشاوره حقوقی مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در امور کیفری

امور کیفری یکی از حساس ترین و چالش برانگیزترین مباحث در دنیای حقوق هستند به طوری که شاخه ی مطالعات تکمیلی جداگانه ای برای آن در نظر گرفته شده است. این یعنی ورود به این حوزه نیازمند کسب تخصص و تجربه و مطالعات کافی در این زمینه می باشد. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، مرکز حقوقی و داوری سروش عدل برای ارائه ی مشاوره حقوقی در امور کیفری، تیمی حرفه ای و متخصص در نظر گرفته است.

با یک مشاوره حقوقی ساده می توان از به وجود آمدن بسیاری از پرونده های کیفری جلوگیری کرد.

وکیل کیفری، حامی حقوق شما در دادگاه

دعاوی کیفری به دلیل وجود قوانین سرسخت و مجازات های سنگین برای آن از حساسیت های زیادی برخوردار هستند. آسیب ها و ضررهایی که به دنبال یک رای اشتباه در حین پرونده های کیفری به فرد وارد می شود گاه به هیچ وجه قابل جبران نیست مانند صادر کردن حکم اعدام یا حبس ابد. فردی که با حقوق قانونی خود آشنا نیست، طبیعتا توانایی دفاع از آن را هم ندارد و اینجاست که نقش حیاتی و سازنده ی وکیل کیفری در دعاوی کیفری بهتر مشخص می شود.

وکیل کیفری آگاهی و اشراف کامل تری بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری دارد و با تجربه ای که در طول سالیان متمادی کسب کرده، در به کارگیری این قوانین به نفع موکل، تبحر خاصی دارد. علاوه بر این، وکیل کیفری یک سخنور توانا هم هست که در محاکم کیفری جانانه و تمام قد از حقوق موکل خود دفاع می کند و حامی حقوق اوست.

وکیل کیفری شما نماینده ی قانونی و تام الاختیار شما در محاکم قضایی ایران است. پس مهم است که چه کسی را برای این کار انتخاب میکنید.

بر اساس اصل 35 قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، این حق قانونی هر شهروند ایرانی است که در محاکم حقوقی و کیفری از حق داشتن وکیل برخوردار باشد و اگر هم شرایط دسترسی به وکیل برای او امکان پذیر نیست، دادگاه این کار را برای او انجام دهد.

حیطه ی فعالیت مشاوره حقوقی ارائه ی نظریات مشورتی و کارشناسی در زمینه ی موضوعات مختلف حقوقی است اما وکیل کیفری به نیابت از شما در محاکم کیفری حاضر می شود و در مقابل قاضی و نماینده ی دادستان از حقوق شما دفاع می کند به عبارتی هر کدام جایگاه شغلی ویژه ی خود را دارند. اگر آینده ی شما به پرونده ی کیفری تان گره خورده پس انتخاب وکیل کیفری شما برایتان سرنوشت ساز است، می توانید با تیم تخصصی ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در ارتباط باشید.