✓ پلمپ دفاتر تجاری چیست ؟

با استناد به مقررات مصوبه، تمامی شرکت‌هایی که ثبت می‌گردند باید شامل پلمپ دفاتر باشند. به همین دلیل علم به اینکه پلمپ دفاتر یعنی چه! حائز اهمیت است.پلمپ دفاتر در اداره‌ ثبت شرکت‌ها صورت می‌پذیرد. نهایتاً از اقدامات پس از ثبت شرکت پلمپ دفاتر تجاری خواهد بود. شرکت‌های تجاری در راستای اظهارات درآمد و هزینه‌ها نیاز به پلمپ دفاتر دارند که این عنوان ضمن ماده‌ی ۶ قانون تجارت برای تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی تصویب شده است. بهتر است در امتداد این مطلب شما را کمی بیشتر با انواع دفاتر و مراحل ثبت دفاتر پلمپ آشنا سازیم. توصیه می‌کنیم با ما در سروش عدل همراه باشید.

پلمپ دفاتر تجاری چیست ؟

» انواع دفاتر تجاری :

جالب است بدانید؛

هر تاجری به غیر از کسبه جزء مؤظف هستند چهار بخش دفتر داشته باشند.

دفاتر کل، کپیه ،دفاتر دارایی و دفاتر روزنامه.

پلمپ دفاتر تجاری دفتر کل و روزنامه ایست که بنا بر کارکرد؛ پنجاه، صد و یا صد و پنجاه برگی هستند. تمامی شرکت‌های فعال حتی به هنگامیکه فعالیت ندارند باید در راستای تعیین کارکرد مالی خویش پلمپ دفاتر را کامل کنند. حال اگر مدیران شرکت در تکمیل آن قصور کنند، منجر به علی رأس شدن شرکت خود می‌شوند. تاجر در زمان کامل کردن این دفاتر باید تمامی اموال و دارایی ها اعم از؛ منقول و غیرمنقول همچنین دیون مطالبات سال گذشته را داخل دفتر ثبت نموده (با جزئیات) و به امضاء رساند. دفتر دارایی استفاده نمی‌شود و تاجران غالباً ترازنامه یا بیلان را جایگزین می‌کنند.

ترازنامه در واقع خلاصه‌ای از حساب‌های دفتر کل و یا دارایی است. آن چون یک جدول مانده حساب شرکت یا مؤسسه را برای شما شفاف می‌سازد و در زمان بررسی آن معین می‌گردد که شرکت به هنگام ادامه‌ی فعالیت خود سوددهی داشته یا با ضرر مواجه شده‌ است.

» دفتر روزنامه :

درون دفتر روزنامه هزینه‌های سود و زیان به شکل روزانه قید می‌گردد.

» دفتر کل :

دفتر کل، دفتری است که داخل آن ریز هزینه‌های دفتر روزنامه به گونه‌ی هفتگی وارد می‌گردد.

✓ توجه کنید؛

دفاتر قانونی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی، در واقع دفاتری می‌باشند که براساس ضوابط ماده یازده و دوازده قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ضمن نهاد ثبت اسناد و دفتر مشاغل از جانب نهاد‌های امور اقتصادی و دارایی پلمپ شود.

» برای ثبت دفاتر تجاری چه کار کنیم!

در ابتدایی‌ترین گام جهت ثبت تقاضا و ثبت دفاتر پلمپ شما باید به سایت نهاد ثبت شرکت‌ها به آدرس www.irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید. سپس به قسمت پلمپ دفاتر تجاری بروید. شما به دو شیوه می‌توانید این کار را به انجام رسانید.

  • اولاً؛ مؤسسین اطلاعات شرکت‌ها را تهیه و با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به سامانه مراجعه نموده و مراحل پیچیده ثبت پلمپ دفاتر تجاری را سپری می‌کنند.
  • دوماً؛ با رجوع به مؤسسه متخصص ثبتی و حقوقی و ارائه اسناد و مدارک و جوازهای مورد نیاز به کارشناسان ثبتی این کار را بدان‌ها واگذار می‌کنند. این گونه تنها با یک بار مراجعه کارهای ثبت دفاتر را به انجام می‌رسانند.

