اهمیت گواهی پایان کار ساختمان

گواهی پایان کار ساختمان از جمله حائز اهمیت‌ترین مجوزهایی می‌باشد که برای ساخت و سازهای املاک و فروش آن‌ها لازم و ضروری می‌باشد. در واقع با این مجوز است که مشخص می‌شود عملیات ساختمانی به پایان رسیده است. سازنده یک ساختمان برای اقدام به ساخت و ساز میبایست روندی را پشت سر بگذارد. در واقع این فرآیند حاوی انجام اقداماتی می‌باشد که از جمله آن‌ها اقداماتی چون؛ دریافت مدارک و مجوزات است. پس ساخت هر ساختمانی نیازمند دریافت مجوزهایی از مراجع مربوطه خواهد بود. اگر که مایل هستید با اهمیت گواهی پایان کار ساختمان آشنا شوید، با ما در این نوشتار از خود در سروش عدل همراه باشید.

» در ابتدای مسیر برای ساختمان سازی!

در ابتدای مسیر سازنده باید برای ساختمانی که نیت احداث آن را دارد، پروانه دریافت کند. به عبارتی این پروانه جوازی می‌باشد که برای آغاز ساخت و ساز است. به این قصد و نیت میبایست به شهرداری برود و تقاضای صدور پروانه کند. پس اگر که سازنده بدون دریافت این پروانه کار ساخت و ساز را آغاز نماید، شهرداری در امتداد کار پیش‌گیری‌های لازم را به عمل خواهد آورد. زیرا عمل او یک کار غیرقانونی خواهد بود.

همچنین وی مکلّف است در اتمام کار به هنگامی‌که عملیات احداث ساختمان به پایان رسید جوازی را تحت عنوان گواهی پایان کار از شهرداری دریافت کند. شهرداری بعد از تقاضای سازنده مبنابر دریافت گواهی پایان کار، به وارسی ساختمان احداث شده مبادرت می‌ورزد. چرا که وی می‌باید بررسی کند ساختمان براساس مجوز ساخته شده باشد.

بعد از وارسی ساختمان به واسطه‌ی کارشناسان خواهد بود که معین می‌گردد؛ یا ساختمان بدون هیچ‌گونه تخلّفاتی ساخته شده است که به این هنگام گواهی پایان کار را بدو ارائه می‌دارد. یا از دیدگاه این مرجع سازنده در ساخت و ساز ساختمان براساس با جواز ابتدایی عمل ننموده است. در این هنگام است که از دادن گواهی پایان کار به سازنده امتناع می‌ورزد. هریک از سازنده‌ها مکلّف هستند در پایان کار گواهی نام برده شده را دریافت کنند. زیرا در انتقال سند رسمی به طور حتم به وجود این گواهی نیاز خواهد بود. پس بدون وجود آن امکان انتقال سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی ممکن نخواهد بود.

اهمیت گواهی پایان کار ساختمان

» گواهی پایان کار ساختمان چیست؟

گواهی پایان کار ساختمان در واقع مدرکی می‌باشد که پس از اتمام روند ساخت و ساز با استناد به شناسنامه پیشین ملک صادر می‌گردد. با صدور این گواهی است که معین می‌شود ملک مورد تأیید شهرداری و دیگر سازمان‌های مربوطه است. به عبارتی باید معین بشود که اصول لازم و مقررات مربوطه فنی و قوانین شهرداری در آن رعایت گردیده است. کلّیه‌ی عوارض و مالیات‌های مربوط بدان پرداخت گردیده است.

شهرداری دارای مأموران و کارشناسان فنی می‌باشد تا به امر بازدید ساختمان مبادرت ورزد. احراز کند ساختمان علم شده براساس با نقشه تصویب گردیده ساخته شده است و مقررات منوط بر ساختمان سازی تمام و کمال رعایت شده است. بله، در واقع پس از تأیید و بررسی این کارشناسان می‌باشد که گواهی پایان کار ساختمان به سازنده و گاهاً مالک تسلیم می‌شود.

