مشاوره حقوقی، آگاه تر معامله کنید

پرونده هایی که موضوعات مطرح شده در آن املاک و اراضی هستند، تحت عنوان دعاوی ملکی شناخته می شوند. بسیاری از این پرونده ها تحت تاثیر یک غفلت به وجود می آیند، جایی که افراد به حقوق قانونی خود آشنا نیستند در حالی که یک مشاوره حقوقی ساده می توانست از وقوع بسیاری از آنها جلوگیری کند. مشاوره حقوقی مرکز حقوقی و داوری سروش عدل، راهنما و همراه شماست تا بیشتر و بهتر با حقوق خود آشنا شوید.

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، زیرمجموعه ای از دعاوی ملکی می باشد.

وکیل ملکی، گزینه ی تخصصی مرکز حقوقی و داوری سروش عدل برای دعاوی ملکی شما

تمامی دعاوی مطرح شده در زمینه ی خرید و فروش املاک، اجاره، تصرفات عدوانی، الزام به ایفای تعهدات، الزام به تنظیم سند، تقسیم مشاعات, تخلیه، رفع مزاحمت، انتقال یا فروش مال غیر، اخذ سند و پایان کار و بسیاری موارد دیگر از جمله موضوعات مطروحه در دعاوی ملکی می باشند. دایره ی وسیعی از اختلافات حقوقی و کیفری که گاه به علت عدم آشنایی با قوانین به وجود می آیند و گاه در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی ایجاد می شوند.

برای حل این دعاوی تخصص و تجربه زیادی لازم است. تمامی وکلای دادگستری می توانند دعاوی ملکی را بررسی و قبول کنند اما تخصص و تجربه ای که وکیل ملکی در این زمینه دارد، درصد موفقیت پرونده را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. وکیل ملکی تخصص و تجربه ی قابل توجهی در زمینه ی قوانین ثبتی و پرونده های مربوط به دعاوی ملکی دارد و به طرز اجرای قوانین در این زمینه آگاه است پس بهتر هم می تواند از حقوق شما دفاع کند.

معاملات ملکی که تحت نظارت وکیل ملکی انجام می شوند، به طرز محسوسی کمتر با اختلافات حقوقی مواجه می شوند.

عمده موضوعی که در پرونده های دعاوی ملکی مطرح می شود، یا با مالکیت قانونی افراد مرتبط است و یا وضعیت حقوقی ملک مورد اختلاف قرار گرفته، در هر صورت سوالات حقوقی در این زمینه بی شمار است و مراجعه به مشاوره حقوقی و بهره گرفتن از وکیل ملکی،  بدون تردید بهترین گزینه ی پیش رو می باشد. گروه وکلای مرکز حقوقی و داوری سروش عدل با ارائه ی مشاوره حقوقی موثر و راهگشا در زمینه ی دعاوی ملکی،  بهترین راهکارها را برای شما خواهند داشت.