نکات مهم درباره شرکت تضامنی

شرکت تضامنی تحت عنوان حائز اهمیت ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران معرفی می‌شود. پس آشنایی با خصوصیات و ویژگی‌های بارز این قبیل از شرکت‌ها و نیز فرآیند ثبت آن‌ها، برای افراد علاقه‌مند به فعالیت در این حیطه موضوعی ضروری می‌باشد. ما در این متن از خود پس از معرفی شرکت تضامنی نکات بسیار مهم در ارتباط با آن را بازگو خواهیم کرد.

» شرکت تضامنی چیست!

بنابر ماده‌ی ۱۱۶ قانون تجارت، به کمپانی همراه با نامی خاص و با غایت انجام امور تجارتی میان دو و یا چند فرد نیز با مسئولیت تضامنی، شرکت تضامنی اطلاق می‌گردد. نکته بسیار مهم موجود در خصوص این قبیل از شرکت‌ها این می‌باشد که به هنگام عدم وجود لازم دارایی‌ها و اموال شرکت در راستای پرداخت کلّیه‌ی قروض کمپانی، هریک از شرکاء مسئولیت پرداخت قروض را برعهده خود خواهند داشت.

ثبت شرکت‌های تضامنی حاوی سابقه‌ای طویل به نظر تاریخی می‌باشد. به عبارتی این کمپانی برگرفته از حقوق رم بوده است و گسترش آن به شکل کنونی در اروپا منوط بر قرون وسطی است. هم اکنون علی‌رغم وجود مسئولیت نامحدود شرکاء در مقابل طلبکاران به حالت تقریبی شاهد حضور شرکت تضامنی در بطن نظام حقوقی کلّیه‌ی کشورها می‌باشد.

به عبارتی می‌توان چنین بیان نمود که تشکیل و ثبت شرکت تضامنی بیشتر به افرادی اختصاص دارد که مازاد بر وجود اعتماد میان آن‌ها، از سرمایه کافی جهت استفاده در این حیطه‌ بی‌نصیب می‌باشند. در این قبیل از شرکت‌ها هرزمان نام شرکت مشتمل بر نام‌های تمامی شرکاء نباشد می‌باید پس از نام شریک و یا شرکایی که قید گردیده است عبارتی چون؛ شرکاء و یا برادران قید بشود.

نکات مهم درباره شرکت تضامنی

» در ثبت شرکت تضامنی چه شرایطی می‌باید وجود داشته باشد!

 • معاهده مربوط به طریقه‌ی همکاری و توافق شرکاء تنظیم بشود.
 • تمامی اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های جاری و همچنین مدیریتی در غالب اساسنامه تهیه گردد.
 • سرمایه‌ی نقدی صاحبان شرکت تضامنی به حسابی که به شرکت تعلق دارد، واریز گردد.
 • فهرست منوط بر سرمایه‌ی غیرنقدی شرکاء تهیه شده و بعد از انجام وارسی و ارزیابی کارشناس رسمی به دفتر شرکت تضامنی تسلیم گردد.
 • طی این مرحله هم اقدامات موردنیاز در راستای تنظیم اساسنامه و یا همان آیین‌نامه داخلی کمپانی تضامنی میبایست به واسطه‌ی مؤسسین آن انجام شود.

» جهت ثبت شرکت تضامنی به مدارک بیان شده در قسمت ذیل نیاز خواهید داشت

به هنگام تمایل به تأسیس و ثبت شرکت تضامنی به تهیه و عرضه اسناد و مدارک ذیل نیازمند خواهید بود؛

 • اساسنامه شرکت.
 • شرکت‌نامه شرکت.
 • تقاضانامه شرکت.
 • صورت جلسه هیئت مدیره.
 • اصل جواز فعالیت دریافتی از مراجع ذی‌صلاح.
 • دو جلد از صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسس‌ها.
 • تهیه‌ی فتوکپی برابر با اصل اسناد و مدارک احراز هویت تمامی شرکاء و مدیران شرکت.
 • کامل نمودن فرم مربوط به تعیین و تکلیف نام کمپانی بنابر الویت آن‌ها و همچنین فیش واریزی.
 • ارائه اصل گواهی عدم وجود سوء پیشینه در راستای امضاء از جانب هیئت مدیره و مدیر عامل.
 • ارائه اصل وکالت‌نامه وکیل دادگستری به هنگام انجام مراحل ثبت کمپانی تضامنی به واسطه‌ی وکیل.