» اهمیت گواهی پایان کار ساختمان در چه موضوعاتی خلاصه می‌شود؟

به هنگامی‌که ساختمان سازی به اتمام می‌رسد، امکان دارد صاحبخانه مایل باشد آن را بفروشد! یا گاهاً مایل باشد که خود، شخصاً در ساختمان نام برده شده زندگی کند! حتی اگر مایل باشد ساختمان تازه تأسیس شده را به اجاره دهد، میبایست گواهی پایان کار ساختمان را دریافت کند. مراحل و فرآیند دریافت گواهی پایان کار ساختمان به هیچ عنوان به کاربری بستگی نخواهد داشت. بنابراین وجود آن در راستای ادامه‌ی زندگی در داخل ساختمان و یا جهت فروش و اجاره، یا حتی برای مشارکت و هرگونه کاربری دیگری، ضروری است!

اگر که یک ساختمان گواهی پایان کار نداشته باشد، مالک نمی‌تواند ملک مدّنظر را به مرحله‌ی فروش رساند! در هرحال، هنگامی‌که خریدار برای خرید ملک اقدام می‌کند، گواهی پایان کار ساختمان را از شما اخذ خواهد نمود. اگر که شما این گواهی را در اختیار نداشته باشید، گویی که یک معامله غیرقانونی انجام می‌دهید. نداشتن گواهی یاد شده، خلافی به شمار می‌رود و امکان دارد جریمه‌هایی را از جانب شهرداری شامل حال شما نماید‌.

_ جالب است بدانید!

با دریافت این گواهی می‌باشد که معین خواهد شد سازنده در ساخت ملک براساس پروانه و جواز ابتدایی ساختمان عمل نموده است و مرتکب هیچ‌گونه تخلّفاتی نشده است. سپس ساختمان مربوطه را بنابر معیارهای فنی و شهرداری بنا نموده است و این ساختمان از جانب شهرداری و دیگر مراجع تأیید گردیده است.

بدون آن‌که شخص گواهی پایان کار داشته باشد، امکان این موضوع که بتواند وام مسکن و یا وام از روی سند خانه تهیه کند، ممکن نخواهد بود. زیرا شما برای دریافت وام نیازمند این گواهی خواهید بود.

اهمیت گواهی پایان کار ساختمان

» صورت مجلس تفکیکی و گواهی پایان کار ساختمان

اغلب تا پیش از آن‌که فردی گواهی پایان کار را دریافت کند، امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی به واسطه‌ی نهاد ثبت اسناد و املاک کشور وجود نخواهد داشت. تا به هنگامی‌که این صورت مجلس تفکیکی وجود نداشته باشد، نمی‌توانید برای ملک خود، سند مالکیت مجزا اخذ بنمایید. پس نمی‌توان برای هریک از واحد‌ها سندی جداگانه تهیه نمود.

زیرا بعد از پایان کار و تأیید از جانب مهندس ناظر و صدور پایان کار خواهد بود که مالکِ ملک می‌تواند به دفتر اسناد رسمی رجوع و تقاضای صدور صورت مجلس تفکیکی را کند. به این هنگام خواهد بود که سردفتر موردنظر تقاضای او را به نهاد ثبت اسناد و املاک ارجاع می‌نماید. این نهاد تقاضا را به کارشناسی می‌فرستد تا صورت مجلس تفکیکی صادر بشود. پس متوجه شدید که بدون وجود گواهی پایان کار ساختمان نمی‌توان صورت مجلس تفکیکی را دریافت کرد.

» سند رسمی ساختمان و گواهی پایان کار!

بدون دریافت گواهی پایان کار شما نمی‌توانید برای ساختمان مربوطه سند مالکیت مجزا دریافت کنید. پس به طبع واحد را نمی‌توان فروخت. چرا که شما برای فروش ساختمان نیازمند وجود سند رسمی خواهید بود. این سند در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و در این دفتر انتقال مربوطه انجام می‌شود. از این جهت بدون اخذ گواهی پایان کار امکان انتقال ملک به واسطه‌ی سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ممکن نخواهد بود. البته بهتر است بگوییم انتقال ملک بدون سند رسمی و یا سند عادی هم ممکن خواهد بود.