» مراحل ثبت پلمپ دفاتر تجاری در سال ۱۴۰۱ :

پس از رجوع به سایت نهاد ثبت و ورود به ثبت دفاتر تجاری میبایست کلّیه‌ی اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با درخواست کننده ثبت پلمپ قانونی داخل وب‌سایت درج شود. در بخش ثبت دفاتر نوع شخصیت را باید شخصیت حقوقی انتخاب کنید. از سویی کلّیه‌ی اطلاعات منوط بر درخواست کنندگان ثبت شود.

اگر شما هر مراحل را درست پیش روید در سامانه ثبت پیامک‌های دال بر انجام هرکدام از مراحل ثبت برای شما ارسال می گردد. سپس شما باید اطلاعات مورد نیاز در حوزه‌ی شروع و تکمیل سال مالی را در سامانه قید کنید.

اطلاعات وارد شده باید دقیق و براساس روز، ماه و سال مالی مدّنظر انجام شود. توجه داشته باشید که؛ زمان اتمام سال مالی بنابر ثبت شخص حقوقی و نیز تقاضای زمان پلمپ در نظر انگاشته نخواهد شد. پس از آن با تکمیل فیلد مخصوص به نشانی تعیین گردیده برای دریافت دفاتر پلمپ قانونی که میبایست اطلاعات دقیق و کامل آدرس شرکت باشد، قید گردد. دفاتر پلمپ شده به نشانی درج شده، ارسال خواهد شد. پس شما ملزم هستید به هنگام قید آن نهایت دقّت را داشته باشید. سپس اطلاعات شخصیت حقوقی را دیده و در صورت درستی اطلاعات آن‌ها، مدارک را تأیید کنید. در غیر از این حالت جهت اصلاح اطلاعات باید به واحد ثبتی بروید.

پلمپ دفاتر تجاری چیست ؟

در مرحله‌ی بعدی :

براساس اطلاعات وارده توسط درخواست کننده شماره پیگیری بدو داده می‌شود. پس از آن سِمت هر شخص را در شرکت از لیست اتخاذ نموده و اطلاعات اعضای هیئت مدیره را داخل سامانه وارد نمایید. در مرحله‌ی بعد مشخصات اعضای هیئت مدیره حاوی؛ نام، نام خانوادگی آن‌ها، کلّیه‌ی اسناد و مدارک شناسایی اعضاء را درج کنید. سپس در مرحله‌ی پس از آن ثبت پلمپ دفاتر اعضای هیئت مدیره را در شرکت معین نمایید. سِمت هر یک از اعضاء و مسئولیت آن‌ها اعم از نامحدود و محدود را معین نمایید. شما باید حق امضاء داران را هم در شرکت مشخص کنید.

در امتداد مسیر قسمتی وجود دارد که حاوی دفتر مورد درخواست شخص حقوقی است، ضمن آن میبایست نوع دفاتر پلمپ از دفاتر روزنامه کل همچنین روزنامه نیز تعداد برگ‌های آن و نهایتاً جلد آن را معین نموده و اطلاعات قید گردیده را ذخیره نمایید. سپس لازم است مدارک و اظهارنامه‌های پلمپ دفاتر مورد تأیید داخل سامانه را با فشردن برروی آیکون تأیید، تعیین کنید.

پس از کامل کردن اطلاعات در ارتباط با ثبت پلمپ دفاتر میبایست :

اصل اسناد و مدارک و اظهارنامه را به نهاد ثبت ارسال نمایید. پس از آن اداره پست دفاتر آن را به نشانی که از پیش داخل سامانه قید کرده‌اید، می‌فرستد.

