✓ اعتراض به رأی پزشکی قانونی

ضمن دعاوی قانونی که به آسیب‌ها و صدمات و جراحات و یا فوت ختم می‌گردد، مرجع صالح در راستای تشخیص مقدار صدمه و طریقه‌ی فوت پزشکی قانونی می‌باشد.‌ این نهاد زیر مجموعه مراجع قضایی است. به عنوان نمونه؛ در زمان تصادف به منظور تشخیص مقدار دیه قاضی با استناد به نظر پزشکی قانونی مقدار خسارت را تشخیص می‌دهد. نهایتاً به سمت و سوی صدور رأی گام می‌گذارد. ما در این نوشتار در ارتباط با اعتراض به رأی پزشکی قانونی با شما سخن خواهیم گفت. توصیه می‌کنیم با ما تا به پایان این نوشتار همراه باشید.

» طریقه‌ی اعتراض به رأی پزشکی قانونی

اگر که جرمی صورت بگیرد، برای اثبات جرم انجام شده مراجع قضایی به دلایلی نیازمند خواهند بود. حال به مجموعه این دلایل ادله‌ی اثبات اطلاق می‌شود. مطابق با ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله‌ی اثبات جرم عبارت می‌باشند از؛ اقرار، شهادتِ شهود، قسامه به همراه سوگند. البته که بهتر است نسبت به علم قاضی هم بی‌توجهی نکنیم! بدین معنا و مفهوم که قاضی در هر گونه پرونده‌ای بنابر یکی از این ادله نام‌برده شده رأی خود را صادر خواهد کرد.

اگر که دلایلی در راستای اثبات جرم وجود نداشت قاضی با اکتفاء به علم خود نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد. از جمله این علائم نظریه کارشناسی و یا نظر پزشکی قانونی خواهد بود. که در ارتباط با چگونگی رأی و اعتراض به گواهی پزشکی قانونی مسائل و مقرراتی به چشم می‌خورد!

» پزشکی قانونی را بیشتر و بهتر بشناسید!

نهاد پزشکی قانونی زیر نظر قوه‌ی قضاییه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و عوامل، پزشکان و رئیس آن زیر نظر رئیس قوه‌ی قضاییه اتخاذ خواهد شد. ولو این مسئله مانع از اعتراض به رأی پزشکی قانونی نخواهد شد.

» چه پرونده‌هایی نیازمند نظر پزشکی قانونی می‌باشند؟

اگر که ضمن پرونده‌ای شک و ابهام وجود داشته باشد و قاضی در راستای اثبات موضوعات به دلایل بیشتری نیاز داشته باشد در این قبیل از موقعیت‌ها قاضی نظر پزشکی قانونی را دریافت می‌کند. برای این امر قاضی رسیدگی کننده قرار صادر کرده و در قرار توضیح خواهد داد که بابت روشن گردیدن چه مسئله‌ای این کار را انجام می‌دهد. حال نظر پزشکی قانونی را در این ارتباط خواستار خواهد شد. بنابر ماده‌ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری هر زمان بازپرس خود شخصاً و یا به درخواست یکی از طرفین انجام کارشناسی را موضوعی الزامی داند، قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر خواهد کرد.

_ نکته بسیار مهم؛

بازپرس بایستی موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت بدان لازم می‌باشد به گونه‌ای دقیق معین نماید.

اعتراض به رأی پزشکی قانونی

» نگاهی به ماده‌ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری!

بنابر ماده‌ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس پرسش‌های موردنیاز را از کارشناس به حالت کتبی و یا شفاهی می‌پرسد. حال نتیجه‌ی به دست آمده را در صورت مجلس قید خواهد کرد. به هنگامی که برخی موارد از نظر بازپرس در کشف واقعیت اهمیت پیدا کند، کارشناس مؤظف خواهد بود به تقاضای بازپرس در ارتباط با آن‌ها اظهارنظر نماید‌.

علاوه بر این‌ها بنابر ماده‌ی ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس در راستای معاینه جراحات، آثار و نشانه‌های ضرب، آسیب‌های جسمی، صدمات روانی و دیگر معاینات و آزمایش پزشکی، نظر پزشکی قانونی را دریافت یا حسب مورد، از او دعوت می‌نماید. حال اگر پزشکی قانونی در جایی وجود نداشته باشد، نظر پزشک معتمد ملاک عمل خواهد بود. که به هنگام عدم رضایت از رأی او می‌توان نسبت به اعتراض به رأی پزشکی قانونی عمل نمود.

» مقدار اهمیت نظر پزشکی قانونی

بله، پرسشی که در این راستا مطرح می‌گردد این می‌باشد که نظر پزشکی قانونی تا به چقدر اهمیت داشته و قطعیت دارد؟ آیا اعتراض به رأی پزشکی قانونی ممکن است؟ باید چنین بیان داشت که نظریه پزشکی قانونی اماره خواهد بود. به این معنا و مفهوم که دلایل معتبر شرعی نبوده و قطعیت ندارد. از این جهت قاضی می‌تواند با دلایل و استدلال خود این نظر را رد و با استناد به علم خود رأی پایانی را صادر نماید. حال می‌تواند طی برخی از موارد هم پرونده را به کارشناس دیگری ارجاع بنماید.

