✓ پول‌ شویی چیست ؟

معنای پول‌ شویی، عبارت است از قانونی نشان دادن فواید حاصل از امور خلاف که این عمل براساس قانون مبارزه با جرم پول‌ شویی جرم می‌باشد. مجازات این جرم، ضبط فواید و درآمدهای حاصل از جرم و مجازات نقدی، به مقدار یک چهارم فواید حاصل از جرم ارتکابی می‌باشد. شیوه‌ی شکایت از این جرم با ثبت شکواییه به طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌پذیرد.

ما جرایم را به سه قسمت اصلی با نام های؛ جرایم علیه اموال اشخاص، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت عمومی تقسیم می‌کنیم. قانونگذار، طی ضوابط گوناگون، چون قانون مجازات اسلامی ایران، انواع مختلف جرایم را بیان کرده و برای هر کدام، مجازات هایی مقرر نموده است. به هنگام ارتکاب جرم و گزارش آن به واسطه‌ی ضابطان قضایی یا آنکه شاکی، مرتکب به مجازات مقید در قانون، محکوم می‌شود.

گاهاً اشخاص توسط انجام کار غیرقانونی، پول و عواید بسیاری به دست می‌آورند:

از سویی جهت فرار از چنگال مقررات، شیوه‌های گوناگونی را در راستای طبیعی جلوه دادن منبع پول های حاصله از جرم، مورد استفاده قرار می‌دهند. بله، به این عمل پول شویی اطلاق می‌شود. کلاهبرداران، قاچاقچیان، بعضی دیگر از خلافکاران امروزی، در بطن این جرم قرار می‌گیرند. پولشویی در قانون ایران جرم است و مجازات بسیار سختی به دنبال دارد.

پول شویی چیست ؟

✓ مفهوم پول‌ شویی

همانطور که در قسمت فوقانی بیان کردیم، گاهاً اشخاص، درآمد بسیاری را از راه ارتکاب به جرایم گوناگون، به دست می‌آورند. از سویی با تکیه بر پول خلاف اقدام به خرید ملک، خودرو، ارزهای خارجی، یا هر نوع فعالیت قانونی دیگر کرده و هر روزه بر دارایی خود اضافه می‌کنند. کلاهبرداران، قاچاقچیان، قماربازان، برخی از این اشخاص هستند.

این اشخاص، جهت قانونی نشان دادن منشأ عواید ناشی از کار غیرقانونی، اقدام به پول‌ شویی می‌کنند. در پاسخ به این پرسش که اصلاً پول‌ شویی چیست! و معنا و تعریف قانونی پول‌ شویی چه می‌شود؟ باید این گونه گفت؛

پولشویی عبارت می‌باشد :

از بازگرداندن پول حاصل از کارهای غیرقانونی، به چرخه اقتصادی کشور. از سویی کسب درآمد بیشتر با استفاده از فواید حاصل از این فعالیت ها توسط سرمایه گذاری آن پول در بخش فعالیت های قانونی همانند ثبت شرکت ها است.

حال، پول‌ شویی براساس قانون، جرم بوده و به هنگام پیگیری به واسطه‌ی ضابطان قضایی یا شکایت توسط شاکی خصوصی، مجازات سنگینی برای مجرم، به دنبال خواهد داشت.

✓ پول شویی در قانون؛

ما در قسمت قبل توضیح دادیم، پولشویی چیست! حال مفهوم و تعریف قانونی پولشویی چه می‌شود؟  آیا پولشویی جرم محسوب می‌شود؟ حال آنکه ماده دو قانون پولشویی اصلاحی در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ به تعریف جرم پول‌ شویی پرداخته است.به علّت طولانی بودن ماده، آن را در متن خود قید نکرده‌ایم.

بنابر این ماده قانونی، پول‌ شویی، امکان دارد مستقیماً به واسطه‌ی خود مرتکبین آن انجام شود یا شخصی دیگر، اقدام به انجام این کار، برای او کند. به عنوان نمونه؛ بانک ها یا صرافی ها، می‌توانند چون یک دریچه عمل کنند. به گونه‌ای که با آگاهی، فواید حاصل از کار نامشروع، توسط آنها مشروع نمایش داده شود. پس در اتخاذ مجازات برای این جرم، باید در نظر گرفت؛

مرتکب مازاد بر مجازات جرم اصلی، همانند؛ کلاهبرداری به مجازات جرم پول‌ شویی هم محکوم می‌گردد.

