✓ حق انتخاب وکیل در مراجع حقوقی و کیفری

حق انتخاب وکیل در مراجع حقوقی و کیفری در تمامی فرآیند دادرسی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. چرا که جامعه پیش از پیدایش دولت و مقررات موضوعه مدون حاوی حقوق اعم از فطری و طبیعی می‌باشد. با استناد به مقدار اهمیت این موضوع، بهتر است نقش وکیل را کمی بیشتر و بهتر بررسی بنماییم.

ضمن دادرسی‌های کنونی هرچند تضمین و اجرای عدالت در مرحله‌ی نخستین از وظایف و مسئولیت‌های اصلی دادرسان دادگستری می‌باشد. ولو در این میانه‌ها مسئولیت حائز اهمیت و مؤثری برعهده وکلای پایه یک دادگستری است. ما آن را می‌توانیم در همکاری و مشارکت و تعاون آن‌ها با قضات در راستای تأمین همه‌جانبه عدالت و آزادی در جامعه خلاصه بنماییم. و یا ما از جمله این همکاری‌ها را می‌توانیم به نقش وکیل مدافع در دادرسی‌های کیفری و مدنی بیان داریم. قطعاً که هم‌اکنون وکیل تضمینی برای امنیت مدنی و جزایی متهم به شمار می‌آید.

حق انتخاب وکیل در مراجع حقوقی و کیفری

» حق انتخاب وکیل در امور حقوقی از قرار ذیل است

حق انتخاب وکیل در امور حقوقی و یا مدنی، حق هر فردی می‌باشد. به همین دلیل، ضمن ماده‌ی سی و یک قانون آیین دادرسی مدنی، حق افراد در اتخاذ و معرفی حداکثر دو شخص وکیل پیش‌بینی نموده است. از این جهت وکیل در پرونده‌های حقوقی حداکثر دو شخص است. ولو گاهاً امکان دارد که افراد استطاعت و یا توانایی مالی در راستای داشتن وکیل را نداشته باشند.

در این رابطه، قانون‌گذار به افرادی که توان پرداخت حق‌الوکاله را در اختیار ندارند، حق داده تا از کانون وکلا درخواست معاضدت و یا کمک کنند. از این جهت، در این موقعیت‌ها و این موضوع که دعوا با اساس باشد، کانون وکلا مؤظف می‌گردد که به این فرد وکیل معاضدتی را معرفی کند و وکیل دادگستری نیز مکلّف گردیده است تا در هر سال ضمن سه پرونده حقوقی تحت عنوان معاضدت پذیرش وکالت بنماید.

» تکالیف انتخاب وکیل در مراجع حقوقی

به همان شکل که بیان نمودیم، اتخاذ وکیل در دعاوی حقوقی حق هریک از افراد است که می‌تواند با انتخاب وکیل، این حق را اعمال بنماید. ولی پرسشی که در این باره مطرح می‌گردد این می‌باشد که آیا انتخاب وکیل ضمن پرونده‌های حقوقی یک تکلیف می‌باشد! یعنی افراد مکلّف هستند برای دعاوی خود هم وکیل گیرند! در جواب این پرسش شما لازم است بیان نماییم، چندی پیش بنابر آیین‌نامه‌ای، به دور از دعاوی مالی که ارزش خواسته آن‌ها پایین‌تر از ده میلیون ریال بود و یا خواسته دعوا مطالبه ثمن اندک‌تر از پنجاه میلیون ریال بود، اقامه دعوی و شکایت از آراء و انجام دفاعیات به طور حتم می‌باید با مداخله‌ی وکیل دادگستری انجام می‌شد.

ولو افراد با تحصیلات حقوقی و قضایی و مشاوران حقوقی در دعاوی مربوط به خود از این تکلیف معاف می‌گردیدند. ولیکن دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، تکالیف انتخاب وکیل در مراجع حقوقی یعنی الزام طرفین دعوی به انتخاب وکیل را مخالف قوانین اساسی تشخیص داد. پس هم‌اکنون طرفین دعوی در مراجع حقوقی لزومی به جهت انتخاب وکیل ندارند.

حق انتخاب وکیل در مراجع حقوقی و کیفری

» حق انتخاب وکیل در مراجع کیفری

آیین دادرسی کیفری یک وسیله می‌باشد نه یک هدف. از سویی آن نیز وسیله‌ای است برای مقام محترم قضایی جهت کشف حقیقت. حال متهم می‌تواند در این میانه‌ها از خود دفاع نماید. در این بینابین موضوع دفاع متهم از موقعیت خاصی در دادرسی برخوردار می‌باشد. یکی از تضمین‌هایی که به شیوه‌ای مطلوب و مناسب جهت حفظ حق متهم مورد استفاده قرار می‌گیرد، حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری است.

بنابراین می‌توان چنین بیان نمود که حق انتخاب وکیل در مراجع حقوقی و کیفری وجود دارد. حال در صورت عدم استطاعت مالی وکیل معاضدتی برای متهم تعیین خواهد شد. بهتر است خاطر نشان شویم که ما در گروه حقوقی سروش عدل می‌توانیم بهترین‌ها را برای شما در دفاعیات از خود رقم بزنیم.