وکالت بلاعزل به چه معناست!

وکالت به معنای دادن نمایندگی می‌باشد. چیزی که درون قانون از آن تحت عنوان نیابت یاد شده است و مبنی بر اعتماد اعطاء می‌گردد. شخصی که امور بدو واگذار می‌شود وکیل و فردی که به شخص دیگری وکالت می‌دهد، مؤکل به خود نام می‌گیرد. وکالت بلاعزل نوعی از وکالت است که طی آن مؤکل به تنهایی نمی‌تواند وکیل را عزل بنماید. ضمن وکالتنامه وکالتِ وکیل و یا عدم عزل وی در عقد، شرط گردیده است. طی این شرایط مؤکل دیگر حق عزل وکیل و همچنین فسخ وکالت را نخواهد داشت.

وکالت بلاعزل به چه معناست!

وکالت بلاعزل فروش

ابتدایی‌ترین مسئله‌ای که می‌باید بیان داریم این می‌باشد که دادن وکالت بلاعزل به معنا و مفهوم فروش ملک نخواهد بود. پس بهتر است حواس خود را جمع کنید تا گرفتار کلاهبرداران شیاد نشوید! پس وکالتنامه بلاعزل فروش یعنی چه!

وکالت بلاعزل این روزها درون دفترخانه‌ها بسیار و بسیار انجام می‌شود! مردم به هنگام خرید و فروش به عنوان نمونه؛ ملک گاهاً ماشین، وکالتنامه بلاعزل می‌دهند‌‌. بدان معنا که زمانی فروشنده پول کامل را اخذ نمود، به خریدار این اجازه را خواهد داد که به جای وی امورات اداری همانند نقل و انتقالات سند را به انجام رساند. ولو بهتر است بگوییم این وکالتنامه قراردادی می‌باشد که می‌تواند ریسک‌ها و دشواری‌هایی را به ویژه برای خریدار با خود به همراه آورد. سوء‌استفاده‌ها و کلاه‌برداری‌های بیشماری امکان دارد در این نوع از وکالت صورت گیرد. پس ما به شما پیشنهاد می‌کنیم پیش از انعقاد این نوع از معاهده در ارتباط با شرایط و ضوابط منوط بدان بیشتر اطلاعات کسب کنیم! ما در این نوشتار سعی می‌کنیم به تمامی نکات لازم که در ارتباط با وکالتنامه بلاعزل فروش باید بدانید، مبادرت ورزیم.

» شرایط وکالت بلاعزل فروش

گاهاً بنابر دلایلی چون زمان‌بر بودن نقل و انتقالات ملک، هزینه‌بر بودن این کار، در اختیار نبودن سند ملک و گاهی اوقات عجله‌ای که فروشنده از خود نشان می‌دهد، سند به نام خریدار منتقل نمی‌شود. به گونه‌ای که میان این دو وکالتنامه بلاعزل فروش منعقد می‌شود. به عبارتی فروشنده، خریدار را در راستای انجام امور منوط به سند، وکیل خود می‌کند.

_ بهتر است در این شرایط به نکات بیان شده در قسمت ذیل توجه نمایید :

 • وکالت بلاعزل، بدین معنا و مفهوم نخواهد بود که خریدار هر وقت که مایل بود می‌تواند سند را به اسم خود بزند! مقصود این می‌باشد که فروشنده شخصاً نمی‌تواند وکالت خود را فسخ بنماید.
 • این معاهده با مرگ، جنون دوطرف و گاهاً استعفای وکیل باطل خواهد شد. بنابراین بهتر می‌باشد تنها جهت انجام امور اداری این وکالت صورت پذیرد. چنانچه که ملکی به حالت وکالتی خرید و فروش می‌نمایید، خیلی عجله‌ای و تند و تیز وکالت آن را به سند قطعی مبدل سازید.
 • در وکالت بلاعزل، مؤکل خواهد توانست خود تمامی کارهای منوط بر معامله را به انجام برساند! به عبارتی این حق از وی اخذ نخواهد شد. بنابراین اگر که شما مایل هستید تمامی کارها به واسطه‌ی وکیل صورت پذیرد، به گونه‌ای صریح ضمن وکالتنامه بلاعزل فروش قید نمایید که مؤکل حق مداخله و اجرای کارها را نخواهد داشت.
 • در شرایط وکالت بلاعزل اگر که مؤکل از دنیا برود، خریدار هنوز که هنوز است سند مالی که خریده به نام خود نزند، میبایست وراث متوفی در راستای انتقال امضاء سند رسمی اقدامات مربوطه را انجام دهند. چرا که معاهده با فوت مؤکل فسخ گردیده است. بنابراین بهتر است حواس خود را جمع و جور کنید، سریعاً کارهای سند زدن را انجام بدهید.

