✓ صلح عمری

قرارداد صلح عمری، یک قراردادی می‌باشد که طی آن، مالکِ ملک، مالکیت آن را به واسطه‌ی معاهده‌ای به اسم صلح و با عرضه مدرک موردنیاز، به فرد دیگری انتقال می‌دهد. البته با این شروط که؛ ابتدا مصالح، تا به هنگامی‌که زنده است، مالک منفعت ملک متعلق به خویش بوده است. دوماً پس از فوت مالک، صلح کامل گردیده و متصالح مازاد بر عین، مالک منفعت مال هم بشود. تعیین تکلیف نمودن در ارتباط با اموال مالک پس از فوت او، تأدیه مالیات کم در برابر با دیگر معاهدات، امکان انتفاع مالک از ملک صلح گردیده تا به هنگامی‌که در قید حیات بوده است، از جمله مزیت‌های صلح عمری است.

صلح عمری چیست ؟

» معنا و مفهوم صلح عمری در دنیای حقوقی

صلح در لغت به معنی سازش و آشتی است. به گونه‌ای کلّی اقسام گوناگون صلح، حاوی دو کاربرد اصلی هستند: در مورد ابتدایی، صلح به هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دو شخص برای اختلافی که با هم دارند با یک‌دیگر قرارداد صلح منعقد می‌کنند. سپس به واسطه‌ی آن با هم‌دیگر آشتی و سازش می‌نمایند. گاهاً هم امکان دارد بابت اختلافی احتمالی که امکان دارد در آتی رخ دهد، با یک‌دیگر به توافق رسند. در گزینه‌‌ی دوّم اشخاص به جای انعقاد دیگر اقسام معاهده، از عقد صلح که حاوی آثار مخصوصی چون مالیات کم بوده است، بهره‌گیری می‌کنند.

یکی از اقسام گوناگون صلح، در کاربرد دوّم، صلح عمری است. در پاسخ به این پرسش که معاهده صلح عمری چیست! می‌باید چنین گفت که قراردادی است که طی آن، مالکِ ملک مالکیت آن را به واسطه‌ی معاهده‌ای به اسم صلح به فرد دیگری انتقال دهد. البته با این شروط که؛ ابتدا مصالح، تا به هنگامی‌که زنده می‌باشد، مالک منافع ملک متعلق به خود وی بوده است. دوّماً پس از فوت مالک، صلح کامل گردیده و متصالح مازاد بر عین، مالک منفعت برجای مانده از ملک شده و بتواند استفاده کند.

» قرارداد صلح عمری، چه نوع قراردادی است؟

یک محدودیت در ارتباط با وصیت به چَشم می‌خورد. آن هم این است که هر شخصی صرفاً می‌تواند تا به یک سوّم اموال خویش را وصیت نماید. بنابراین وصیت مازاد بر ثلث اموال، بدون تنفیذ و اجازه وراث، ابطال می‌گردد. ولی گاهاً برخی از افراد مایل هستند بیش از یک سوّم اموال خود را وصیت کنند. با این وجود، با خطر باطل گردیدن وصیت مازاد بر ثلث، به هنگامه بعد از مرگ خود نیز روبه‌رو نگردند. به خصوص که صلح عمری برای فرزند از کاربرد شایانی برخوردار است.

» برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های قرارداد صلح عمری

  • این معاهده یک معاهده خاص با مقرراتی خاص است که طی آن، مالکِ ملک، مالکیت خویش را به واسطه‌ی معاهده‌ای به اسم صلح به فردی دیگر انتقال می‌دهد. با این تفاسیر که؛

_ ابتدا مالک شرط می‌نماید تا به هنگامی‌که زنده می‌باشد، منافع ملک متعلق به خویش می‌باشد. پس خود او از منفعت حاصل از مال بهره می‌گیرد. سپس طرف مقابل هم حق بیرون نمودن وی را از ملک ندارد.

_ دوّماً پس از فوت مالکِ ملک و یا همان مصالح صلح کامل خواهد شد. سپس متصالح علاوه بر عین مالک منفعت حاصل از مال خواهد شد و می‌تواند از آن بهره گیرد.