» مراحل مربوط به ثبت شرکت تضامنی

در راستای ثبت شرکت تضامنی نیاز به انجام فرآیند ثبت به ترتیب ذیل خواهد بود. بنابراین بهتر است به آن‌چه که در قسمت ذیل بیان نمودیم، توجه داشته باشید؛

 • دو نسخه مربوط به تقاضانامه و نیز دو نسخه از شرکت‌نامه رسمی با دقّت کامل بشود.
 • دو نسخه از اساسنامه‌ی شرکت تهیه شده و به خوبی تنظیم شود. امضاء کلّیه‌ی صفحات آن به واسطه‌ی تمامی شرکاء امری ضروری است.
 • شما می‌باید به سامانه ثبت شرکت‌ها بروید.
 • اطلاعات درخواست شده سامانه را کامل بنمایید و در راستای اتخاذ پنج نام بنابر الویت خود اقدام بنمایید‌. البته که لازم است نام‌های انتخاب شده حاوی معنا و مفهوم باشند و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته و نهایتاً سابقه‌‌ی ثبت هم نداشته باشند.
 • کارشناس مربوطه با بررسی اسم‌های انتخابی شما، جهت تعیین یک نام اقدام خواهد کرد.
 • حال کارشناس حقوقی بنابر وظیفه و مسئولیت خود به ارزیابی و همچنین وارسی اطلاعات شما مبادرت می‌ورزد. اکنون وی به هنگام عدم وجود هیچ‌گونه ایراد و ابهامی در اطلاعات در راستای تأیید آن‌ها اقدام می‌کند. در غیر از این حالات درخواست کننده با پیام رفع ایراد در سامانه رو‌به‌رو می‌شود.
 • بعد از پذیرش اینترنتی مرتبط با ثبت کمپانی تضامنی، میبایست نسبت به ارسال سفارشی جلد اصلی صورت جلسه‌های تنظیمی همراه با ضمائم به آدرس موجود در تأییدیه پذیرش اقدامات لازم صورت گیرد.
 • و در پایان کامل نمودن فرم‌های مربوطه و فرستادن آن‌ها به نهاد ثبت شرکت‌ها قدم بعدی محسوب می‌شود. حال در صورت وجود هرگونه عیب و نقصی در اسناد و مدارک درخواست کننده امکان مواجه شدن با دو حالت وجود خواهد داشت.

» انحلال شرکت‌های تضامنی

حال کمپانی تضامنی به هنگامی منحل می‌شود که شرایط بیان شده در قسمت ذیل وجود داشته باشد؛

 • مدّت زمان تشکیل شرکت به پایان رسیده باشد.
 • کمپانی اعلام ورشکستگی نماید.
 • کلّیه‌ی شرکاء رضایت خود را اعلام نمایند.
 • صدور حکم انحلال شرکت از جانب دادگاه.
 • از دنیا رفتن و یا محجور شدن یکی از شرکاء.
 • یکی از شرکاء درخواست فسخ داشته باشد.
 • ورشکستگی یکی از شرکاء شرکت تضامنی.

از جمله نکات بسیار مهم درباره شرکت تضامنی روش مطالبه‌ی فروش پس از انحلال شرکت خواهد بود. بهتر است این موضوع را کمی بهتر و صریح‌تر توضیح دهیم.

» شیوه‌ی مطالبه قروض بعد از انحلال شرکت تضامنی

شیوه‌ی مطالبه قروض، از جمله نکات بسیار حائز اهمیت در ثبت شرکت تضامنی می‌باشد که در زمان تشکیل این شرکت‌ها می‌باید بدان دقّت عمل داشته باشیم. تا به هنگامی‌که شرکت انحلال پیدا نکرده باشد، کلّیه‌ی مطالبات می‌باید از خود شرکت اخذ گردد‌. ولو زمانی‌که شرکت منحل می‌گردد، نیاز است که طلبکاران جهت اخذ طلب خویش به شرکاء مراجعه نمایند. حتی به هنگامی‌که مقدار فروش از مقدار سهم شرکاءِ شرکت فزونی یابد نمی‌توانند از تأدیه قرض امتناع ورزند.

حال بهتر است بدانید که چنانچه در بطن شرکت‌نامه ترتیب خاص و ویژه‌ای معین گردیده باشد، وظیفه‌ی شرکاء در مقابل همدیگر به مقدار سرمایه‌ای خواهد بود که جهت تأسیس شرکت صرف کرده‌اند.

» تفاوت موجود در اداره شرکت تضامنی و دیگر شرکت‌های موجود!

