نحوه صحیح نوشتن قولنامه خودرو

برخلاف تصور بخش اعظمی از اشخاص، حتی قولنامه‌ای که به گونه‌ی دستی برروی یک برگه نگارش می‌گردد، زمانیکه امضای طرفین معاهده در پایین آن درج می‌شود، وجه‌ی قانونی به خود می‌گیرد. از این جهت بنابر بندهای قولنامه و شروطی که ضمن آن بیان شده، می‌توانید بدان عمل نموده یا آن را فسخ نمایید‌. تنظیم یک مبایعه‌نامه خودرو چه به حالت دستی چه در فرمت‌های تایپ گردیده باشد، دوطرف را جهت اجرای آن متعهد می‌نماید. پس شما باید قولنامه خودرو را دقیق و صحیح بنویسید. حتی در صورتیکه طرف مقابل شما در معامله، دوست شما یا قوم و خویش باشد‌.

نحوه صحیح نوشتن قولنامه خودرو

» راهنمای نحوه صحیح نوشتن قولنامه خودرو

قولنامه اتومبیل از قسمت‌های گوناگونی ایجاد شده است که هریک از این قسمت‌ها را می‌توان یک ماده نام گذارد‌. چنانچه که شما از فرمت‌های آماده قولنامه بهره گیرید، مواد لازم از پیش در آن درج شده است.‌ پس شما تنها باید قسمت‌های مربوط به خود را تکمیل کنید. ولو، اگر می‌خواهید قولنامه اتومبیل را به گونه‌ی دستی تهیه کنید، می‌باید مواد مورد نیاز را در قولنامه درج کنید.

ماده‌های یک قولنامه خودرو که به عبارتی اجزای تشکیل دهنده آن می‌باشد، حاوی موارد ذیل است؛

✓ ماده یک؛ مشخصات طرفین قولنامه

ضمن این بند باید مشخصات طرفین را یاد داشت کنید. این مشخصات شامل؛ نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه، تاریخ تولد، شماره ملّی، نشانی محل سکونت، شماره تماس، است.‌ حال اگر طرف مقابل شما یک شخصیت حقوقی باشد، چه خواهد شد؟ به هنگامیکه طرف مقابل شما یک شخصیت حقوقی باشد، مشخصات او شامل؛ اسم شرکت، شماره ثبت شرکت، شناسه ملّی، کد اقتصادی، آدرس شرکت به همراه کدپستی، صاحبان امضاء مجاز، است‌.

اگر که فردی به نمایندگی از یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی در حال معامله با شما است. به طور حتم از این‌که اختیار معامله را در دست دارد، اطمینان خاطر کسب کنید و نمایندگی را هم بیان دارید.

✓ ماده دو؛ موضوع به همراه مشخصات آن؛

در این ماده می‌باید درج کنید موضوع این مبایعه‌نامه فروش خودرو به فرد خریدار است. البته که در مقابل آن خریدار ثمنی را به شما پر اخت می‌کند. علاوه بر آن، در این ماده می‌باید مشخصات موضوع معامله که همان خودرو است، ذکر شود. همانند؛ نوع خودرو، سیستم اتومبیل، رنگ همچنین مدل آن، شماره موتور و شهربانی، شاسی و بدنه خودرو.

✓ ماده سه؛ ثمن معامله؛

طی این ماده قیمت و شرایط پرداخت ثمن را قید کنید. بگذارید بهتر برای شما توضیح دهیم. قیمت کل مورد معامله، ثمن………….ریال می‌باشد که ثمن………….ریال به گونه………….تسلیم فروشنده گردید. الباقی ثمن به گونه‌ی…………..بعد از انتقال قطعی سند اتومبیل تسلیم داده خواهد شد.

  • توجه کنید؛

در بخش ثمن می‌باید قید کنید که چه میزان از ثمن به گونه نقدی و چه میزان از آن با استناد به چک تأدیه می‌گردد. از سویی، مشخصات چک به همراه تعداد و تاریخ آن را میبایست در قولنامه خودرو ذکر نمایید. شماره حسابی را که بدان ثمن نقد را واریز نمودید، در قولنامه درج کنید. تاریخ‌هایی را که شما ضمن آن وجه را به صورت نقد به فروشنده پرداخت کرده‌اید را در قولنامه قید نمایید‌.

✓ ماده چهار؛ شرایط مربوط به معامله؛

این ماده از مبایعه‌نامه منوط بر شرایط معامله می‌باشد. طی این بند زمان حضور خریدار به همراه فروشنده در مرکز تعویض پلاک خودرو، مدّت زمان انتقال سند، زمان تأدیه ثمن معامله و سایر شرایط خرید و فروش را بیان می‌دارید. البته که شما می‌توانید در این بند تمامی شرایط را جای بدهید. ما به شما در سروش عدل توصیه می‌کنیم تمامی شروط را قید کنید تا در صورت نیاز بتوانید قولنامه خودرو را فسخ نمایید. حال بهتر است، نکات لازم جهت نحوه صحیح نوشتن قولنامه خودرو را برای شما بهتر بازگو کنیم. لطفاً همچنان با ما در ادامه‌ی مطلب همراه باشید.