در این ارتباط با استناد به ماده‌ی ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به هنگامی‌ که نظر کارشناس با شرایط محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس‌ را به شیوه‌ای مستدل رد خواهد کرد.‌ حال موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع خواهد داد. یا آن‌که می‌توان نسبت به اعتراض به رأی پزشکی قانونی اقدام نمود.

» امکان اعتراض به گواهی پزشکی قانونی!

آیا می‌توان به گواهی پزشکی قانونی اعتراض نمود؟ بله، بنابر ماده‌ی ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری شهود تحقیق و دیگر افرادی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور خواهند داشت، خواهند توانست مخالفت خود را بر نظر کارشناس با ذکر ادله اعلام بنمایند. البته که این امر در صورت مجلس قید خواهد شد.

مطابق با این موضوع هریک از طرفین که نسب به رأی پزشکی قانونی معترض هستند، به هنگامی که پرونده در دادسرا طرح گردیده باشد، باید لایحه اعتراضی خود را به دفتر بازپرس و اگر در دادگاه حقوقی مطرح باشد، به دفتر دادگاه تسلیم نمایند.

اعتراض به رأی پزشکی قانونی

» مراحل منوط بر اعتراض به رأی پزشکی قانونی

به هنگام اعتراض دادگاه به دو شیوه‌ی ذیل اقدام خواهد کرد؛

  • به هنگام بروز این رخداد بازپرس خواهان توضیحاتی بیشتر از پزشکی قانونی می‌گردد. بنابر ماده‌ی ۱۶۳ عمل خواهد کرد. براساس این ماده قانونی به هنگام نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت دریافت توضیح از کارشناس، بازپرس موارد موردنیاز را در صورت مجلس قید خواهد کرد. سپس آن را به کارشناس اعلام می‌نماید و نهایتاً وی را در راستای ادای توضیحات خواستار می‌شود. حال اگر که کارشناس بدون وجود عذر موجه در جلسه حضور به عمل نیاورد، جلب می‌شود.
  • حال قاضی و یا کارشناس برای باری دیگر پرونده را به پزشکی قانونی می‌فرستد. این گونه پرونده جهت روشن شدن موضوع در کمیسیون پزشکی برای باری دیگر بررسی خواهد شد.‌ می‌باید به این موضوع توجه داشت که با هر مرتبه اعتراض از جانب افراد به پزشکی قانونی در مرحله‌ی دوّم، کمیسیون پزشکی با تعداد اشخاص فرد وارد رسیدگی می‌شود. بدین معنا که کمیسیون پزشکی با یک تیم سه نفره وارد رسیدگی می‌شود. نهایتاً بعد از بررسی‌های لازم رأی بنابر نظر اکثریت اعلام خواهد شد.

» نتیجه ی برجای مانده از اعتراض

پس از ثبت اعتراض و سپری کردن مراحل فوقانی صورت جلسه‌ای تنظیم خواهد شد و تمامی اعضای هیئت وارسی کننده باید صورت جلسه را به امضاء رسانند. پس از این صورت جلسه به امضاء معاون پزشکی و بالینی و یا مدیر کل نهاد کمیسیون‌ها در استان می‌رسد. نهایتاً به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

» طریقه‌ی اعتراض به هیئت سه نفره!

اگر که به این رأی هم اعتراض صورت گیرد، کمیسیون پنج نفره تشکیل می‌شود. حال بنابر روال پیش رأی بنابر نظر اکثریت اعلام می‌گردد. بنابر ماده‌ی ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری هر زمان نظریه کارشناس به نظریه بازپرس، محل شک و شبهه باشد و یا در صورت تعدد کارشناسان، میان نظر آن‌ها اختلاف وجود داشته باشد، بازپرس می‌تواند تا دو مرتبه از دیگر کارشناسان دعوت بنماید. یا آن‌که نظر کارشناس و کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم و یا فن مربوطه ارسال نموده و نظر وی را استعلام نماید.

چنانچه که پس از این رأی هم اعتراض به رأی پزشکی قانونی برای مرتبه سوّم انجام شود، پرونده به همراه تمامی مدارک و مستندات و نظریه‌های پیش به واسطه‌ی هیئت‌های سه نفره و پنج نفره به کمیسیون مرکزی ارسال می‌شود. این کمیسیون بنابر مدارک و مستندات و صورت جلسه‌های پیشین رأی خود را صادر خواهد کرد.

در نتیجه

با توجه به موارد بیان شده در قسمت فوقانی متن توصیه می‌کنیم پیش از اقدام در راستای اعتراض به رأی پزشکی قانونی حتماً با یک مشاور و یا وکیل پایه یک دادگستری در این راستا مشورت نمایید. این‌گونه قطعاً طی مدّت زمانی کوتاه به بهترین نتیجه‌ها دست خواهید یافت. حال ما در مجموعه سروش عدل با همراهی بهترین وکلا می‌توانیم راهنمای شما عزیزان باشیم. تنها کافی است با ما تماس گرفته و خواستار مشاوره حضوری و یا تلفنی شوید.