✓ تغییرات شرکتها

پس از ثبت شرکت، مؤسسین ممکن است تصمیم به ایجاد برخی تغییرات در شرکت بگیرند. این تغییرات میبایست به گونه‌ی رسمی و قانونی به واسطه‌ی اداره ثبت وارسی و تأیید گردد. در نهایت ضمن روزنامه رسمی کشور انتشار یابد. بدین معنا که غالباً پس از آغاز به کار و یا در روند وسعت و افزایش تبحر افراد، شرکتها درک می‌کنند که میبایست تغییراتی در موضوع فعالیت شرکت، عنوان یا نام آن و در بعضی موارد متداول‌تر تغییراتی در اعضای هیئت مدیره، یا محل فعالیت شرکت و… رقم زنند.

حال گاهاً هم اعضای شرکت بعد از مدّتی و بنابر دلایلی خاص تصمیم به جهت انحلال شرکت می‌گیرند. تمامی موارد نام برده شده، جزئی از تغییرات شرکتها هستند که میبایست به صورت رسمی ضمن اداره‌ی ثبت به مرحله‌ی ثبت رسد. این گونه تغییرات اعمالی وجه قانونی به خود می‌گیرد. ما در این متن از سروش عدل به موضوع تغییرات شرکت‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با تغییرات شرکت ها

✓ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور ثبت تغییرات شرکتها

در ابتدای امر لازم است، موافقت از سوی تمامی اعضای شرکت به جهت ثبت تغییرات شرکتها وجود داشته باشد. سپس اسناد و مدارک بیان شده در قسمت ذیل از سوی شما تهیه شود؛

 • » اسناد و مدارک شرکت.
 • » پرداخت هزینه مربوط به روزنامه رسمی.
 • » اسناد و مدارک شناسایی شرکاء شرکت و سهامداران.
 • »  حضور کلّیه‌ی شرکاء شرکت به هنگام انحلال شرکت.
 • » تهیه فتوکپی از روزنامه رسمی به همراه تغییرات موجود ضمن آن.
 • » صورتجلسه تغییرات به همراه تنسیق صورت جلسات مربوط به شرکت.
 • » تهیه فتوکپی برابر اصل از اسناد و مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره شرکت.

✓ انواع گوناگون ثبت تغییرات شرکتها شامل تغییر در :

 • » نشانی.
 • » نام شرکت.
 • » عنوان فعالیت.
 • » تعداد اعضای هیئت مدیره.
 • » اساسنامه یا محتویات اساسنامه شرکت.
 • » مقدار سرمایه شرکت. این تغییر می‌تواند هم در کاهش سرمایه و هم افزایش آن صورت گیرد.
 • » تغییر در قالب شرکت؛ برای نمونه شما شرکت را به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسانده‌اید. حال بعد از گذر مدّت زمانی تصمیم بگیرید آن را به یک شرکت سهامی عام یا خاص تبدیل کنید.
 • » تغییر ضمن مدّت زمان فعالیت شرکت یا تمدید نمودن آن؛ بدین معنا، زمانی که اعتبار جواز شرکت رو به پایان می‌باشد، باید نسبت به تمدید آن عمل کنید.

✓ مراحل مربوط به ثبت تغییرات شرکتها

بعد از اتخاذ تصمیم در رابطه با گونه‌ی تغییرات مدّنظر در راستای؛ ثبت کردن، برگزاری، تنظیم صورتجلسه منوط بدان، میبایست به جهت ثبت درخواست تغییرات در اداره ثبت عمل کنید. اگر خود مایل به ثبت تغییرات شرکت‌ هستید، طبق مراحل زیر مبادرت ورزید. حال در خاطر داشته باشید که، این امر طی مراحل بسیاری را می‌طلبد. از سویی هر نوع خطا ضمن مراحل حتی قید کدملّی اشخاص منجر به رد تقاضا می‌شود.