» نکات بسیار حائز اهمیت در نوشتن قولنامه خودرو؛

بعضی از شروط حائز اهمیت که می‌باید در متن قولنامه خودرو قید شود، عبارت است از :

  • عدم حضور هر یک از دوطرف (خریدار و فروشنده) در دفترخانه اسناد رسمی به شماره (قید شماره دفترخانه) در مؤعد مقرر، عدم ارائه ادله و اسناد، مدارک موردنیاز جهت تنظیم سند از جانب فروشنده و عدم تأدیه وجه معامله تا مؤعد (…./…./….) به واسطه‌ی خریدار منجر به فسخ معامله خواهد شد.

طی این بند مازاد بر پیش‌بینی حق فسخ، هنگامیکه یکی از دوطرف معامله به تعهدات خویش عمل ننمایند. می‌توان وجهی را نیز تحت عنوان جریمه عدم انجام مسئولیت‌ (وجه التزام) معین نمود.

  • در ارتباط با حق فسخ ضمن معاملات می‌باید بدانیم که وجود یا عدم وجود حق فسخ تماماً وابسته به توافق دوطرف است. البته که این توافق می‌تواند به اشکال گوناگونی انجام شود؛

° برای هیچ یک از دوطرف حق فسخ در نظر نگیرید.

° طرفین معاملـــه، هردو حق فسخ داشـــته باشنــــد.

° یکی از دوطرف حق فسخ معامله را داشته باشند.

° هریک از دوطرف که قصد فسخ معامله را در آتی داشته باشد، می‌باید وجهی را نیز تحت عنوان جریمه تأدیه نماید.

  • توجه کنید؛

به هنگامیکه در ارتباط با حق فسخ ضمن متن قولنامه ماشین صحبتی نگردد به معنی این می‌باشد که برای هیچ یک از دوطرف حق فسخ وجود نخواهد داشت. اغلب ضمن فرمت‌های آماده مبایعه‌نامه خودرو بند ذیل تحت عنوان بند مربوطه به حق فسخ قید می‌گردد؛

تمامی خیارات چون خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر مقدار اسقاط گردید. البته موارد تقلب و تدلیس از این مسئله مستثنی می‌باشد.

  • مسئولیت هرگونه تخلّف حال آن‌که؛ راهنمایی و رانندگی باشد یا کیفری و مدنی، که با بهره‌گیری از مورد معامله صورت گیرد. از سویی مسئولیت صدمات وارد آمده و خرابی های خودرو تا به هنگام تسلیم، برعهده فروشنده خواهد بود.
  • یکی از شرایط حائز اهمیت در ارتباط با موضوع معامله این است که می‌باید خود خودرو، تجهیزات جانبی، تمامی اسناد و مدارک و بیمه‌نامه آن را وارسی نمایید. این مورد راهم در قولنامه درج کنید؛

«موضوع معامله با کلّیه‌ی لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رؤیت تمام و کمال فنی و بدنه، به واسطه‌ی خریدار و کارشناس مورد اطمینان او انجام شد. بنابراین از کمیت و کیفیت آن مطلع است. از این جهت، خریدار بعد از امضای این معاهده ادعایی نسبت به فقدان سلامت فنی و بدنه اتومبیل نخواهد داشت.»

نحوه صحیح نوشتن قولنامه خودرو

  • توجه کنید؛

بدیهی است، با امضاء این بند خریدار عملاً حق فسخ معاهده را به علّت ایراداتی که چندی بعد متوجه آن می‌شود، از دست خواهد داد. پس اگر که شما خریدار خودرو هستید، حتماً و حتماً پیش از امضای قولنامه خودرو، آن را به یک کارشناس ماهر نشان بدهید. این گونه از سلامت خودرو مطمئن خواهید شد. البته بهتر است بررسی بیمه‌نامه را هم از خاطر نبرید.

  • در قسمت پایانی قولنامه، امضای؛ خریدار، فروشنده و شاهد را قید نمایید. قولنامه اتومبیل لازم است در دو برگه نگارش گردد. در زمان وارد نمودن اطلاعات از کاربن استفاده کنید. این گونه هرچیزی را که شما می‌نویسید عیناً در برگه دوّم کپی خواهد شد. بهتر است در معاهده درج کنید که چند جلد از این قولنامه وجود دارد.
  • توجه کنید؛

توصیه می‌کنیم، متن قولنامه خودرو به صورت تایپی باشد. ولو، اگر که دستی می‌نویسید، لااقل حدالامکان خوانا و صریح باشد. اگر بنابر هر علّتی اشتباهی رخ داد، حتماً در ارتباط با آن در قسمت انتهایی توضیح دهید. از سویی لازم است، فروشنده و شاهد توضیح مربوط به تصحیح متن را امضاء نمایند‌.

