✓ ورود غیر مجاز

خانه، ویلا، منازل و هر محل شخصی دیگر، که برای آرامش و امنیت اشخاص وجود دارد از حق مالکیت برخوردار میباشد. بیانگر این است که هر ملکی تعلق به مالک یا استفاده کننده قانونی آن خواهد داشت. بنابراین فردی دیگر نمی‌تواند بدون جلب رضایت وی، وارد ملک شود. برای مثال؛ خانه هر فردی جزئی از حریم خصوصی او است و هیچ شخصی نمی‌تواند بدون کسب اذن از مالک به ملک او وارد شود. گاهاً اشخاصی با مقاصد و نیت مختلف اقدام به نقض این حریم نموده‌اند و به گونه‌ی غیر مجاز به منزل یا ملک او راه پیدا کرده‌اند.

با استناد به اهمیتی که قانونگذار برای مرزها و حریم فردی در نظر دارد برای مرتکبان این عمل ضوابط و مقرراتی را اعمال کرده و با در نظر انگاشتن مجازات این قبیل از افراد در صدد پیشگیری از این عمل ناپسند و زشت قدم برداشته است. به همین دلیل است که ما در این متن از سروش عدل تصمیم گرفته‌ایم شما را با ورود غیر مجاز به ملک دیگری و مجازاتی که در پی دارد، از سویی ورود بدون اذن مؤجر به ملک اجاره‌ای آشنا سازیم. قطعاً شما با مطالعه این مطلب، به پاسخ بسیاری از سؤالات خود دست پیدا می‌کنید.

ورود غیر مجاز

» ورود غیر مجاز به ملک دیگری

در ماده ۲۲ قانون اساسی چنین بیان شده است که؛

آبرو (حیثیت)، جان، مال، حق و حقوق، خانه (مسکن)، کسب و کار افراد، از هر گونه تعرض مصون می‌باشد، مگر به هنگامی‌که قانون تجویز نماید. با استناد به اینکه قانون اساسی، قانون پایه و مادر کشور ایران است، می‌توان به میزان اهمیت و ضرورت حفظ حریم مسکن اشخاص پی برد. مسئله احترام به حریم خصوصی اشخاص و عدم ورود غیر مجاز به مسکن او در قانون مجازات اسلامی نیز تعریف گردیده است. براساس ماده‌ی ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی ورود غیر قانونی به ملک دیگری در موارد ذیل خلاصه می‌شود؛

هر فردی که با اعمالی چون؛ قهر، غلبه، وارد ملکی گردد که در تصرف دیگری می‌باشد. حال آن‌که محصور یا غیر محصور باشد. یا اینکه در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولو پس از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد. مازاد بر رفع تجاوز ، حسب مورد به یک الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد. هر زمان مرتکبان دو فرد یا بیشتر بوده و حداقل یکی از افراد با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک سال الی سه سال محکوم می‌شوند.

با استناد به ماده‌ی فوقانی می‌‌توان به این نتیجه رسید که :

ورود به ملک دیگری با اعمالی چون؛ قهر و غلبه، یعنی ورود به ملک با زور و بدون وجود رضایت مالک، باید انجام شود تا جرم ورود به عنف محقق گردد. از سویی به هنگامیکه شخصی با زور و اجبار وارد ملک نشده باشد ولو مالک بدو اخطار دهد که ملک او را تخلیه نماید نهایتاً متصرف به حضور خود در ملک او امتداد دهد، ورود به عنف شکل می‌گیرد.

» مجازات ورود غیر مجاز به ملک دیگری

هنگامیکه فردی بدون رضایت وارد مکان‌های شخصی متعلق به دیگری شود. و ضوابط قید شده ضمن ماده‌ی ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی نیز وجود داشته باشد. مرتکب مازاد بر رفع تصرف ملک به یک الی شش ماه حبس محکوم می‌گردد.علاوه بر موارد بالا، در صورتی که تعداد کسانی که با زور و اجبار وارد ملک یا منزل شخصی دیگر شده‌اند، از دو نفر بیشتر باشد و حداقل یکی از آنها دارای سلاح اعم از گرم و سرد باشد. مجازات آنها به یک تا سه سال حبس تبدیل می‌شود.

» ورود بدون اجازه مؤجر به مسکن اجاره‌ای

یکی از مهم‌ترین سؤالات در حیطه‌ی ورود به عنف، مربوط به مسئله ورود بدون اذن مؤجر به ملک اجاره‌ای است. بدین اساس که هنگامی مؤجر ملکی را اجاره داده است می‌تواند بدون وجود اذن وارد آن ملک شود! آیا او اجازه‌ی انجام چنین کاری را دارد؟

در جواب به سؤال مطرح شده، باید گفت؛ گرچه مؤجر مالک آن ملک است، امّا با توجه به قرارداد اجاره، اذن استفاده از ملک را برای مدّت زمان مشخصی به مستأجر خود داده است. بنابراین نمی‌تواند بدون وجود اذن از جانب مستأجر وارد ملک شود.

امّا در صورتیکه مؤجر نیت فروش ملک خود را داشته باشد، چه؟ بخواهد ملک خود را به مشتری نشان دهد، تکلیف او چه خواهد بود!

در این زمان چنانچه که مستأجر مانع از ورود مؤجر به ملک گردد، او می‌تواند به دادسرا شکایت نماید. بدین هنگام پس از بررسی با دستور دادستان محترم و حضور مأمور، مالک به همراه خریدار می‌توانند از ملک دیدار نمایند.

ورود غیر مجاز

» ورود غیر مجاز کارکنان دولت به ملک دیگری

جرم ورود به ملک دیگری یکی از جرایمی است که نه تنها آن به واسطه‌ی اشخاص عادی جامعه بلکه به واسطه‌ی مأموران و کارمندان رسمی دولت هم صورت می‌پذیرد. در ارتباط با ورود غیر قانونی مستخدمین و کارمندان قضایی یا غیر قضایی ماده‌ی ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ این چنین گفته است :

هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر این که ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

» نتیجه گیری

همان‌گونه که مطالعه نمودید، جرم ورود غیر مجاز، از جمله جرائمی است که هم در قانون اساسی و هم مجازات اسلامی بیان شده است. ما می‌‌توانیم علّت امر را در اهمیت احترام به ملک شخصی افراد و توجه به آسایش و آرامش آنها خلاصه نماییم. از آنجا که این جرم ممکن است، اضرار مالی، مادی و معنوی را در پی داشته باشد، شما می‌توانید به هنگام وقوع جرم با مشاوران حقوقی ما ارتباط برقرار نمایید.