این قبیل از شرکت‌ها لااقل به واسطه‌ی یک مدیر اداره می‌گردند. اتخاذ این مدیر نیز هم از بینابین شرکاء و هم خارج از  آن‌ها ممکن خواهد بود. قابلیت عزل مدیر انتخاب شده از بین شرکاء به هنگام عدم ذکر در اساسنامه، بنابر اکثریت آراء امکان‌پذیر خواهد بود. ولو در ارتباط با مدیر انتخابی خارج از شرکاء شرکت، عزل می‌باید بنابر شرایط اساسنامه و در غیر از این حالت بنابر با نظر اکثریت شرکاء انجام شود.

عزل یک مدیر بدون عرضه‌ی ادله‌ی قابل پذیرشی از جانب شرکت، با مطالبه‌ی ضرر و زیان از جانب او همراه می‌شود. در صورت قید نام مدیر و یا مدیران ضمن شرکت‌نامه، امکان عزل و یا آن‌که استعفای آن‌ها به جزء راه توافق تمامی شرکاء وجود نخواهد داشت. بنابر شرط اتخاذ مدیر ضمن اساسنامه، تغییر آن مطابق با شرایط اساسنامه ممکن می‌باشد.

به هنگام اتخاذ مدیران بعد از تنظیم شرکت‌نامه و همچنین اساسنامه، شرایط موردنیاز جهت عزل آن‌ها به واسطه‌ی شرکای شرکت تضامنی و نیز استعفای آن‌ها فراهم است. به گونه‌ای جامع و کلّی در شرکت‌های تضامنی، قسم‌بندی منافع شرکت بنابر سهم شراکت اشخاص، صورت می‌پذیرد. ولو امکان تعیین شیوه‌ی دیگری در شرکت‌نامه ممکن است. موضوع بسیار ضروری این می‌باشد که تا به هنگام عدم جبران کمبود سهم شراکت اشخاص ناشی از ضررهای وارده به شرکت، تأدیه هرگونه منفعتی منع شده است.

نکات مهم درباره شرکت تضامنی

» اتخاذ نام برای ثبت شرکت تضامنی

طبیعتاً نام هر شرکتی، بیانگر مقدار اعتبار و موقعیت شرکت می‌باشد. این قبیل از نام در ارتباط با اسم شرکت تضامنی، به عنوان یک اسم مخصوص معرفی می‌شود. شفاف است که این مسئله تنها به شرکت تضامنی محدود نمی‌شود. بنابراین در ثبت شرکت‌ سهامی عام و ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود و دیگر شرکت‌ها اتخاذ نام موضوع بسیار مهمی است.

استفاده از اسم مخصوص در راستای بیان مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث، به خصوص در شرکت‌های تضامنی از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین می‌باید عبارت شرکت تضامنی و یا لااقل اسم یکی از شرکاء در نام این قبیل از شرکت‌ها قید گردد. به هنگام عدم کاربرد اسم کلّیه‌ی شرکاء در نام شرکت، به طور حتم می‌باید بعد از اسم افراد موجود از عبارت‌هایی چون؛ «و شرکاء» و یا «و برادران» در اسم شرکت بهره‌گیری شود.

حال مسئله بسیار مهم این می‌باشد که امکان قید اسم اشخاص تنها در رابطه با شرکت تضامنی امکان‌پذیر است. بدین صورت که دیگر شرکت‌ها مجاز به انجام این امر در زمان اتخاذ اسم خود نمی‌باشند. از این جهت در زمان ثبت شرکت تضامنی توجه به این مسئله و رعایت آن موضوعی حائز اهمیت محسوب می‌شود.

» تفاوت شرکت‌نامه و اساسنامه با همدیگر در شرکت تضامنی

صاحبان شرکت تضامنی مازاد بر توجه به بیان شرایط اصلی و اساسی معامله در معاهدات، باید نسبت به تنسیق و همچنین امضاء شرکت‌نامه اقدام بنمایند. شرکت‌نامه به عبارتی قرارداد ایجاد شرکت و اساسنامه در واقع دستورالعمل و سازمان کمپانی در زمان فعالیت آن می‌باشد. تفاوت این دو در این مبحث خلاصه می‌شود که غایت شرکت‌نامه تحت عنوان عقد شرکت، بیان قصد و نیز رضای کلّیه‌ی صاحبان آن در راستای ایجاد شرکت و براساس با اصول و مبانی مدّنظر آن‌ها است‌. به بیان بهتر و صریح‌تر، شرکت‌نامه موارد بیان شده در قسمت ذیل را مشخص خواهد کرد.