یک مثال؛

پدری خانه خویش را به حالت صلح عمری به فرزند خود انتقال می‌دهد. از آن سوی که پدر به فرزند خویش، اطمینان نداشته و هراس دارد که مبادا وی، قبل از فوت پدر، او را از خانه بیرون بنماید‌. در این معاهده شرط می‌نماید که تا به هنگامی‌که زنده می‌باشد، منفعت برای خود او باقی مانده و بتواند از منفعت ملک خود بهره گیرد. علاوه بر این‌ها برای آن‌که برای مالکیت فرزند در مرحله‌ی پس از فوت پدر مشکلی ایجاد نگردد، شرط می‌نماید. که پس از فوت وی عین ملک و منفعت آن به گونه‌ای کامل متعلق به فرزند او باشد.

» مهم‌ترین مزیت‌های صلح عمری چیست؟

بنابر قانون، اشخاص می‌توانند جهت تعیین و تکلیف اموال خود پس از فوت، وصیت‌نامه تنظیم بنمایند‌. چهارچوبی که در این حیطه وجود دارد آن می‌باشد که هر فرد صرفاً تا به یک سوّم اموال خویش برای پس از فوت، می‌تواند وصیت بنماید.‌ بنابر‌این وصیت بیشتر از ثلث اموال، بدون تنفیذ و اجازه وراث، ابطال خواهد شد. از این جهت از حائز اهمیت‌ترین مزیت‌های صلح عمری این است که؛

با انعقاد این معاهده، مالکِ ملک می‌تواند برای اموال خود تا به هنگامی‌که در قید حیات است، تعیین و تکلیف نموده و آن را به نظرات وراث و پس از آن فوت خویش واگذار ننماید‌.

از جمله دیگر مزایای آن این است که از آن سوی که معاهده ملک در قالب صلح صورت گرفته است. مقدار مالیات انتقال آن در برابر با معاهده بیع و یا همان معاهده خرید و فروش و همچنین مالیات بر ارث، بسیار و بسیار اندک‌تر است.

یکی دیگر از مزیت‌های صلح عمری، آن می‌باشد که در این معاهده، با وجود این‌که مالک، مالکیت عین ملک خویش را به گونه‌ای کامل به متصالح انتقال می‌دهد. مالکیت منفعت ملک را برای خویش نگه می‌دارد. از این جهت می‌تواند بدون هراس از بیرون گردیدن از ملک به واسطه‌ی متصالح، تا به پایان عمر و با فراغ خاطر در آن ملک، سکونت و زندگی کند.

آیا امکان دارد در صلح عمری سند انتقال پیدا کند؟

می‌باید چنین بگوییم که در معاهده صلح عمری، به محض انعقاد معاهده، مالکیت عین به متصالح انتقال پیدا می‌کند. پس در صلح عمری، سند منتقل خواهد شد. با این تفاسیر، اوّلاً مالکیت منافع ملک برای مصالح باقی خواهد ماند و تا زمان فوت او، این حق پابرجا خواهد بود. دوّماً مصالح می‌تواند با درج خیار در معاهده صلح عمری این امکان را برای خود فراهم نماید. به گونه‌ای که تا هرزمان مایل باشد تا پیش از مرگ خویش، قرارداد را فسخ بنماید.

» مدارک موردنیاز در راستای صلح عمری

  • سند ملکی ملک موضوع قرارداد صلح عمری، حال آن‌که یک سند برگه‌ای باشد و یا دفترچه‌ای.
  • پایان کار، مشروط بر آن‌که عنوان صلح عمری، اعیانی احداثی باشد!
  • اخذ جواب از استعلام شهرداری.
  • اخذ جواب از استعلام دارایی.
  • اسناد هویتی اعم از مصالح و متصالح، حاوی کارت ملّی و شناسنامه.
  • اخذ پاسخ از استعلام ثبت.
  • اجاره‌نامه عرصه، به هنگامی‌که ملک عنوان صلح عمری، اوقافی باشد.

البته که شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از موضوع صلح عمری و همچنین دیگر موضوعات حقوقی با ما در سروش عدل تماس حاصل فرمایید.