این امر نیازمند مراجعه حضوری نیست. شما با مراجعه به سامانه به نشانی https://irsherkat.ssaa.ir/Design/CMinutesCreate.aspx می‌توانید ثبت تغییرات را انجام دهید. پس از ثبت در وب‌سایت مربوطه متن صورتجلسه به همراه رسید پذیرشی که سایت به شما داده، باید داخل پاکت زرد رنگ که باجه‌های پستی به شما می‌دهد، قرار گیرد. در پایان به اداره ثبت شهر خود ارسال نمایید.

» به سامانه تنظیم صورتجلسه ها وارد گردید، سپس استان به همراه واحد ثبتی را وارد نمایید.

آشنایی با تغییرات شرکت ها

» اطلاعات شرکت خود به همراه شناسه‌ی ملّی آن را وارد کنید.

» در مرحله‌ی بعد شماره ثبت شرکت را وارد نمایید. در صورتی که شناسه‌ی ملّی شرکت خود را در اختیار ندارید، شماره ثبت موجود در صورتجلسه تأسیس و اساسنامه را وارد کنید.

» نوع شرکت خود، اعم از؛ سهامی عام، سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب نمایید.

» نوع صورتجلسه شرکت، اعم از؛ مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، و… را مشخص کنید.

» تعداد نفرات حضار در جلسه را مشخص نمایید. پس از آن مشخصات کامل، اعم از؛ نام، نام خانوادگی، کدملّی و… را درج کنید.

» سِمت درخواست کننده را معین نمایید.

» در مرحله‌ی بعد لازم است، تاریخ برگزاری جلسه، ساعت آغاز جلسه و پایان آن را معین دارید.

» شماره دستیابی نوزده رقمی را که در قسمت پذیرش موقت است، اخذ کنید.

» نام، نام خانوادگی، سِمت اعضایی که دفتر را امضاء می‌کنند، معین نمایید. پس از آن از لیست گونه‌ی تصمیم، تصمیمات اتخاذ گردیده را در جلسه معین دارید.

» طی این مرحله باید نام درخواستی خود را وارد نمایید. شما می‌توانید حداکثر پنج نام را اتخاذ فرمایید.

» معین نمودن اعضای حاضر در جلسه و عنوان سِمت اعضا در جلسه، حاوی؛ نوع، نام همچنین مشخصات شناسایی و تابعیت شخص.

» در صورتی که ایرانی هستید، کدملّی خود را وارد کنید. در غیر از این حالت شماره گذرنامه خویش را درج نمایید.

» تعیین ارتباط اشخاص حاضر در جلسه، حاوی؛ نماینده یا وکیل بودن.

» به تأیید رساندن اسناد و مدارک مورد نیاز براساس تصمیمات گرفته شده در بطن جلسه، همچنین گونه صورتجلسه به واسطه‌ی درخواست کننده.

» تایپ کردن متن صورتجلسه به واسطه‌ی متن پیشنهادی.

» به تأیید رسانیدن پذیرش به جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به اداره ثبت شرکتها.

بعد از پذیرش پایانی سامانه یک رسید پذیرش با ضمیمه کد پیگیری به شما خواهد داد. دو نسخه از آن پرینت تهیه کنید. همراه با اسناد و مدارک داخل یک پاکت پستی زرد رنگ قرار داده و به نشانی موجود برروی رسید پذیرش ارسال نمایید.

منتظر وارسی پرونده به واسطه‌ی کارشناسان اداره ثبت مانید. اغلب روند رسیدگی به پرونده طی مدّت زمان ده روز کاری انجام می‌شود. سپس لازم است شما هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنید. در پایان با پرداخت هزینه چاپ، انتشار تغییرات در روزنامه رسمی انجام خواهد شد.

✓ بنابر ماده‌ی هفت قانون ثبت شرکت‌ها

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

✓ نتیجه گیری؛

ما در این متن از خود سعی نمودیم شما را با اسناد و مدارک مربوط به ثبت تغییرات شرکتها آشنا سازیم. باری دیگر خاطر نشان می‌شویم که؛ تمامی این مراحل هم اکنون به صورت اینترنتی انجام می‌شود. شما دوستان عزیز می‌توانید به هنگام نیاز جهت ثبت این تغییرات با کارشناسان ما در سروش عدل مشورت حاصل فرمایید.