 • حدود و مرزهای مشارکت.

 • مسئولیت، اختیارات، حقوق منوط بر هریک از شرکاء شرکت.

آیین‌نامه قانون تجارت، عرضه شرکت‌نامه به نهاد ثبت شرکت‌ها را برای کلّیه‌ی شرکت‌ها الزامی نموده است. حال آن‌که تنظیم اساسنامه را فقط برای شرکت‌های سهامی و همچنین مختلط سهامی اجباری نموده است.

حضور تعداد بسیار شرکاء و نهایتاً عدم نظارت لازم بر روی امور شرکت‌های سهامی برخی از علل تعیین مبانی و اصول منوط بر فعالیت این قبیل از شرکت‌ها به شمار می‌رود. البته به هنگام تمایل امکان تنظیم اساسنامه به واسطه‌ی شرکت‌های تضامنی هم امکان‌پذیر است. ولی در برخی از موارد هم شرکاء فقط به تنظیم و عرضه یک شرکت‌نامه بسنده می‌نمایند. اشاره به نکات موردنیاز در راستای اداره‌ی هرچه بهتر امور و کارهای شرکت در متن شرکت‌نامه هم امر بسیار مفید و خوبی به نظر می‌آید.

موضوع بسیار حائز اهمیت این است که صاحبان شرکت تضامنی به هنگام تنظیم این اسناد می‌باید به تعیین کلّیه‌ی نکات قید گردیده ضمن نمونه شرکت‌نامه‌های موجود در نهاد ثبت شرکت‌ها مبادرت ورزند. از این جهت ثبت و نیز تنظیم شرکت‌نامه به حالت سند رسمی براساس ماده‌ی ۴۷ قانون ثبت، موضوعی الزامی به نظر می‌رسد.

» موضوع ثبت شرکت تضامنی و همچنین تنظیم شرکت‌نامه

به هنگام عدم توجه بدین مسئله بنابر ماده‌ی چهل و هشت همان قانون، سند مدّنظر در هیچ یک از محاکم قابل پذیرش نیست. در راستای ثبت شرکت‌نامه‌ی مربوط به کمپانی تضامنی می‌باید به نهاد ثبت شرکت‌ها رجوع کرد. البته که شرکای شرکت قادر به ثبت این مدارک و مستندات در یکی از دفتر اسناد رسمی می‌باشند. حال نکته بسیار مهم این می‌باشد که به هنگام انجام این کار، آن‌ها ملزم به تأدیه دو حق‌الثبت خواهند بود.

ولو به دلیل مقدار اعتبار برابر میان دو دفتر، صاحبان کمپانی در اکثریت مواقع فرآیند ثبت آن را در نهاد ثبت شرکت‌ها به انجام می‌رساند. مفاد شرکت‌نامه پس از ثبت در دفتر شرکت‌ها در راستای اطلاع عامه، آگهی خواهد شد. در برخی از کشورها بعد از پایان فرآیند تشریفات ثبت شرکت‌نامه  در دفترخانه اسناد رسمی، شرکاء کمپانی، اسناد لازم در راستای اطلاع رسانی به عامه را به نهاد ثبت شرکت و یا دفتر دادگاه تجارت تسلیم می‌نمایند.

» مواردی که در شرکت‌نامه قید می‌شود!

در شرکت نامه می‌باید بعضی از موضوعات قید گردد که آن‌ها عبارتند از؛

 • نام شرکت.
 • متد فعالیت کمپانی.
 • نشانی کامل کمپانی و شعب آن.
 • مدیران و مسئولیت آن‌ها.
 • میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء شرکت.

نتیجه گیری؛

به همان شکل که بیان نمودیم، افراد به علّت عدم وجود سرمایه‌‌ی لازم در راستای تأسیس شرکت به تنهایی، مایل هستند شرکت تضامنی را به مرحله‌ی ثبت رسانند‌. کسب علم نسبت به تمامی شرایط و ضوابط منوط بر این کمپانی‌ها، لازمه‌ی پشت سر گذاشتن راه به سمت و سوی موفقیت و شادکامی است. از این جهت پیش‌گیری از بروز هرنوع مشکلی، رعایت کلّیه‌ی شرایط و مراحل ثبت به واسطه‌ی صاحبان شرکت تضامنی موضوعی حیاتی می‌باشد. شما می‌توانید در صورت تمایل به ثبت شرکت تضامنی و یا هریک از شرکت‌های دیگر با ما در سروش عدل تماس حاصل فرمایید.