#3395
Admin
مدیرکل

سلام وقت بخیر
بله در صورتی که پیش خریدار اقدام به پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در موعد مقرر ننماید ،پیش فروشنده باید مراتب را به صورت کتبی به دفتر خانه ی تنظیم سند اعلام نماید.دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته این موضوع را به پیش خریدار اطلاع دهد. در صورتی که پیش خریدار اقدامی برای پرداخت های معوقه ی خود نداشت امکان فسخ قرارداد برای شما وجود دارد.
موفق باشید.