✓ بیمه جرم چیست؟

بله، از سویی دیگر، کمپانی‌های بیمه، بیمه جرم را به حالت جداگانه و مستقل عرضه می‌نمایند. زیرا بیمه دارایی و املاک غالباً خسارت‌هایی که به واسطه‌ی کارمندان متخلّف ایجاد می‌گردند را تحت حمایت و پشتیبانی خود واقع نمی‌نماید.

» آیا می‌دانید بیمه جرم چیست؟

بیمه جرم در واقع به نوعی بیمه اطلاق می‌شود که از بیمه‌گر در مقابل خسارت‌هایی که به واسطه‌ی جنایتکاران رقم می‌خورد، پشتیبانی می‌نماید. به بیانی بهتر و صریح‌تر، این قبیل از بیمه‌ها از قربانی جنایت‌ها حمایت خواهد کرد. به این قبیل از بیمه‌ها، بیمه صداقت نیز اطلاق می‌شود. بیشتر تجار بیمه جرم را تهیه می‌نمایند تا آن‌ها بتوانند خسارت‌های حاوی از سرقت‌های کارمندان خود و یا دیگر جرائمی که موجب خرابکاری‌های مالی می‌گردد، را اخذ نمایند. از جانبی دیگر نیز، کمپانی‌های بیمه، بیمه جرم را به حالت مستقل عرضه می‌نمایند. زیرا بیمه دارایی و املاک غالباً خسارت‌هایی که به واسطه‌ی کارمندان و پرسنل خلافکار تشکیل می‌گردند را تحت حمایت خود واقع نمی‌نماید.

هر کمپانی بدون استناد به عظمت آن، امکان دارد در معرض جرایم سفید واقع بشود. و به بیانات صورت گرفته کارشناسان، این موضوع در گستره‌ی جهان هم‌اکنون به شدّت در حال افزایش است. امروزه دگرگونی موقعیت اقتصادی، پیش‌روی تکنولوژی و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی منجر شده است. خطرات و جرایم سفید نسبت به چندی پیش افزایش چشمگیری نماید. در این قبیل از شرایط و موقعیت‌ها پوششی که بتواند از اموال شرکت‌ها در کنار مدیران چه در امروز که آتی پشتیبانی کند، بسیار الزامی خواهد بود. جرایم سفید هرچند که امکان دارد در ظاهر خطرناک به نظر نرسد. ولو می‌توانند خطرات و خسارات مالی به سزایی را برای کمپانی با خود به همراه آورند.

بیمه جرم چیست؟

» بیمه جرم چه زمانی پرداخت می‌شود؟

به گونه‌ای جامع و کلّی بیمه جرم به هنگامی پرداخت خواهد شد که یک نهادی با یکی از مشکلات نام‌برده شده در قسمت ذیل رو‌به‌رو بشود؛

بعضی از ارگان‌ها هستند که به جای ضمانت‌نامه بیمه جرم را می‌خرند. در همین حال بعضی‌ها هستند که به اشخاص حقیقی پیشنهاد خرید این قبیل از بیمه‌نامه‌ها را می‌دهند. تا از آن‌ها در مقابل صدمات ناشی از قتل، تجاوز و گاهاً سایر جرایم شدید به علاوه جرایم مالی حمایت نماید. به این قبیل از بیمه‌ها بیمه خشونت اطلاق می‌شود.

به عبارتی شهروندان به جای آن‌که مقام‌های محلی برای آن‌ها زندگی ایمن، آزادی و امنیت را فراهم نماید، با خرید این قبیل از بیمه‌نامه، خود را در مقابل خشونت‌های سایرین امن می‌نمایند. حامیان این نوع از بیمه‌ها چنین بیان می‌دارند که، قربانی در این موقعیت انگیزه بیشتر و بهتری در راستای گزارش جنایت خواهد داشت و بیمه‌گر بیش‌ از مقامات محلی اشتیاق دارد تا جمع‌ها و فرقه‌های تخطی کننده را شناسایی و به قربانی خسارتی را تأدیه بنماید. ولو مخالفان این قبیل از بیمه‌ها بر این باور هستند که؛

امکان دارد که در این قبیل از حالات به سامانه قضایی آسیب وارد خواهد شد و یا ممکن است این سیستم حذف گردد و از میان برود!