تنظیم اوراق قضایی ، گام اول برای تشکیل پرونده ی قضایی شما

با تنظیم اوراق قضایی اولین گام شما برای درخواست دادرسی آغاز می شود.

و پرونده ی شما به صورت رسمی در مراجع دادگستری مطرح می گردد.

اینکه شکایت خود را چگونه و به چه شکلی تقدیم دادگاه میکنید در سرنوشت پرونده شما تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

مثل همیشه قانون ساز و کار های لازم را در این زمینه معین کرده است.

و این وکیل و مشاور حقوقی شماست که چگونه از تخصص خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

با تیم تخصصی مرکز حقوقی و داوری سروش عدل همراه باشید.

 تنظیم اوراق قضایی

در حال حاضر شیوه ی ابلاغ الکترونیکی برای تنظیم اوراق قضایی در نظر گرفته شده است.

تنظیم اوراق قضایی به چه معناست ؟

پرونده قضایی شما حاوی صفحات متعددی است که میتواند شامل دادخواست، شکوائیه ، لایحه ، اظهارنامه اخطاریه، واخواهی و عناوین دیگر باشد.

دادگاه، تمامی این صفحات را تحت عنوان اوراق قضایی میشناسد و تمامی ارتباطات و مکاتبات شما با محاکم دادگستری در قالب همین اوراق صورت میپذیرد.

از پرکاربردترین اوراق قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تنظیم دادخواست

برگ چاپی مخصوصی است که از طرف دادگستری در اختیار همگان قرار می گیرد و برای دعاوی حقوقی کاربرد دارد.

این برگه حاوی شرح درخواست شما از محضر دادگاه می باشد.

تنظیم شکوائیه

دادخواستی مخصوص برای جرایم کیفری است.

تنظیم لایحه

مکملی برای دادخواست یا شکوائیه ی شماست و توسط وکیل شما تنظیم می گردد و می تواند حاوی دفاعیات یا ارائه ی نکات تکمیلی برای پرونده باشد.

تنظیم اظهارنامه

گزینه ای قانونی است که با تنظیم و ابلاغ آن می توان بدون طرح دعوا و پرونده ی قضایی، طرف مقابل را به حل مشکل و سازش دعوت کرد.

البته در کنار اینها اوراق قضایی دیگری هم وجود دارند که هر یک کاربردهای قانونی خود را دارند.

تنظیم اوراق قضایی شکلی منسجم و مشخص به پرونده های قضایی میدهد و نظم خاصی به سیستم قضایی میبخشد.

این امر سرعت رسیدگی به پرونده ها را در محاکم دادگستری افزایش می دهد و از طرفی تمامی درخواست ها و دفاعیات افراد در قالبی مکتوب و مشخص در پرونده قرار می گیرد و نکته ای از قلم نخواهد افتاد.

 تنظیم اوراق قضایی

این اوراق تحت حفاظت کامل دادگستری قرار دارند و اطلاعات آنها در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت.

همچنین نحوه ی تنظیم آنها با نکات حقوقی بسیاری همراه است. اینکه اوراق قضایی شما منطبق با نکات قانونی و حقوقی تنظیم گردد، روند رسیدگی و دادرسی را سرعت می بخشد و در مقابل هرگونه نقص در تنظیم اوراق قضایی می تواند در روند رسیدگی پرونده کندی و خلل ایجاد کند و گاه ادامه ی دادرسی را ناممکن سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و همچنین تنظیم اوراق قضایی خود به دست متخصصین تیم حقوقی ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل ، با ما در ارتباط باشید.