» واحد پیش‌فروش چه ارتباطی با گواهی پایان کار دارد!

گاهاً امکان دارد یکی از واحد‌های ساختمان به حالت پیش‌فروش به شخصی فروخته بشود. این معاهده پیش‌فروش میبایست در دفتر اسناد رسمی به تنظیم رسد. می‌باید در این معاهده فروشنده متعهد گردد که گواهی پایان کار را دریافت کرده است. سپس تاریخ حضور خود در دفتر اسناد رسمی در راستای انتقال ملک و حتی دفتر اسناد رسمی را که وی متعهد به حضور می‌شود، مشخص نماید. حال برای عدم حضور وی ضمانت اجرایی به واسطه‌ی طرفین در معاهده معین گردد‌.

پس در مؤعد مشخص گردیده اگر فروشنده گواهی پایان کار را اخذ ننموده باشد که بدین هنگام امکان انتقال ملک به واسطه‌ی سند رسمی در آن دفترخانه وجود نخواهد داشت. یا گاهاً او گواهی پایان کار را اخذ نموده است که بدین هنگام دو فرض وجود خواهد داشت. ابتدا آن‌که فروشنده در مؤعد مقرر میان دوطرف به دفتر اسناد رسمی رجوع می‌کند. بدین هنگام به تعهدات خود عمل نموده است و ملک موردنظر به خریدار انتقال پیدا خواهد کرد.

از سویی امکان دارد :

در تاریخ مقید گردیده در قرارداد پیش‌فروش در دفترخانه‌ای که معین گردیده است، حضور پیدا نکند. بدین هنگام است که خریدار می‌باید تا به اتمام وقت اداری در دفترخانه معین گردیده صبر نموده و در اتمام وقت اداری از سردفتر برای حضور خود یک گواهی حضور و برای عدم حضور فروشنده یک گواهی عدم حضور دریافت کند. با بهره‌گیری از این گواهی میبایست به مرجع مربوطه رفته و طی یک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد.

حال اگر که فروشنده گواهی پایان کار را دریافت نموده باشد، دادگاه او را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد کرد. ولو زمانی‌که وی گواهی پایان کار ساختمان را دریافت ننموده باشد، امکان انتقال به حالت سند رسمی ممکن نخواهد بود. بدین هنگام خواهد بود که خریدار مکلّف است در دادخواست خویش الزام او به دریافت گواهی پایان کار و بعد از آن الزام با تنظیم سند رسمی را بخواهد.

» فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمان شامل

در راستای صدور گواهی پایان کار در ابتدا لازم است که مالک و یا سازنده تقاضایی را به مرجع مربوطه تسلیم نمایند. این مرجع به هنگامی‌که پروانه ساختمان از جانب شهرداری صادر شده باشد، همان شهرداری است. حال اگر که آن منطقه بدون شهرداری باشد، پروانه ساخت به همراه گواهی پایان کار زیر نظر نهاد کشور به واسطه‌ی دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، همچنین فرمانداری‌ها و استانداری‌ها صادر می‌گردد.

شخص درخواست کننده در راستای اخذ گواهی پایان کار می‌باید به مرجع ذی‌صلاح برود‌. اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت این گواهی را تسلیم نماید. پس از آن فرم مربوط به تقاضای پایان کار را کامل کند. به عبارتی با کامل نمودن این فرم خواهان صدور گواهی پایان کار ساختمان خواهد بود.

بنابراین در پایان می‌توان چنین بیان نمود که دریافت گواهی پایان کار ساختمان دارای اهمیت به‌سزایی از جوانب گوناگون است. شما می‌باید پیش از هرگونه اقدامی در راستای دریافت آن اقدامات مربوطه را به انجام رسانید.