✓ مجازات جرم پول شویی؛

حال بهتر است، براساس ماده ۹ قانون پولشویی اصلاح شده در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ کمی به مجازات مربوط بدین جرم بپردازیم.

بنابر این قانون مجازات جرم پول شویی عبارت است از؛

 • بازگرداندن درآمد و عواید ناشی از ارتکاب جرم و منفعت حاصل از این عواید. به هنگام وجود نداشتن، میبایست مثل یا قیمت آن ها به مالباخته پرداخت شود. به هنگامی که درآمد یا منفعت ناشی از جرم، به اموال دیگری تبدیل شده باشد، همان، مصادره خواهد شد.
 • جزای نقدی، به مقدار یک چهارم درآمد ناشی از جرم در حق دولت.
 • در ارتباط با افرادی که بعد از ارتکاب به جرمی دیگر، اقدام به پولشویی درآمد ناشی از آن جرم کرده‌اند، مازاد بر مجازات جرم اصلی، به مجازات جرم پولشویی محکوم می‌شوند.

پول شویی چیست ؟

✓ شیوه‌ی شکایت از جرم پول شویی؛

جرم پول‌ شویی چون دیگر جرایم، شیوه‌ی شکایت مخصوص به خود را خواهد داشت. از سویی به واسطه‌ی شاکی خصوصی یا ضابطان دادگستری قابل پیگیری خواهد بود.

شیوه‌ی شکایت از این جرم، اگر به گزارش ضابطان قضایی نبوده است و زمانی که شاکی خصوصی قصد شکایت را داشته باشد، باید براساس مراحل زیر انجام شود؛

 • ادله اثبات جرم را که نشان دهنده وقوع جرم پول‌ شویی از جانب متهم است، فراهم نمایید.
 • یک شکواییه یا به اصطلاح شکایت نامه مناسب جهت شکایت از جرم اتفاق افتاده، تنظیم کنید.
 • اسناد و مدارک هویتی خود را به همراه داشته باشید.
 • سپس به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شکواییه خود را ثبت کنید.

✓ شیوه‌ی رسیدگی به جرم پول شویی؛

در بخش های پیشین در ارتباط با مفهوم و تعریف جرم پول‌ شویی با شما سخن گفتیم. از سویی شما را با شیوه‌ی شکایت از این جرم آشنا ساختیم. حال در این بخش، مایل هستیم در ارتباط با شیوه‌ی رسیدگی به جرم پولشویی، بعد از انجام شکایت از این جرم، سخن بگوییم. به مراحل زیر توجه کنید؛

 • بعد از ثبت شکایت، به واسطه‌ی شاکی خصوصی یا گزارش از سوی ضابطان قضایی، پرونده در راستای رسیدگی مقدماتی به دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی ارسال خواهد شد.
 • با ارسال پرونده بدین مرجع، تحقیقات اوّلیه، در راستای وارسی شکایت بیان شده، صورت می‌پذیرد.
 • در صورتی که ضمن مراحل اوّلیه، ادله‌ای بنابر وقوع جرم به واسطه‌ی مجرم، یافت شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. بنابراین پرونده برای صدور کیفر خواست، نزد دادستان ارسال می‌گردد. به این هنگام دادستان سه روز فرصت دارد تا پرونده را بررسی کند سپس کیفر خواست صادر نماید. اگر کیفر خواست صادر شد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.
 • حال اگر هیچ گونه ادله‌ای بنابر انتساب جرم، نسبت به متهم وجود نداشت، قرار منع تعقیب متهم صادر خواهد شد و پرونده در دادسرا مختومه اعلام می‌شود و بایگانی می‌گردد.

✓ نتیجه گیری؛

جرم پول شویی در قانون ما به خوبی تعریف شده است. حال آن که برای مرتکبین مجازات های سختی هم معین گردیده است. هم اکنون بعید نیست که هر یک از ما در دام یکی از جرایم گرفتار شویم. آنچه که مهم است، انتخاب درست راه و نجات از دام کلاهبرداران می‌باشد. ما همواره در تلاش هستیم، همیشه و در همه حال کنار شما عزیزان باشیم و شما می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه، با مشاوران حقوقی ما ارتباط برقرار نمایید.