وکالت بلاعزل به چه معناست!

_ آنچه که لازم است در ارتباط با وکالتنامه بلاعزل فروش بدانید؛

 • بهتر می‌باشد از انجام وکالت در ارتباط با معامله‌های وراثتی نیز شراکتی که مؤکلین بیشتر از یک نفر می‌باشند، اجتناب ورزید.
 • هنگامی‌که شما به واسطه‌ی وکالت بلاعزل یک ملک را خرید می‌کنید تا به زمانی‌که سند را نزنید، شما صاحب آن ملک نخواهید بود. بدین هنگام خواهد بود که فروشنده ملک، حق فروش به دیگران را خواهد داشت. بنابراین بهتر است حواس خود را جمع کنید همزمان با تنظیم وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه هم تنظیم بنمایید. با تنظیم نمودن مبایعه‌نامه یعنی آن‌که شما مالکِ ملک موردنظر می‌باشید و هرگونه مشکلی رخ دهد، می‌توانید در دادگاه به اثبات رسانید.
 • با استناد بدین موضوع که اعطای وکالت، قانوناً منجر به سلب مالکیت نخواهد شد، تا به هنگامی‌که سند نقل و انتقال قطعی نگردیده باشد، مؤکل یعنی فروشنده تحت عنوان مالک معرفی می‌شود. طی این شرایط طلبکاران می‌توانند مالی را که نسبت بدان وکالتنامه بلاعزل فروش دارید به آسانی توقیف نموده و در پایان انتقال دهند. اجرای مهریه طی این موارد بسیار متداول و رایج است.

» اسناد و مدارک موردنیاز در راستای تنظیم وکالتنامه بلاعزل فروش

 • در راستای نوشتن وکالت‌نامه کارت ملّی به همراه شناسنامه وکیل و مؤکل و فتوکپی آن‌ها می‌باید وجود داشته باشد.
 • اگر که قرار باشد در راستای خرید و فروش خودرو و یا یک ملک وکالت اعطاء گردد، میبایست سند و مدارکی که بیانگر مالکیت مؤکل می‌باشد به دفترخانه تسلیم گردد. یعنی هرگونه حقی که قرار می‌باشد از جانب مؤکل به وکیلی داده شود، میبایست مدارکی مبنابر داشتن آن حق به واسطه‌ی مؤکل عرضه گردد.

» وکالتنامه بلاعزل فروش بدون وجود موارد ذیل معنا نخواهد داشت :

 • وکالت‌نامه را بهتر است با دقّت تمام مطالعه نمایید. تمامی مواردی که مایل هستید عنوان نمایید، با جزئیات یادداشت کنید.
 • در معاملات بزرگ و کلان به واسطه‌ی وکالت‌نامه، به طور حتم پیش از انجام معامله اعتبار وکالت‌نامه از دفترخانه تنظیم کننده آن، کتباً استعلام دریافت گردد.
 • ما به شما توصیه می‌کنیم تنها در راستای انجام امور اداری وکالت‌نامه بلاعزل تنظیم نمایید. اگر که شما یک ملک خریداری می‌کنید، هرچه زودتر آن را به سند قطعی مبدل سازید.
 • جهت تنظیم وکالت‌نامه به طور حتم به دفاتر اسناد رسمی بروید. لازم است که وکالت‌نامه به حالت کتبی نگارش شود و در دفترخانه‌های رسمی به مرحله‌ی ثبت رسد. در غیر از این حالت وکالت‌نامه شما فسخ گردیده و دارای اعتبار قانونی نخواهد بود.
 • لازم است که شما از وکالت‌نامه دو نسخه برای خود تهیه نمایید. یک نسخه آن در اختیار فروشنده بوده و نسخه دیگر در اختیار خریدار باشد.

و در پایان ما به شما توصیه می‌کنیم با افرادی که نمی‌شناسید به هیچ عنوان معاملات وکالتی انجام ندهید. این گونه می‌توانید از سوء‌استفاده کلاهبرداران و شیادان در امان مانید.