به هنگام امضاء نمودن کاربن را بردارید. لازم است امضاء هر دو برگه عملاً انجام گردد و نباید امضاء دوّم کاربن شده باشد.

اگر برای خرید و فروش اتومبیل از سرویس کارشناسی خودرو کارنامه بهره می‌گیرید، شما می‌توانید در حوزه تنظیم معاهده قانونی نیز، از مشاوران ما خدمات اخذ کنید. این گونه قطعاً معامله کاملاً مطمئن و آسانی در پیش خواهید داشت.

» قولنامه دستی خودرو؛

ممکن است تا به حال قولنامه دستی ماشین را مشاهده کرده باشید. گاهاً قولنامه به گونه دستی میان طرفین نگارش می‌گردد و به گونه تایپی پرینت گردیده و شامل نشان قوه‌ی قضاییه نیست. این نوع از قولنامه بیشتر به هنگامی کاربرد دارد که خریدار و فروشنده همدیگر را می‌شناسند. یا آن‌که بنابر هر دلیلی جهت خرید و فروش خودرو با همدیگر توافق نموده‌اند و مایل‌اند معامله را میان خود تمام نمایند. شرایط و مراحل مندرج ضمن قولنامه دستی هیچ تفاوتی با قولنامه آماده نخواهد داشت. پس لازم است همان بندها به صورت شفاف و معین ضمن آن قید گردد. حال ممکن است یک پرسش رخ بدهد. آیا این قولنامه اعتبار دارد؟ چنانچه که هر یک از دوطرف (خریدار و فروشنده) بخواهند به اعتبار آن معترض گردند‌، آیا می‌توان از اعتبار آن دفاعیات لازم را انجام داد؟

» میزان اعتبار قولنامه دستی خودرو؛

اعتبار قولنامه دستی اتومبیل نزد مراجع قضایی قابل قبول می‌باشد. حتی اگر تنها دوطرف آن را امضاء نموده باشند. پس چنانچه که هیچ شاهدی هم آن را امضاء ننموده باشد، باز هم معتبر خواهد بود. امضاء شاهد صرفاً فرآیند اثبات ادعا را سهل‌تر می‌نماید و ضمن اعتبار قولنامه تأثیری نخواهد داشت. پس به هنگامیکه هر یک از دوطرف به تعهدات و مسئولیت‌های خویش عمل ننماید. طرف مقابل می‌تواند با در دست داشتن قولنامه دستی خودرو به مراجع رسیدگی کننده رجوع نماید.

بدیهی است که

شاکی به هنگامی می‌‌تواند ادعای خویش را ثابت نماید که همه موارد به گونه کاملاً خوانا و صریح نگارش گردیده باشد و امضاها در آن جعل نگردیده باشد. پس اگر که شما قولنامه ماشین را به صورت دستی نگارش می‌کنید، حتماً اطلاعات را با خطی خوانا و روان وارد نمایید. ماده‌ها می‌باید تماماً بدون ابهام و سلیس توضیح داده شود.‌ وجه را هم، به دو صورت عدد و حروف وارد کنید. هرچند که با این شرایط‌ دستکاری وجه ساده نیست، با این وجود می‌توانید برروی مبلغ کمی چسب (نواری شفاف) بزنید.

شرایط مربوط به فسخ معامله را هم از خاطر نبرید. جهت اطمینان بیشتر می‌توانید از شخص ثالث بخواهید تحت عنوان شاهد قولنامه خودرو را امضاء نماید. بهتر است در خاطر داشته باشید، هیچ سخن ردوبدل شده‌ای نزد دادگاه معتبر نیست و تنها هر آنچه نگارش شده است، معتبر خواهد بود.

» هزینه نگارش قولنامه خودرو؛

غالباً جهت نگارش قولنامه اتومبیل چه به صورت دستی باشد و چه به صورت رسمی، هزینه‌ای را به نویسنده قولنامه تأدیه می‌نمایند. هزینه نگارش قولنامه خودرو اغلب درصدی از قیمت اتومبیل مورد معامله است. با این وجود، در بخش بسیاری از موارد این مبلغ بنابر توافق طرفین پرداخت می‌شود. حتی امکان دارد، قولنامه را شخصی بنویسد که آشنای شما می‌باشد و هزینه‌ای را دریافت نکند. اغلب یک الی یک، چهارم درصد از قیمت اتومبیل را به نویسنده پرداخت می‌نمایند. البته عرف ایجاب می‌کند که نیمی از این مبلغ را خریدار و نیم دیگر را فروشنده پرداخت نماید.

» نتیجه گیری؛

ما در این مطلب سعی نمودیم نگاهی به مبایعه‌نامه خودرو داشته باشیم و نیز نکات مهم در نحوه صحیح نوشتن قولنامه خودرو را بیان نماییم. نگران نباشید، اگر که شما مایل هستید یک قولنامه خودرو بنویسید و به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نیاز دارید. تنها کافی است با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید. قطعاً که ما می‌توانیم شما را در نحوه صحیح نوشتن قولنامه خودرو بهتر و بیشتر راهنمایی کنیم.