با اخذ شماره پیگیری پلمپ دفاتر، اطلاعات و زمان تحویل اسناد به پست را قید نمایید و پذیرش نهایی را انتخاب کنید. بعد از ارسال اسناد و مدارک لازم برای ثبت دفاتر، بازرسان آن‌ها را بررسی می‌نمایند و به هنگام تأیید مدارک از جانب آن‌ها گزارش مبنی بر پرداخت وجه دفاتر را صادر می‌کنند. درخواست کنندگان باید وجه معین شده را به نوع اینترنتی در سامانه پرداخت نمایند.

» علّت ثبت دفاتر پلمپ 

بعد از تأسیس و ثبت شرکت، از ابتدایی‌ترین کارهایی که باید انجام شود، پلمپ دفاتر می‌باشد. پلمپ دفاتر به واسطه‌ی مرجع ثبت شرکت به انجام می‌رسد. بدین حالت که کلّیه‌ی صفحات شما شماره‌گذاری خواهد شد و شماره www.irsherkat.ssaa.ir ثبت شما ضمن آن قید شده و مهر نهاد ثبت شرکت در آن وارد می‌شود. به حالتی که امکان جابجایی اطلاعات آن صفحات وجود نخواهد داشت. در دوره‌های پایانی سال هم شرکت میبایست دفاتر را به نهاد مالیات تسلیم نماید. حتی چنانچه فعالیتی نداشته باشد و تمام صفحات آن به رنگ سفید باقی مانده باشد.

✓ حال جالب است بدانید؛

پلمپ دفاتر در هر حالت اجباری است. حتی زمانی که شرکت فعالیتی را ندارد و یا آن‌که عدم فعالیت خود را ثبت نموده است.

» نحوه‌ی تکمیل دفاتر پلمپ سال 

قطعاً تا به اکنون با پلمپ دفاتر آشنا شده‌اید. چه بهتر که بدانیم تجار باید در تکمیل این دفاتر چه ضوابطی را مورد توجه قرار دهند؛

  • کلّیه‌ی معاملات، صادرات و واردات کالا ضمن دفاتر پلمپ میبایست به ترتیب تاریخ داخل صفحات مخصوص قید گردد. حک نمودن و نیز سفید گذاشتن، بیشتر از آنچه که در دفترنویسی رایج است، نباید وجود داشته باشد. در حاشیه‌ها و یا میان سطور نباید چیزی نوشته شود و تاجر ملزم است تمام دفاتر را از ختم هر سالی حداقل به مدّت ده سال نگه دارد.
  • مسئولیت حفظ و نگهداری دفاتر تجاری به منظور تشخیص مقدار مالیات به درآمد و معین نمودن مرور زمان مالیاتی ۵ ساله می‌باشد.
  • در ابتدا میبایست موارد را داخل چک نویس تنظیم و سپس داخل دفاتر وارد کنید. به این حالات از خط خوردگی و بی‌نظمی‌ها پیش‌گیری می‌شود.
  • دفاتری که تاجران برای امور تجاری خود مورد استفاده قرار می‌دهند، به هنگامیکه براساس ضوابط این قانون تهیه شود، میان تجار در کارهای تجاری سندیت داشته و معتبر خواهد بود. در غیر از این صورت تنها برای صاحب آن قانونی و معتبر تلقّی می‌شود.

» نتیجه گیری؛

هم‌اکنون مسئله ثبت و تغییرات در شرکت‌ها و همچنین رسیدگی به دفاتر پلمپ تجاری موضوع حائز اهمیتی در انجام کارهای شرکت‌ها می‌باشد. در صورتیکه شما خواهان ثبت شرکت در شهر تهران، کرج یا حتی دیگر شهرهای ایران هستید و می‌خواهید دفاتر پلمپ برای رسیدگی به امور مالیاتی خود اخذ کنید، با مؤسسه حقوقی ما در سروش عدل همگام شوید. کارهای ثبتی و حقوقی خویش را به مشاوران حاذق و زبردست ما در سروش عدل بسپارید تا در کوتاهترین زمان ممکن کارهای ثبتی و حقوقی شما را به انجام رسانند.